Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Mojović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanik Gorica Mojović.

Gorica Mojović

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Zakona o budžetskom sistemu st. 6. i 7.
Molim vas, gospodine predsedavajući, da mi omogućite da u normalnoj atmosferi govorim. Pre neki dan sam kažnjena zato što sam imala neku sugestiju za ministra, pa sam dobila kaznu.
Moj amandman se tiče dva stava člana 1. Jedan stav se odnosi na potrebu da se broj stalno zaposlenih u organizacijama koje se finansiraju iz budžeta, da se napravi presek sa datumom 31.12.2010. godine, zato što je po Zakonu o maksimalnom broju zaposlenih u republičkoj administraciji bio krajnji rok da se usklade sistematizacije i sve druge obaveze. Mislim, nisam predložila ni po babu, ni po stričevima, ni po bivšem, ni po novom režimu, nego da se poštuje postojeći zakon.
Podnela sam, takođe, amandman na drugi stav istog ovog člana, a to je da se ustanove kulture izuzmu iz obaveze da mogu po različitim osnovama, odnosno po drugim osnovama, da nije stalno zapošljavanje, odnosno po osnovu ugovora da angažuje najviše 10% stalno zaposlenih. U odgovoru Vlada kaže da ovaj moj amandman ne može da bude prihvaćen iz razloga, ovo što je vezano za usklađivanje sa ukupnim brojem zaposlenih do 31.10, nije moguće primeniti, jer je u međuvremenu došlo do nekih promena kod ministarstva i onda ćemo zato što smo promenili ministarstva kazniti one koji su poštovali zakon, a nagraditi one koji su zakon kršili. O ovoj temi je bilo već dosta reči i mnogi poslanici su o tome govorili.
Sada bih o ovom drugom stavu koji se tiče ustanova kulture. Na taj stav Vlada nije dala nikakvo objašnjenje. Vrlo elegantno, pošto je ovaj prvi stav ne prihvatljiv, onda se ceo amandman ne prihvata. Prosto, iz tehnologije, koja nam je poznata, kako se pišu amandmani – jedan poslanik može da podnese samo jedan amandman na jedan član. Da je bilo dobre volje, mogli smo da napravimo dogovor, kao što je to bilo i ranije, pa da se uradi tehnička ispravka amandmana, da matični odbor predloži član, ali nije bilo volje i nije bilo spremnosti da se kultura izuzme iz ove obaveze, a to je mogućnost da angažuje više od 10% od broja stalno zaposlenih.
Pošto nemam mnogo vremena, ne znam da li uopšte vredi da pričam, jer sam pokušala u obrazloženju amandmana da navedem neke dramatične primere. Kako će „Zvezdara teatar“ sa 1,9% angažovanih, pošto ima 19 zaposlenih, nema stalni ansambl, da pravi repertoar. Valjda će Duško Kovačević da igra jednu dramu čitavu godinu, a tek crni Branko Kockica sa 1,1%.
Hajde sada da navedem neki drugi primer, koji će mi poslužiti za jednu širu sliku kada je Srbija u pitanju. Kako će Kulturni centar Beograda i Dom Omladine sa 4,4%, odnosno 5,6% ukupnog broja koje mogu da angažuju po ugovorima da realizuju na stotine programa, koncerata, izložbi, tribina, promocija, filmskih projekcija.
Ove primere navodim zbog toga što je u Srbiji od svih ustanova kulture najviše ovakvih institucija – domova kulture, domova omladine tzv. polivalentnih kulturnih centara. Njih je 51% od ukupnog broja ustanova kulture. Šta oni rade? Organizuju isto ovakve programe, imaju desetine izložbi, promocije, književne večeri itd. Kažem ministar prekjuče – nagomilavali su se ti angažovani po ugovoru. Verovatno je mislio na te domove kulture, na te centre za kulturu. Sada ćemo ovom merom da ih lepo svedemo na jedan, dva programa godišnje i šta ima veze, i to je dovoljno. Znači, nema potrebe da se nagomilavaju ti silni programi i ti silni ugovori, jer za svaki taj program ustanove kulture su morale da potpišu ugovor.
Znate šta, ne znam da li uopšte ima smisla govoriti o onome što je suprotno samoj prirodi kulturne delatnosti kada mi se čini da ova vlast sve više ispoljava ne samo nerazumevanjem, nego jednu vrstu nepoverenja, jednu vrstu nipodaštavanja kulture.
Početkom 90-ih godina bile su velike demonstracije opozicije na ulicama Beograda. Poslanik Zoran Đinđić je, a parlament je normalno radio, samo tada u Kralja Milana, tada upozorio vladajuću koaliciju, koja je bila u nekom sličnom sastavu kao i današnja, da ne mogu da budu tako indiferentni, da će prestati sa radom pozorišta, muzeji, galerije. Na tu njegovu opasku začuo se smeh iz sale, rekla bih podsmeh, u smislu – koga se to tiče, koga to briga. Danas neće prestati da rade ustanove kulture zato što će neko da demonstrira i protestuje. Prestaće da rade zato što će ovim merama Vlade biti ugrožene, a onaj ko ima malo više sluha i dalje će čuti odjek tog smeha i podsmeha iz 90-ih. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Vi odlično prepoznajete da je ovaj budžet po prvi put, posle dužeg vremena, prepoznao i povećao iznos budžeta za kulturu, kao udela u bruto društvenom proizvodu, čak i u ovim teškim vremenima. To nije dovoljno, ali je korak u pravom smeru. To niste pomenuli. Kultura je jedna od retkih koje su uopšte dobile povećanje, naročito povećanje u ukupnom udelu.
Sa druge strane, pričali smo, bez obzira što se pozivate na ne kolegijalnost, van same sednice i tada ste mi pomenuli jedan broj zaposlenih u kulturi. Mogu da vas pitam – koliko zaposlenih ima u kulturi? Ja znam koliko ima, ali vi ste meni pomenuli, ako smem da kažem, šest hiljada zaposlenih u kulturi, oko šest hiljada. Sedamnaest hiljada je tačan broj. Neću prolaziti kroz institucije. O tome sam već razgovarao sa ministrom kulture. Naša namera nije da ograničavamo. Mi prepoznajemo da različite institucije funkcionišu na različite načine. Zato upravo postoji taj mehanizam da se jednom na ovom telu Vlade odobri, bilo pozorištu, bilo kome drugom, to će naravno ići na predlog Ministarstva kulture.p
Tu ćemo biti veoma razumni, da se odobri da za njih ne mora da važi ograničenje od 10%, ali je od suštinskog značaja da prođemo kroz sistem i da znamo o čemu pričamo i da Ministarstvo kulture, kao i svi ostali, uostalom i Narodna skupština, budu informisani o tome koliko ljudi tu zapravo ima, da bismo o tome mogli da razgovaramo, da li je to umereno ili nije, jer ja mislim da na nekom nižem nivou institucija, možda na lokalnom nivou, nekom drugom, ipak ima više ljudi nego što ste vi pretpostavljali. Ne sporim da li toliko treba da ima ili ne, to ćemo utvrditi vremenom, ali ne vidi razlog zašto bismo izuzeli baš kulturu. Mi ćemo, naravno, imati razumevanja za kulturu i kultura jeste od suštinskog značaja. To smo pokazali u mnogo drugih segmenata. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gorica Mojović, replika.

Gorica Mojović

Demokratska stranka
Gospodine ministre, ja inače slušam ovih dana da vi i na Odboru za finansije, a evo i sada, govorite da sve ove mere, pominjući i budžet, treba da pomognu kulturi.
Ne znam, vi ste mlad čovek, da li ste imali u osnovnoj školi za lektiru Kočićevu pripovetku „Jazavac pred sudom“. Kaže David Štrbac, koji je došao na taj sud – o, mi smo vrlo zadovoljni, pritisnulo nas dobro sa sviju strana, od nekakve silne smo se miline umrtvili, pa jedva dišemo.
Vi sada kažete – to je sve dobro za kulturu. Prvo, što se tiče broja zaposlenih, gospodine ministre, vi ste meni rekli da imate podatak o 6.800. Ja sam poslanik opozicije, nikada nisam radila u ministarstva, nikad nisam radila u Vladi, nikada nisam imala tu obavezu da znam tačno i ne znam odakle nam taj podatak od 17.000 zaposlenih.
Samo vidim da ste se vi u dogovoru sa ministrom kulture upravo odlučili na ovu meru da kontrolišete sve u kulturi Srbije. Nemam ništa sa tim, niti mi je sporno da imate preciznu evidenciju, pošto vidite da se razlikuju moje neke pretpostavke, znam da ima u republičkim ustanovama 2.600, ako nisu u međuvremenu povećani u Narodnom pozorištu, da u Beogradu ima oko 1.200. Na osnovu tih brojki sam došla do nekog zaključka i vi ste imali neki podatak.
Ono što je jeste pogubno, to je što vi pod vidom evidencije uvodite u stvari jednu vrstu nadzora i kontrole i ovlašćujete neke organe i ministra da on bude taj koji će odlučivati koliko, kada i ko će biti oslobođen. Rekli ste i sami, da kažem, selektivno. To znači – po nekom kriterijumu odabira, po božijoj milosti ili po milosti ministra.
Sve u svemu, ako mi nađete još jedan primer u Evropi i svetu da se ovakve mere sprovode, ja ću onda biti za to da ste vi u pravu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoltan Pek.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
Hvala.
Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo, ja bih nekoliko reči u vezi ovog amandmana, o zaposlenima koji su primljeni na određeno vreme u ustanovama kulture i u ustanovama javnog informisanja.
Kao što sam rekao na Odboru za finansije, u ovim ustanovama, naročito kod nacionalnih manjina, ovi ljudi koji su primljeni na određeno vreme, sa nekim ugovorima o delu i sa raznim ugovorima, čine oko 50% od radnog osoblja, možda ponekad i više.
Ovde sam juče izneo, u „Radio Subotici“, tamo je oko 50% zaposlenih sa ovim ugovorima o delu. Pozitivno je to što je Vlada prihvatila amandman sa kojim je ova situacija Predloga zakona poboljšana, u vezi toga da sa pozitivnom ocenom ministarstva i uz saglasnost ministarstva mogu da se prime ljudi iznad 10%.
Postavlja se ovde pitanje koliko će to vremena trajati? Da li će to biti mesec dana, kao što je rekao gospodin ministar, ako sam dobro razumeo, ili možda će to mesecima trajati, pa onda ljudi koji rade u ovim oblastima nikada se neće moći zaposliti? Ovde se govori ne samo o ustanovama kulture nacionalnih manjina, nego svim pozorištima u celoj zemlji.
Još bih iskazao našu zabrinutost u vezi zapošljavanja mladih i talentovanih ljudi koji će sada da završe fakultete. Znam da je protivustavno praviti diskriminacije kod zapošljavanja, ali postavlja se pitanje – šta će biti sa mladim ljudima, da li će početi da odlaze iz naše zemlje, da odlaze u zemlje u EU, tamo da rade i ostvare svoje snove? Zašto smo mi školovali naše ljude, lekare, da bi tamo u Nemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji radili i da bi tamo proveli ceo životni vek?
Nadam se da gospodin ministar ima neko rešenje u vezi ovih mladih ljudi, kao što je on rekao, da ćemo sada preusmeriti mlade, talentovane i školovane ljude u privatni sektor. Ali, mislim da to nije dovoljna mera da bi oni ostali u našoj zemlji. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar.

Lazar Krstić

Što se tiče zaposlenih, tamo gde je potreban veći broj od onog procenta koji je definisan ovim zakonom od 10%, to će se jednom određivati. Mi ćemo u ovu uredbu koja će definisati kako tačno funkcioniše, odnosno koji je tačno postupak za davanje izuzetaka jasno staviti vremensko ograničenje od mesec dana. Ovo je telo koje neće biti telo koje parališe zaposlenje, neće biti telo koje će određivati ili koje će uopšte imati uvid u to ko će da se zaposli na određenu funkciju, već je telo koje treba da uspostavi princip da li nam zapravo treba ili ne treba neko radno mesto, a u kontekstu velikog povećanja broja zaposlenih koji smo imali, a kao neki most do trenutka dok ne budemo sproveli reformu javne uprave koju smo krenuli.
Što se tiče zapošljavanja mladih na pripravničke pozicije kao takve u zavisnosti od toga o čemu zapravo pričamo, ne vidim da bi tu trebalo da bude problema po istom ovom principu, ako je to bilo suštinsko pitanje. Mislim da je mnogo šira priča oko toga kako ćemo privući mlade. Mislim da mlade i kvalitetne nećemo privući na ovakve … U krajnjoj liniji, ovo što smo pričali od početka, ako je neko mlad i kvalitetan i nudi mu se par hiljada evra kao početna plata negde u inostranstvu, gde je možda završio, mi nudimo u javnom sektoru platu koja je uravnilovka i jednaka je u principu 40 godina, izuzev minulog rada, to neće funkcionisati.
Ja se nadam da ovo što radimo, radimo u cilju da bismo imali i kvalitetniju i revnosniju i bolje racionalizovanu administraciju. Hvala.