Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, gospodine predsedavajući.
Članom 177. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđene su kazne za pravna lica i preduzetnike koji ne podnesu, ne obračunaju ili ne plate poresku obavezu. Do sada u članu 177. Zakona ti iznosi su bili za pravna lica 100.000 dinara, za preduzetnike 10.000 ili 12.500 dinara.
Sada, izmenama i dopunama Zakona za pravna lica predviđene su kazne od 500.000 dinara, za preduzetnike 20.000 ili 30.000 dinara. To su povećanja tri i pet puta. Gospodine ministre, ne možemo samo kaznama da napunimo budžet.
Očito je da ovde pričamo o onim pravnim licima i preduzetnicima koji legalno posluju, koji u principu dobijaju poreska rešenja za poreze i doprinose, koji te poreze i doprinose uglavnom plaćaju, naravno, kakvi su uslovi za privređivanje unazad godinama i sami znamo, nisu u situaciji da uvek na vreme obračunaju, da uvek na vreme plate i da uvek na vreme podnesu poresku prijavu.
Sada ćemo ovim drakonskim kaznama ponovo sav teret punjenja budžeta i popunjavanje budžetskih rupa svaliti na mala i srednja preduzeća, koja grcaju kada je u pitanju njihovo poslovanje i pokušavaju kako-tako da opstanu na ovom tržištu.
S jedne strane, imamo tajkunska preduzeća koja duguju ovoj državi stotine miliona evra i mi od njih ne možemo te dugove na naplatimo. S druge strane, imamo sivu ekonomiju koja sve više nadire, gde apsolutno niko ništa ovoj državi ne plaća. Ostaju sam samo ovi koji redovno nešto plaćaju. Ako zakasne, evo njima sada kazne pet puta veće. Verujte mi, i sami znate kako se danas posluje i sami znate koliko je teško danas otvoriti radnju, zaposliti pet ili 15 radnika, redovno izmirivati sve obaveze državi i opstati u ovim teškim uslovima.
Dajte, gospodine ministre, pokušajte da u ovu Skupštinu dođe zakon o suzbijanju sive ekonomije, da nađemo jedan način kako da sivu ekonomiju suzbijemo ili da je makar svedemo na najmanju moguću meru. S druge strane, dajte i način, makar i neka je leks specijalis, kako naplatimo silne milione evra koje duguju tajkuni i firme koje su nastajale otkupom društvenih preduzeća, gde se izvlačio kapital. Dugovi su prema državi ostali. Radnici su ostali na ulici. Budžet je ostao uskraćen, pa smo i prošle godine otpisom kamate, odnosno donošenjem Zakona o otpisu kamate ceo jedan budžet Republike Srbije, DSS je baš to naglasila, smo otpisali kroz otpis kamata. Sada ćemo ovim članom, pokušavajući da koliko toliko finansijski disciplinujemo poreske obveznike, time što ćemo im povećati novčane kazne na pet ili tri puta. Hajde da vidimo način kako ćemo druge da uteramo u poreske obveznike i da na taj način krenemo da punimo budžet.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč im ministar.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Nemojte se, molim vas, ljutiti, ali ovo što ste govorili je čista socijalna demagogija. Iz kog razloga? Govorio sam o tome kako ćemo ove koji su neregistrovani, žalili su se zašto plenimo robu i imovinu, odnosno zašto ćemo pleniti, pošto se to nije do sada dešavalo, da bi ih izjednačili sa onima koji redovno plaćaju porez.
Oni koji redovno plaćaju porez neće biti kažnjeni, ali praksa svih zemalja u svetu pokazuje da nema disciplinie bez zaprećenih sankcija. Kamo sreće da se nijedna ne realizuje, ali praksa pokazuje da ako nema sankcija, samo je nedisciplina još veća, govorim o finansijskoj nedisciplini, mada to važi verovatno i za neke druge oblasti iz života, pravnici to znaju.
To pokazuju brojni primeri. Taj efekat, nije nama ideja uvođenje strožijih sankcija da ih primenimo, nego da opomenemo sve one koji se ne drže zakona striktno, da prosto neće više biti u povlašćenom položaju u odnosu na one koji pošteno plaćaju porez.
Naprotiv, kazne zaprećene su najveće za velika preduzeća. Vi ste koristili izraz – tajkunska preduzeća. Ovde su najveće kazne zaprećene upravo za njih, ne za ove male. Naravno da će nam primarno biti da naplatimo porez od onih koji najviše imaju. U tom smislu, da se ne bih kasnije javljao, moram da kažem da smo uveli konzistentno, u celom Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, pooštravanje kazni.
Jedna od tih se odnosi i na one koji imaju veću imovinu od 35 miliona dinara, a ne prijave do 30. juna ove godine, uveli smo konačno jednu ozbiljnu ili relativno ozbiljnu kaznu, a to je da svi oni koji ne prijave imovinu veću od 35 miliona dinara, platiće kada im se utvrdi da nisu to učinili kaznu u visini od 3% neprijavljene imovine. Onda će se češljati kako su tu imovinu stekli, koliko su prihoda imali, kolika je vrednost imovine i na svu razliku između visine imovine i visine prihoda koje ne mogu da dokažu, platiće porez od 20% dodatno.
Do sada niko nije želeo da prijavljuje imovinu ili vrlo malo ljudi je prijavilo, jer nije bilo ozbiljne sankcije. Evo, 919 ljudi je svega do današnjih dana prijavilo da u Srbiji ima imovinu veću od 35 miliona dinara. To je otprilike 350.000 evra. Videćete koliko će ih biti 30. juna sa ovom kaznom. Bez sankcije nema discipline.
Često zameraju, možda i opravdano, zašto ne naplatite porez bogatima? Evo, sada smo uveli kazne, uveli smo sankcije za neprijavljivanje i po prvi put stavili konačni rok ne u podzakonski akt, nego u zakon. U ovom zakonu sada stoji da je krajnji rok 30. jun. On se više ne može pomerati, jer ulazi u tekst ovog zakona i ide kazna 3% od vrednosti neprijavljene imovine za svakog ko to ne prijavi, a onda će ići i kontrola da li neko može da dokaže odakle mu bogatstvo, kuća, šta god da je ili ne može. Naravno, onaj koji je nelegalno stekao, nije predmet poreznika, on je predmet policije, tužilaštva i to se rešava na taj način. Ali, onaj ko jeste to stekao ne kršeći zakon, ali radeći u tzv. nekoj sivoj zoni, ali ne kršeći neki zakon, nije pljačkao, nego jednostavno nije se prijavljivao, on treba da plati porez od 20% na razliku između imovine i prihoda.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine ministre, da se razumemo, mi se ne zalažemo za to da poreske neplatiše prođu nekažnjeno. Zalažemo se za to da finanijska disciplina treba da bude na nivou i treba da postoje kazne za sve one poreske obveznike koji ne obračunaju, ne plate i ne prijave porez na vreme. Samo smo ovim amandmanom hteli da kažemo da nije primereno da se te kazne povećaju pet puta. Zašto ne ostavimo još neko vreme iste ove kazne na nivou od 100.000 za pravna lica i 10.000 za preduzetnika, a da poreska reforma i poreski mehanizmi budu ti koji će stvoriti ambijent za rađanje novih firmi, za otvaranje novih radnji, za zapošljavanje većeg broja ljudi, da stimulišemo otvaranje preduzeća, da stimulišemo veliki broj zaposlenih? Nikome od pravnih lica nije stalo do toga da budu kažnjeni zato što ne plate svoju obavezu.
Dajte da ih stimulišemo, dajte da mala i srednja preduzeća stimulišemo, da im takav ambijent stvorimo poreskom reformom da mogu da rade nesmetano, da znaju kolike su im obaveze, a ne samo da im drastičnim pet puta povećanjem tih obaveza stvaramo namete. Nije to socijalna demagogija. To je realnost na terenu.
Danas jako teško posluju mala i srednja i preduzeća. Znaju oni kolike su kazne kada nešto ne plate. Dajte da im ne penjemo te kazne samo na pet puta više. U tome je sva poenta, da zadržimo na dosadašnjem nivou.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Saša Milenić.

Saša Milenić

Ujedinjeni regioni Srbije
Samo sam hteo da pomognem u raspravi, ako je to nekakav doprinos, mislim da predlagač amandmana ima ispravno razmišljanje, potpuno usaglašeno sa predlogom zakonskog teksta, ali da pogrešnu konkluziju izvodim.
Razmišljanje je umesto kaznenog fiskalnog rigorizma ići na stimulativne mere i upravo se o tome i radi. Smisao je u tome da kazna značajno prevazilazi vrednost utajenog poreza. Upravo je to i predloženo. Time se, zapravo, motiviše ulazak u legalne tokove ekonomije i sistema. Smisao je upravo izražen u zakonskom tekstu.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Molim poslanike da se ne obraćaju jedni drugima.
Dali se još neko javlja za reč? (Ne)
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? Ne.)
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Slobodan Jeremić. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Slobodan Jeremić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Poštovani predsedniče, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, objedinjeno ću govoriti, ako dozvolite, o članu 40. stav 15. koji se briše i o članu 43. stav 2. koji se takođe briše jer je istovetna materija, pa se po članu 43. neću javljati.        
Oba ova člana govore o brisanju subjekata iz registra, uz jedan uslov da se obavezno dostavi uverenje poreske uprave o izvršenim poreskim obavezama ne starije od pet dana. Dosadašnja praksa je pokazala da ovako restriktivne odredbe, kao što je ova, su necelishodne i ne ispunjavaju svrhu.
Zašto ne ispunjavaju svrhu? Zato što se ovim odredbama ne mogu do kraja regulisati svi subjekti. Recimo, osnivači privrednih društava ili tzv. društva kapitala, kod kojih postoji uslov za likvidaciju, a ne mogu dobiti uverenje od poreske uprave da su ispunili poreske obaveze, oni ostaju i dalje u registru i čine jedan balans, a da ne kažem da elektronska baza podataka pričinjava još veći balast i kompletno opterećenje, pa nam se već desilo pre godinu dana, to nije prošlo, da smo morali da brišemo i da uslovno otpisujemo kamate o mirovanju poreskog duga na ta fiktivna preduzeća. Ta preduzeća samo postoje na papiru, odnosno tavi privredni subjekti postoje samo na papiru.
Želja nam je da postignemo veću preglednost, realnost i utemeljenost u sistemu javnih funkcija. Zato bih predložio poslanicima i ministru da još jedanput razmislimo da ovako nešto, u cilju pojednostavljivanja zakona, dođemo do rešenja. Imamo prerogativa za one koji su dužnici, a treba da ih izbrišemo i da dug možemo naplatiti ako je naplativ. Ako nije naplativ, u svakom slučaju ga ne možemo naplatiti.
Imam još jednu obavezu. Poslanici PUPS se nisu izjašnjavali o setu ovih zakona. Mislim da je na jučerašnjoj sednici pogrešno protumačena pozitivna inicijativa naših poslanika da učestvujemo i podržimo one amandmane koji, po nama, daju pozitivne rezultate i da sami predlažemo i borimo se za amandmane. To može samo poboljšati određene zakone i zakonska rešenja, a ni u kom slučaju nismo za opredeljenje, kroz to nismo pokazali da nećemo podržati neka zakonska rešenja, suprotno tome. Hvala.