AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 14.06.2019.
Predlagač: Državno veće tužilaca

[pdf] 
Datum predloga: 13.06.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 13.06.2019.
Predlagač: Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

[PDF] 
Datum predloga: 13.06.2019.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

[pdf] 
Datum predloga: 04.06.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 03.06.2019.
Predlagač: Državno veće tužilaca

Nijedan akt nije pronađen.