Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slobodan Gvozdenović glasala

Slobodan Gvozdenović

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.