Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos ukupnog broja obraćanja po poslaničkim klubovima


Odnos obraćanja poslanika po poslaničkim klubovima


Odnos podnetih i usvojenih amandmana


Odnos usvojenih zakona

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima je bilo usvojenih zakona

Odnos zakona u proceduri

Prikazana su poslednja tri meseca u kojima su predlozi zakona upućeni u proceduru

Preuzmi tabelu
Ime i prezime Poslanički klub Govori o amandmanima Govori o aktima Poslovnik Replike Postavljanje poslaničkih pitanja Ukupan broj obraćanja
Živan Đurišić SNS 3 0 0 0 0 3
Saša Radulović DJB 0 1 0 0 1 2
Boban Birmančević SNS 1 1 0 0 0 2
Olena Papuga LDPLSVSDA 0 1 0 0 1 2
Jahja Fehratović 0 0 0 0 2 2
Sandra Božić SNS 2 0 0 0 0 2
Ana Karadžić PS-NSS-USS 1 1 0 0 0 2
Sanda Rašković Ivić NS-PZSS 0 1 0 1 0 2
Aleksandar Šešelj SRS 1 0 0 0 1 2
Jasmina Obradović SNS 2 0 0 0 0 2
Vesna Nikolić-Vukajlović SRS 2 0 0 0 0 2
Desanka Repac SNS 2 0 0 0 0 2
Miladin Ševarlić Dveri 1 0 0 1 0 2
Darko Laketić SNS 2 0 0 0 0 2
Marko Parezanović SNS 2 0 0 0 0 2