Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos ukupnog broja obraćanja po poslaničkim klubovima


Odnos obraćanja poslanika po poslaničkim klubovima


Odnos podnetih i usvojenih amandmana


Odnos usvojenih zakona

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima je bilo usvojenih zakona

Odnos zakona u proceduri

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima su predlozi zakona upućeni u proceduru

Preuzmi tabelu
Ime i prezime Poslanički klub Govori o amandmanima Govori o aktima Poslovnik Replike Postavljanje poslaničkih pitanja Ukupan broj obraćanja
Dejan Nikolić DS 2 3 1 0 0 6
Marija Obradović SNS 1 2 1 1 0 5
Jahja Fehratović 0 3 2 0 0 5
Tatjana Macura DJB 0 4 0 0 1 5
Dijana Vukomanović NS-PZSS 0 3 1 0 1 5
Veroljub Arsić SNS 4 0 1 0 0 5
Vladimir Đukanović SNS 2 0 2 0 0 4
Aleksandar Stevanović 0 4 0 0 0 4
Sanda Rašković Ivić NS-PZSS 0 3 0 0 1 4
Elvira Kovač SVM-PZDD 0 1 0 0 3 4
Vladimir Marinković SPS 3 1 0 0 0 4
Gorica Gajić 0 4 0 0 0 4
Olena Papuga LDPLSVSDA 0 1 0 0 3 4
Dragan Vesović Dveri 1 2 1 0 0 4
Maja Videnović DS 0 3 0 0 0 3