DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković, šef poslaničkog kluba Srpskog pokreta obnove.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo, ja sam se javio pre gospodina Cvetkovića, a njemu ste dali reč iako imam pravo po Poslovniku da odmah dobijem reč, ali vam ne zameram, ne mislim da ste to namerno učinili, ali hteo bih da na neke stvari ukažem i u vezi ovog zakona i u vezi svega ovoga što je rečeno, posebno prethodno od gospodina ministra.
  Gospodin ministar kaže da je Vlada finansirala ovo, i ovo, i ovo. Svi smo mi finansirali. Vlada nema svoje pare. Vlada, na osnovu ovlašćenja, raspolaže parama svih nas. Prema tome, svi putevi i sve drugo što se radi sve je to ulaganje svih nas i nemojmo da stvaramo utisak da Vlada ima i neke druge pare sa kojima može nešto da radi. Prema tome, svako od nas želi da bude ponosan da je i on učestvovao u gradnji i ovog puta i svega drugog što se radi. To je prva stvar.
  Druga stvar o kojoj bih hteo da se izjasnim, interesantna je stvar, ne da danas raspravljamo, nego i o situaciji i o izgradnji puteva i o svemu ovome. Danas smo, međutim, ograničeni - ili treba da budemo ograničeni - sa onim što je na dnevnom redu. Da li u tom pogledu ima ili nema nekih primedaba, da li je baš sve tako dobro kao što je ovde prikazano, da li je ovaj projekat mogao da bude bolji i da li u ovom projektu ima i nekih stvari koje su očigledno promakle u prvom trenutku, a koje ne bi smele takve da ostanu.
  Uzmite član 47. dosadašnjih propisa, a kod nas se radi o članu 5. ovog zakona. Tu je izmenjen stav 1., gde je izbrisano da se održavanje, zaštita i izgradnja puteva vrši na osnovu dugoročnih i srednjoročnih programa razvoja i Vlada je objasnila da neće više biti dugoročnih programa razvoja, o čemu može da bude reči - da li je to dobro ili nije dobro, da li treba i u izgradnji puteva da postoje dugoročni planovi razvoja. Prema tome, to je tema o kojoj može da bude govora, ali niste predložili da se ispred poslednje tri reči, gde se spominje direkcija za puteve napiše "Republička", jer tako smo je prekrstili i to joj je ime, to joj je naziv i mislim da je sa formalne strane to jedan propust koji bi trebao da se ispravi, jer je na svim drugim mestima gde je postojala direkcija to izmenjeno. To je jedna stvar.
  Druga stvar u vezi ovog člana je nešto našta treba da se ukaže. Do sada je postojeća direkcija, koja će sada biti Republička direkcija, donosila dugoročni plan, koga neće biti, i srednjoročni program održavanja, zaštite i svega ostalog, a na iste je davala saglasnost Narodna skupština. Ovim predlogom zakona Narodna skupština nema tu svoju ingerenciju, nema to svoje ovlašćenje, izbrisano je da Narodna skupština daje saglasnost na srednjoročni plan, ili srednjoročni program, koji će ostati. To je činjenica koja postoji, treba da navedemo, odnosno da registrujemo, da li je to dobro ili nije dobro. To je druga stvar i o tome možemo da raspravljamo, ali to je nesumnjiva stvar koja ovde postoji.
  U članu 5. vi ste rekli - Republička direcija za puteve donosi srednjoročni program izgradnje i rekonstrukcije, održavanje itd. i godišnji program radova na održavanju, zaštiti i svega toga uz saglasnost Vlade Republike Srbije.
  Da li samo godišnji program zahteva saglasnost ili i srednjoročni? Mislim da bi to moralo da bude jasno, ali smo dobili obaveštenje kako će to biti i na koji način, pa mislim da je za sve nas od značaja.
  Razlozi zbog kojih ste govorili ili predlagali da se uvede Republička direkcija za puteve, bolje reći ceo taj sistem za razliku od dosadašnje direkcije, ima jedan broj sigurno dobrih argumenata. To je ono zbog čega smo rekli da je deo koji treba podržati u ovom zakonu, jer može biti kontrola nad jednom republičkom direkcijom koja ima ovakvu samostalnost, za razliku od onoga gde je ta direkcija bila u okviru Ministarstva i zaklonjena tim ministarstvom i mogućnošću kontrole nad tim stvarima.
  Ukazao bih još na jednu stvar. Srednjoročni plan donosi se uz saglasnost Vlade. Međutim, u one tri tačke koje se pominju u članu 51b tu se govori o nečem drugom. Isto se to donosi uz saglasnost Vlade po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Razume se kako će Vlada drukčije i da odlučuje ako prethodno njeno ministarstvo na neki način nije dalo svoje mišljenje. Ono je jedino kvalifikovano da daje to svoje mišljenje Vladi.
  To su odnosi između jednog ministarstva i Vlade i njima nije mesto u ovom zakonu. To su razlozi stručne i tehničke prirode, na nekim mestima i suštinske, ono o ulozi Narodne skupštine zbog kojih sam smatrao da je potrebno ovog trenutka ovde da ukažem i mislim da morate da imate poverenje, zatim ono što je najvažnije i prvo da nam date vremena da svaki put kada se donosi zakon da možemo i da ga pročitamo i uporedimo, da nam date pun tekst propisa koji se menjaju, ne samo jednu tačku nego kompletan spisak članova i problema o kojima se radi i u jednoj takvoj situaciji i samo u takvoj situaciji moći ćemo da ispunimo naše obaveze da kada donosimo zakone da budu bolji od onih ranijih.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Snežana Bajović.

  Snežana Bajović

  Poštovani narodni poslanici, gospodine predsedniče, ja sam poslanik Srpskog pokreta obnove. Evo šta mene muči, a što muči i narod, građane naše zemlje, koji žive u ovoj zemlji, koji drugu zemlju nemaju. Ovo veliko nejedinstvo i svađe su veliki problem. Verujte ljudi, verujte drage moje kolege da je naša zemlja u velikoj krizi. Na dnevnom redu je Zakon o putevima i kada je u pitanju ta oblast, kada je u pitanju putna mreža u našoj zemlji, ne mogu da kažem da je idealna, da je dobra, da su planovi razvoja dobri, jer postoje putevi koji su totalno neprohodni u našoj zemlji. A vi razmislite o kojim se putevima radi. Postoje putevi koji su delimično prohodni, postoje putevi koji su ruinirani, putevi koji su izgrađeni pre više godina, a danas preko njih ne može da se prođe.
  Jedan od glavnih razloga, čini mi se, možda glavnih, možda neću biti u pravu, jer se neko neće složiti sa mnom, saobraćajnih nesreća je stanje na putevima. Ono što ovaj zakon predviđa, a što se meni ne sviđa, a to je što je zapostavljena uloga narodnog poslanika. (smeh) Vi možete da se smejete dragi moji narodni poslanici, ali u saradnji sa narodnim poslanicima koji predstavljaju narod, jer narod govori poslanicima misleći da će poslanik da iznese sve njegove muke pred Skupštinom, da bi Vlada pomogla razrešavanju tih problema. Međutim, vi ste te probleme u ovom zakonu zapostavili. Bilo bi najbolje da se, u saradnji sa opštinama i sa predlozima narodnih poslanika, u Zakon unese jedan član pošto je katastrofa na našim putevima, da je situacija stvarno katastrofalna na putevima i da se prema tome formira jedna komisija koja bi izašla na teren i da snimi sve puteve i da posle popravki puteva koji su najugroženiji, bez obzira u kom se delu naše zemlje nalaze, da to konstatuje radi intervencije. Možete vi koji mi dobacujete da se ljutite koliko god hoćete, ali kad budete otišli kući i kada dobro razmislite videćete da sam u potpunosti u pravu. Prođite putevima pa ćete videti i u kakvoj su situaciji ti naši putevi. Videćete da su nam putevi, prvo, neobeleženi i to već izgrađeni putevi. Videćete na putevima saobraćajne nesreće mnogo veće, a razloge zbog neobeleženosti puteva i nesavesnog rada u lošim klimatskim uslovima od strane službe koja treba da održava puteve. Pre svega, ako se radi u sezonskim uslovima reč je o posipanju solju. Skoro je došlo do nesreće, ali hvala bogu, lepo se završila jer niko nije stradao. Sada je na brani Moravskog mosta zbog neblagovremenog obezbeđenja i posipanja mosta solju žena uletela u Moravu.
  Sa druge strane, regionalni put Požarevac - Svilajnac je katastrofalan. Regionalni put Petrovac - Velika Plana je isto tako u katastrofalnom položaju.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim narodnog poslanika Snežanu Bajović da govori o zakonu, a ne o stanju puteva, jer iako to ima veze sa zakonom, nije predmet ove tačke dnevnog reda. Molim vas, držite se dnevnog reda.

  Snežana Bajović

  Evo zašto. Ko će sutra znati? Direkcija će znati da put Aleksandrovac - Mirjevo, koji spada u grupu regionalnih puteva, nije prohodan i narod ne može da dolazi kod lekara radi lečenja. Ne smeju više da se spuštaju s brda lošim putevima. Da li će to Direkcija za puteve da zna, da li zna ovog trenutka ili uopšte? Ne zna sigurno. Vi ste iz Zakona izbacili tačku, iz bivšeg Zakona, gde se na mnogim stvarima Skupština pitala. To neće valjati za rad ubuduće.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Veroljub Stevanović.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Veroljub Stevanović

  Poštovani predsedniče, dame i gospodo, prosto je neverovatno šta se dozvoljava poslanicima neke stranke da rade u ovoj sali.
  Naravno, dosta vi pomažete tome. Vi čujete dobacivanje i ministra Todorovića i potpredsednika Vlade gospodina Šešelja, dosta ružnih reči, ne reagujete ako neko ne govori o zakonu. Dakle, prosto je neverovatno koliko ti ministri ne znaju osnovne stvari, pre svega ne znaju, a kažu...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Stevanoviću, molim vas da govorite o zakonu.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Veroljub Stevanović

  Naravno da ću govoriti o zakonu, ali moram da se vratim na jednu stvar, dakle rečeno je da je neko davao novac iz opština u kojima smo mi. Zato je bio zahtev za replikom, vi nam to niste dali. To je nemoguće, ko god zna kako se budžet kontroliše...