AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf]  [doc] 
Datum predloga: 12.09.2016.
Predlagač: Aleksandra Jerkov


[pdf] 
Datum predloga: 25.07.2016.
Predlagač: Zoran Živković