AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 14.06.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 13.06.2019.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 07.06.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 07.06.2019.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.