Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Jovanović glasao

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka


usvojen

protiv