Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
I te kako sam shvatio suštinu, gospođo Jefić.
Međutim, moram vam reći da sam iznenađen ovim vašim amandmanom i namerom zato što ste mogli da uzmete, recimo, sredstva od građana Beograda, koji imaju najviše sredstava. Oni prave jedan most od milijardu dinara. Zašto niste uzeli od njih?
Zašto niste uzeli od 147 agencija koje mogu, zbog delokruga svog posla, da se svedu na 30? To su sredstva koja ste mogli da opredelite prema Gradu Nišu. Zašto, recimo, niste uzeli sredstva od mnogih nevladinih organizacija? Samo na kontu Ministarstva pravde postoji 2,5 miliona evra za nevladine organizacije. Dakle, mogli ste da uskladite sve te stvari i da sredstva opredelite za Grad Niš, a ne da otimate od siromašnog Leskovca. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospođa Jefić Branković i ovim ćemo završiti replike. Izvolite.

Sanja Jefić Branković

Samostalni poslanici
Ja ću opet ponoviti. Slažem se sa vama, svako se bori za svoj grad na način koji to njemu odgovara. Ovo je moj način da se ja borim za svoj Niš. Imam podršku svojih kolega iz Niša. Legitimno je pravo. Nadam se da ćemo i dalje imati dobrosusedske odnose. To kako će se ko i na koji način se boriti za sredstva za svoj grad, njegovo je pravo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman sa ispravkama zajedno su podneli narodni poslanici Jovana Joksimović, Balša Božović i Božidar Đelić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Milenić i Slavica Saveljić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Slavica Saveljić. Izvolite.

Slavica Saveljić

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Prilikom podnošenja ekspozea premijer gospodin Ivica Dačić dao je brojna obećanja. Jedno od njih bilo je i da će se posebno zalagati za ravnomeran regionalan razvoj. Nažalost, budžet koji smo dobili pokazuje potpuno drugačije opredeljenje i drugačiju politiku i politiku u koju nas Vlada ravnomerno ujednačava u nerazvijenosti.
Od 145 skoro 70 opština ima umanjena transferna sredstva i ukupna transferna sredstva koja će dobiti sve lokalne samouprave čak tri puta su manje od kamata koje treba da damo za neotplaćene skupe kredite.
Samo Šumadija u 2014. godini imaće manje 203 miliona transfernih sredstava, jug Srbije, koji treba da bude među prioritetima, nažalost, gubi više od 366 miliona, Vojvodina 827, Pomoravlje 131, a devastirana područja čak 157 miliona dinara.
Kragujevac kao centar Šumadije ove godine, takođe kao i devastirana područja imaće manje gotovo 157 miliona dinara, što znači da će prema broju stanovnika, svaki Kragujevčanin kroz transferna sredstva mesečno biti vrednovan sa 1,77 evra, ili 209 dinara, ili negde oko 2.500 dinara godišnje.
Samo pre nekoliko godina Kragujevac je imao više od 10 miliona evra transfernih sredstava, tačnije 10 miliona i 190, a dana je to nešto jedva iznad tri miliona i sedamsto, dakle, tri puta manje transfera i tri puta veće obaveze koje je centralna vlast prebacila lokalnim sredinama.
Ovakvom politikom nema nikakvog, a kamoli ravnomernog regionalnog razvoja, još manje jednakih šansi za različite delove zemlje. Ako Kragujevac treba, a treba da bude motor razvoja Šumadije, a u tome svakako treba da ga prate i Batočina, Lapovo, Topola i Aranđelovac, onda je neophodno da transferna sredstva budu vraćena makar na prošlogodišnji nivo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Reč ima narodna poslanica Teodora Vlahović. Izvolite.

Teodora Vlahović

Demokratska stranka
Amandmanom na član 32, predložila sam da se određenim opštinama, odnosno 88 opština u celoj Srbiji dodele dodatna sredstva, s obzirom da su drastično umanjena sredstva za narednu godinu, u odnosu na ovu godinu za neke opštine čak, recimo, Pančevo 71%, Požarevac 43%, itd. Znači, to su ogromna umanjenja i u odgovoru se kaže da su opštine u suficitu, a samo republički budžet u deficitu.
Međutim, nije napravljen odgovarajući kriterijum, jer opština Pančevo, recimo, pošto je ona najviše oštećena u ovom delu, pa nju uzeti kao primer, ima izuzetne probleme i kada se tiče zagađivanja vazduha, itd, pa sumnjam da će sa ovoliko malo sredstava koja će joj biti dodeljena, uz to što znamo je smanjen i porez na zaradu koja je isto prihod opština i gradova, da se kasa sa budžetima sve teže i teže puni, odnosno da se ne puni odgovarajućom dinamikom. Grad Pančevo i ostale opštine za koje sam predložila povećanje sredstava biće oštećene i neće moći da ispune ni svoje osnovne funkcije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Konstantin Samofalov i Milomir Milosavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić i Petar Petković.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani prema članu 163. stav 4. Poslovnika ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 32. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo baš na primeru ovog člana i ovog amandmana imali smo prilike da vidimo u šta se pretvorila Srbija, jedna siromašna zemlja, gde se mi u parlamentu kao u areni borimo, najbolje ste videli na primeru mog uvaženog kolege iz DSS i samostalne poslanice, gde se svako bori u stvari za svoj grad.
Možda bi ovakva borba i bila neprimerena u nekim drugim okolnostima. Možda ovakva borba ne bi bila ni potrebna da ste imali sluha pa da ste recimo prihvatili onaj moj amandman da se smanje oni nepotrebni izdaci za obeležavanje Prvog svetskog rata od 680 miliona dinara.
Dolazim iz Kruševca, poštovani Kruševljani obećan vam je auto-put, svima nama. Obećan je auto-put i građanima Trstenika i Vrnjačke Banje i Čačka. Nijedno područje u Srbiji u poslednjih 20 godina nije devastirano kao sliv zapadne Morave. Nije zalud rekao Sveti vladika Nikolaj Velimirović kada je došao u Trstenik u Ljubostinju - neka je blagoslovena dolina zapadne Morave.
Nažalost, ta blagoslovena dolina zapadne Morave ostaje bez značajnih finansijskih sredstava svake godine, od kada je mandat ove Vlade, sve su manja sredstva, o tome je govorio moj uvaženi kolega Nikola Jovanović iz Trstenika. Nažalost dobijamo neke druge stvari koje su nam totalno nepotrebne, kao što je recimo istraživanje nikla, pa se crkva pravi u Bajčetini, a groblje u Trsteniku. To nama nije potrebno. Nama je potreban novac sa kojim ćemo pokrenuti naš region.
Kako da pokrenemo naš region? A pošto novca neće biti, onda ćete nama Kruševljanima povećati lokalne komunalne poreze i takse i opet će teret nesposobne Vlade plaćati građani Srbije, ovog puta Kruševca. Kao Kruševljanin ne mogu ćuteći da pređem preko toga i apelujem na vas da Kruševcu povećate značajna finansijska sredstva, mi imamo velike probleme sa „14 oktobrom“, sa „Župom“, sa „Trajalom“ i nama je novac neophodan, a ne da dođe ministar Saša Radulović, da drži predavanje direktoru „14. oktobra“, kako treba da se ponaša.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković, Nebojša Zelenović i Zlatko Dragosavljević.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je odbacio ovaj amandman, a odbačeni amandmani prema članu 163. stav 4. Poslovnika, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je odbacio ovaj amandman, a odbačeni amandmani prema članu 163. stav 4. Poslovnika, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Samardžić, dr Nenad Popović i Petar Petković.
Da li neko želi reč?
Gospodine Zelenoviću imam vas prijavljenog u sistemu. Da li želite po ovom amandmanu, pošto je ovo amandman na član 33. Slobodana Samardžića, dr Nenada Popovića i Petra Petkovića?