Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
 Gospodine Mikoviću, smatram da nisam povredila čl. 27. i 32. Poslovnika, s obzirom da je, a možete se u to uveriti i iz stenografskih beležaka, gospodin Milivojević počeo sa povredom Poslovnika, ali je svoje izlaganje završio replikom. Dakle, zbog toga sam ga opomenula, i tek na kraju njegovog izlaganja.
Da li želite da se izjasnimo u Danu za glasanje o povredi Poslovnika? (Ne.)
Da li još neko od prijavljenih želi povredu Poslovnika? (Ne.)
Vraćamo se na dnevni red.
Gospodine Jovanoviću, želeli ste repliku na izlaganje gospođe Saveljić? (Da.)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
Hvala, gospođo predsedavajuća.
Ne znam čime sam izazvao ovakvu reakciju, ali mislim da se gospođa previše unela u odbranu lika i dela gospodina Dinkića i da je to razlog. Samo sam govorio o amandmanu.
Amandman se odnosi na javna preduzeća, gde se kaže iznosi rashoda u javnim preduzećima i privrednim društvima ne može biti veći od 3,5% koji se izdvaja za ove namene. Jasno je da ako on bude veći i ako rashodi budu veliki, neće ni biti dobiti. To je potpuno jasno.
Gospodin Dinkić je onda prešao na teren izmišljanja nekakvih afera DS, što radi sve vreme. Vi ste to nastavili. Hvala vam, dobro smo i odblokirani smo. Rešili smo pitanje finansiranja. Trebalo bi vi da se zapitate od čega ste se vi finansirali u kampanji, pošto niste bili u problemu, a daleko manje imate poslanika i glasova na izborima i, naravno, manje redovnih prihoda. To je pitanje.
Pitanje je i na koji način su korišćene sve one aktivnosti koje su bile u okviru Ministarstva ekonomije? Ko je dobijao javne radove? Ko je određivao radnike zaposlene na javnim radovima? Ko je sve to radio? Da li su oni lepili vaše plakate? To su pitanja na koja treba da se odgovori ovom društvu. Treba da se odgovori i na koji način se finansira vaša stranka, koja svake godine menja ime ne bi li prevarila građane Srbije? To su prava pitanja za nas.
Bavite se ekonomijom na taj način i zato ova država propada. To je razlog zašto je podnet ovoliki broj amandmana. Ne možete nas sprečiti da govorimo. O tome ćemo govoriti koliko god se to vama svidelo ili ne. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima Slavica Saveljić, replika.

Slavica Saveljić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ne branimo lik, ali branimo delo svoga predsednika. Mislim da je to potpuno prirodno i normalno. Iskreno verujemo u ono što radi ministar Dinkić i zato zastupamo njegove ideje.
Sigurna sam da bi i DS branila svoga lidera samo kada bi znala kog – onog počasnog, doživotnog, večitog, kog su postavili ili onog koga su birali. Doduše, nisu su ga svi glasali, pa zato u ovom trenutku imaju krizu identiteta.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima dr Janko Veselinović, replika u ime DS.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
U svakom slučaju, dobro su kolege pored mene konstatovale da je ova rasprava od kolega iz URS ispod svakog nivoa nemaju argumente kako da zaštite premijera od zakona koje je stavio pred poslanike, koji idu ka tome da guraju ruku u džep poreskim obveznicima, da i dalje unižavaju i onako nizak standard građana, koji je za 20% niži u odnosu na vreme kada su preuzeli vlast, uz to ministar Dinkić je bio i pre toga u puno vlada.
Ne mogu da objasne otkud samo 100 miliona investicija u ovoj godini. Niko živi neće da dođe u Srbiju da ulaže, pošto vidi da se radi o nesposobnoj i uz to do kraja nekonzistentnoj Vladi, koja ne zna šta hoće. Donosi rebalans, donosi budžet, donosi jedan zakon o porezu, donosi drugi zakon o porezu, ni oni sami među sobom ne znaju šta hoće.
Jasno je da država tone, da o onome što ste govorili da je bankrot bio pre godinu dana, da ste vi doveli državu pred bankrot. Jasno je da ste zadužili državu za samo osam meseci za četiri milijarde dinara. Jasno je da sve što je ostvareno na rastu izvoza, da se odnosi na "Fijat". Jasno je da ste svako domaćinstvo zadužili za 1.600 evra od kada ste došli na vlast. Jasno je da inflacija raste. Jasno je da cene rastu. Jasno je da sve ono što ste zamerali prethodnoj Vladi se pokazalo da nije tačno, da je prethodna Vlada u odnosu na ovu Vladu bila Vlada za primer.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Vreme.
Reč ima ministar Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Ne znam o čemu danas diskutujemo. Trenutno razgovaramo o poreskim olakšicama za kulturu, za zaštitu životne sredine, za izdvajanje u humanitarne svrhe, verske svrhe, naučne svrhe, uključujući, kada govorimo o kulturi, i kinematografiju.
Vlada je predložila, na predlog Ministarstva finansija i privrede, da se ove poreske olakšice povećaju sa sadašnjih 3,5% prihoda preduzeća na 5%. Dajemo veće poreske olakšice za one koji su spremni da izdvoje za humanitarne akcije, za kulturu, za sport,za zaštitu životne sredine, za sve ovo što sam malo pre rekao. Ako to neko vidi kao zavlačenje ruke u džep nekome, to jeste dobra volja preduzeća i nikome ne zavlačimo ruku u džep. Ne znam na šta ste mislili? Preduzeća sama daju poreske olakšice, da bi pospešili sport, kulturu, zaštitu životne sredine i sve ovo o čemu smo govorili.
Ako pričamo o ovim stvarima, ne razumem zaista. Zaista sam se trudio i slušao sam vas pažljivo u ova dva minuta šta ste pričali, ali ne znam kakve ovo veze ima sa poreskim olakšicama kod Zakona o porezu na dobit? Ako hoćete da širite temu, kažite, pa da pričamo o širokoj temi. Ako hoćete da pričamo o ovoj temi, onda govorite šta zamerate u povećanju poreskih olakšica za ove oblasti.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Nastavljamo o amandmanu.
Reč ima narodni poslanik Miodrag Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Hvala.
Poštovana potpredsednice, poštovani ministre, uvažene kolege, predlog mog amandmana na član 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izmeni člana 48. se odnosi i namera mi je bila da se podstaknu ulaganja stranih investicija, posebno kada je u pitanju domaća proizvodnja.
Naime, radi se o tome da u poslednje tri godine u najvećem proizvodnom centru privrede koji je izgrađen davne 1985. do 1988. godine, više od 13 privatnih, fabrika koje su građane kao privatne, u izuzetnoj se teškoj situaciji, ili su pod stečajem, ili su na putu da odu u stečaj.
Zašto je sve to tako? Porezi, nameti, posebno zbirna stopa poreza i doprinosa je najveća u okruženju. Iznosi 68,5%. U prethodnim i u pretprošlim izborima je većina obećavala smanjenje stope ispod 30%, kako je to u drugim državama, a to nije učinjeno.
Da se konkretno vratim na amandman. Samim amandmanom smo želeli da damo doprinos i pomoć Vladi u delu privlačenja stranih investicija, a posebno da se da mogućnost proizvodnim firmama, proizvodnim preduzećima, čime se uvećava bruto produkt, jer bez uvećanja bruto produkta nema uvećanja nacionalnog dohotka.
Situacija u proizvodnoj privredi je izuzetno teška. Na ovaj način ako bismo oslobodili poreza sva ulaganja, sva ulaganja koja ulagač želi da uloži u povećanje proizvodnje, povećao bi broj zaposlenih, povećao bi bruto produkt države i samim tim bi dao veliki doprinos zapošljavanju velikog broja nezaposlenih.
To je bio cilj predloga ovoga člana 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona. Tako da predlažemo ministru i molim ga da ovakav jedan amandman usvoji.
Jagodina je jedan grad koja ima izgrađen jedan veliki centar gde nudi godinama, gradonačelnik, besplatno hektare i hektare. Nažalost u poslednje vreme, dva ili tri investitora su došli za tri i po, četiri godine. To je samo dokaz da je izuzetno loša poreska politika, posebno u prethodnom periodu. Mislim da, ovi nameti, ove promene neće dati velike rezultate gospodine ministre.
Vi ste veoma odgovoran ministar, odnosno ministar za veoma važne resore. Upravo za privredu, a to su resor privrede, finansije i investicija. Meni je žao, ali ja nisam imao prilike da čujem vaš ili neki nacionalni projekat, nacionalni program. Ranije smo imali od vas nekoliko nacionalnih programa, kao što je bila Nacionalna štedionica, kao što je bila Prva privredna banka, za koju vi odlično znate šta se sa njom desilo. Prva privredska banka trebala je da bude Razvojna banka Srbije koja je trebala da podstakne malu privredu i privatna preduzetništvo. Sa žaljenjem, ona pljačka 2002. godine kada je odneto 50 miliona.. Lično sam podneo krivičnu prijavu, jer sam ujedno i tvorac, osnivač Privredne banke, jer sam i sam oštećen za dva i po do tri miliona.
Tamo su viđeni mnogi, odgovoran je savetnik prethodne Vlade...