Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

7. dan rada

13.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Završavam.
To se uči na nekim drugim fakultetima na kojima se uči kako se u vreme kada građani Srbije ostaju bez svojih stanova na Kosovu dobija stan od dva ara.
Za kraj, pozivam narodne poslanike, koji su položili zakletvu, na Ustav ove zemlje, da će svoj posao raditi savesno i odgovorno, u najboljem interesu građana Republike Srbije, da ne glasaju za ovaj budžet, da ostanu verni svojoj skupštinskoj zakletvi koju su dali, jer ovo nije budžet u interesu građana Republike Srbije.
Pozivam predsednika Republike, Tomislava Nikolića, da ne potpiše ovaj budžet, da iz njega isija njegova predsednička zakletva koju je dao pred narodnim poslanicima, postajući predsednik Republike i da ne potpiše ovaj sraman budžet. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima Veroljub Arsić. Replika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja neću da se napravim tako pametan i inteligentan, ne umem tako da se napravim, samo postavljam pitanje – kada je neko tako dobro vodio svoju privatnu firmu, što tako nije radio i sa gradom koji mu je poveren na izborima? Ali dobro, neću sada o tome više da polemišem.
Samo bih još hteo da kolegi koji je govorio pre mene čestitam novu 2014. godinu, poželim puno zdravlja, uspeha, sreće i da ga obiđe Deda Mraz.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 42. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić.
Završite ga u veselom tonu.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.
Ovo je zaista poslednji amandman na budžet, ali, na žalost, ne možemo ga završiti u veselom tonu.
Predložili smo da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2014. godine, a ne kako stoji u predlogu ovog člana 42, jer zaista smatramo, obzirom da su specifičnosti Zakona o budžetu, da je potpuno normalno da on svakako stupa 1. januara. Ne može svakako stupiti pre toga.
U obrazloženju stoji da treba da se donesu određeni podzakonski akti, pa vi svakako sada, predstavnici ministarstva, pripremate te podzakonske akte i logično je da će oni isto stupiti 1. januara. Ne vidim razlog zbog čega je ovaj amandman odbijen, niti mislim da je to obrazloženje neko specijalno, koje bi moglo da me ubedi, pošto svakako Zakon o budžetu stupa 1. januara. Želim da vas podsetim jednu stvar, da mi, ako ne budemo izvršili određene reforme, reforme javnih preduzeća, ako ne budemo izvršili reformu državne uprave, ako državna uprava i državna javna preduzeća i svi ostali korisnici budžetskih sredstava ne budu poštovali zakone koje ova Skupština donosi, ako ne budu poštovali zakone o rokovima novčanih transakcija, o javnim preduzećima, o platama itd, neće biti dobro. Dok god zarađuje Telekom, a pojedu to, na primer, „Petrohemija“, „Galenika“, EPS, „Železnica“ itd, mi svakako ne možemo ići dalje. Sve gubitke države u stvari pokrivaju građani Srbije, nešto kroz garancije, nešto iz budžeta, nešto se oprosti, neki ne plaćaju komunalije itd.
Samo želim još jednom da vam kažem da DSS će dati podršku svim dobrim i kvalitetnim reformama koje budete predložili u cilju oporavka pre svega srpske privrede i domaćih privrednika, ali čini mi se da to sada nije u ovom budžetu definisano i mislim da iz tog razloga ne možemo završiti u veselom tonu, ali uvek se nadamo da će ta nova godina da nam donese nešto bolje. Na osnovu ovog budžeta, čisto sumnjam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Hvala.
Ja ću vrlo kratko i neću se osvrtati na budžet. Mislim da smo dovoljno govorili o njemu i o ovim zakonima u prethodne dve nedelje, da bismo to rekapitulirali.
Hoću dve stvari da kažem. Hoću da se zahvalim najpre na onome što mislim da je u jednom delu bila dobra i konstruktivna rasprava o budžetu i o mnogim drugim stvarima uz put, i nadam se da će praksa koju smo imali ove godine biti, oko saradnje sa poslaničkim grupama i pre same sednice, nešto gde ćemo moći, poslaniče grupe, ali i mnogo drugih u sledećem budućem ciklusu, da uključimo i ranije, kako bismo imali što više mišljenja i konsenzus, onoliko koliko je to moguće, bar oko toga šta su ključna pitanja, a onda oko odgovora možemo i da se ne složimo. To je jedna stvar koju sam hteo, hteo sam da vam se zahvalim.
Druga stvar jeste da ovaj budžet, kao takav, podrazumeva i to je ono o čemu smo pričali, nećemo slaviti njegovo usvajanje, već moramo da prionemo na posao, kako bi smo ga realizovali u ovom obliku. Samo hoću da iznesem ono što mislim da je sedam smernica koje moramo da pratimo, kako bismo zapravo, ovo što ćemo danas izglasati, sproveli u delo, kao prvu stvar na putu ovog zaokreta koji smo pokrenuli.
Tih sedam stvari su prva borba protiv sive ekonomije i reforma poreske uprave, odnosno ubiranje više poreza. Naravno, ako omanemo na porezima i ako tu ne budemo uspeli da budemo dosledni projekcijama koje imamo, vidimo dokle to dovodi. Imali smo taj primer i ove godine, nažalost.
Drugo, jeste da sprečimo dalje sanacije državnih banaka, poput ove tri koje smo imali, i ova tri meseca sada kao nasleđen problem. To podrazumeva pravljenje strategije za državne banke, nešto na čemu smo već krenuli da radimo i gde se nadam da ćemo prve rezultate, odnosno prve ideje već imati na osnovu podataka koje dobijamo i do kraja godine.
Treće i prilično pozamašno jeste restrukturiranje preduzeća. Tu mislim da postoje dve različite stvari. Jedno su ova preduzeća koja su u restrukturiranju već 10 i više godina, 153, gde moramo na odgovoran način da probamo da sačuvamo što je više moguće radnih mesta, zašto ne, u nekim slučajevima otvorimo i nova, nadam se uz strane investitore, ali i uz naš napor menadžmenta u tim preduzećima.
Drugo je restrukturiranje, uslovno govoreći, odnosno reforma u javnom sektoru, odnosno javnih preduzeća. Ne možemo sebi da dozvolimo da na sebe, na državu preuzimamo otplatu dugova i obaveza javnih preduzeća, što je bila praksa u poslednjih nekoliko godina, što je nešto što ćemo na žalost morati da plaćamo bez ikakvih daljih propusta u ovom smeru, ako tako mogu da ih nazovem, sledeće četiri godine najmanje.
Četvrta stvar je državna uprava. Ne mislim samo tu na državnu upravu, već na javni sektor u širem smislu, a i užem, bez ovih javnih preduzeća, o njima sam već pričao. Tu krećemo sa ovim zakonom koji isto nije idealan, o kome se puno pričalo, oko ograničenog zamrzavanja zapošljavanja i to će biti test – da li smo u stanju, budući da imamo sada registar zaposlenih, možemo da ocenimo, prioritizujemo i onda sprovedemo u delo, da zapošljavamo samo tamo gde je potrebno, kao preduslov jednoj opsežnijoj reformi koja će omogućiti povećanje efikasnosti u sektorima prosvete, u sektorima prosvete i nauke, ako hoćete, u zdravstvu, u kulturi i na posletku državnoj i lokalnoj upravi, odnosno lokalnoj samoupravi.
Mislim da je učinkovitost, pre nego sama efikasnost, efikasnost je naročito bitna, uzev u obzir u kakvoj se fiskalnoj i ekonomskoj situaciji nalazimo, ali povećanje učinkovitosti u ovim domenima je od ključnog značaja za srednjeročnu i dugoročnu održivost države kao takve.
Sledeća stvar o kojoj smo puno pričali, na kojoj moramo da radimo, jesu promene načina na koji raspoređujemo sredstva. To podrazumeva promenu Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i donošenje Zakona o finansiranju AP Vojvodine. To je od ključnog značaja i nadam se, ne da se nadam, nego mislim da bez toga neće ići, da se sledeći budžet pravi po novom Zakonu o budžetskom sistemu i uz ova dva jasno definisana zakona koja će određivati parametre i rešiti nedoumice, kako ne bismo iznova dogodine vodili sve ove diskusije.
Ne mislim da će to biti lako. Mislim da treba da bude uključeno puno ljudi, ali isto mislim da je skupštinsko državno pitanje i da to prevazilazi pitanje samog finansiranja finansija.
Šest stvar o kojoj se nije puno pričalo ali se u pozadini puno radilo na tome i radi se i dalje, jeste artikulisanje tačnih načina i uslova oko ovih kredita koji će doneti do 700 miliona evra, 500 miliona evra i 200 miliona dolara jeftinih kredita za poljoprivrednike i za mala i srednja preduzeća. Govorimo o zajmovima Fonda za razvoj Abu Dabija o kojima se pričalo puno i juče i APEKS zajma. To je od suštinskog značaja i to je nešto na čemu Ministarstvo finansija radi. Od ključnog je značaja da taj novac ode tamo gde je to potrebno i da ode na stvari koje će imati multiplikativni efekat na naš rast BDP.
Uzev u obzir da kao država u 2014. godini nismo u mogućnosti da u meri u kojoj bismo voleli finansiramo infrastrukturne projekte ili možda pomažemo privredu i taj deo privrede treba prvo da restruktuiramo da bismo mogli da ga pomažemo.
Naposletku sedma stvar je gde će veliku ulogu imati Ministarstvo finansija kao takvu, ali mislim da je opet državni projekat proces pridruživanja EU gde puno toga mora da se uradi kako bi se prosto usaglasili i krenuli u taj proces usaglašavanja regulative. Tako da ide istovremeno na našu korist, a da to ipak uradimo onoliko efikasno koliko je moguće.
Još jednom da rekapituliram, hvala na onome što je bila konstruktivna rasprava, moja prva rasprava. Nadam se da ste i vi našli da je bila konstruktivna i trudili smo da dajemo odgovore i objašnjenja na svaku tačku i čeka nas još puno posla u 2014. godini. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o tačkama 12, 13. i 14. dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbe člana 185. stav 3. i člana 187. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine prema kojima predsednik Narodne skupštine može da odredi da dan za glasanje o Predlogu budžeta kao i o pojedinim drugim zakonima bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona, ne čekajući da se završi rasprava i o ostalim tačkama dnevnog reda.
U skladu sa ovom odredbom predsednik Skupštine odredio je petak, 13. decembar 2013. godine sa početkom u 17,00 časova kao dan za glasanje o tačkama 12, 13. i 14. dnevnog reda ove sednice, odnosno o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu i Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu.
Hvala vam lepo.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – 46, uzdržanih nema, nije glasao jedan od ukupno prisutnih 133 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je O)dbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u skladu sa članom 163. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio amandmane narodnih poslanika: Milana Lapčevića na član 7; zajedno prof. dr Slobodana Samardžića i Petra Petkovića na član 32; zajedno Dušana Petrovića, Sanje Čeković, Miodraga Đidića, Boška Ristića, Milovana Markovića, Nebojše Zelenovića i Zlatka Dragosavljevića na član 32; i zajedno dr Nenada Popovića, Bojane Božanić i Gorice Gajić na član 32. Predloga zakona.
Prema članu 163. stav 4. Poslovnika, odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Sastavni deo Predloga zakona postali su: amandmani Vlade na čl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16. i 34. i amandman kojim je predloženo brisanje čl. 38, 39. i 40. Predloga zakona; amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na čl. 3, 5. i 7. Predloga zakona, s obzirom da ih je predstavnik predlagača prihvatio na sednici tog Odbora, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatrad a su u skladu sa Ustavnom i pravnim sistemom Republike Srbije; amandmani narodnih poslanika: zajedno Bojane Božanić, Dušice Morčev i Gorice Gajić na član 4, sa ispravkom; Srđana Šajna na član 7, sa ispravkom; Vuka Jeremića na član 7, sa ispravkom; grupe od 62 narodna poslanika Poslaničke grupe Srpska napredna stranka na član 7, Snežane Stojanović Plavšić na član 7; Srđana Milivojevića na član 13; u istovetnom tekstu na član 38. koji su podneli narodni poslanici Srđan Milivojević i zajedno dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić i Srđana Milivojevića na član 41. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 36, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 144, od ukupno prisutnih 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev i Marko Milutinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasao 161, od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik prof. dr Ružica Igić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 154, od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasao 161, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 158, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Đurić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 160, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Konstantin Samofalov i Milan Mirosavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, protiv – jedan, uzdržanih nema, nije glasalo 152, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Radmila Gerov.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 155, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 154, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasao 181, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasao 181, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev, Miroslav Petković i Marko Milutinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 159, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Mihajlov.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 164, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Miroslav Petković i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 158, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 158, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 33, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 150, od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 33, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev i Marko Milutinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Miroslav Petković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 26, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutna 183 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Pejčić i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanovć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 22 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i mr Božidar Đelić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 30, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 179 od ukupno prisutnih 181 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Bojana Božanić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 31, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Bojana Božanić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Verica Kalanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 179 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Vladimir Ilić i Rajko Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 179 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Joković i Nenad Kitanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutnih 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Stojanović Plavšić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 od ukupno prisutnih 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ana Novković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutnih 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mitrović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Radmila Gerov.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 24, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik prof. dr Ružica Igić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 21, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 34, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 28, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 29, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 2, 3 i 13 amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 3 amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 3 amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Slobodan Samardžić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 3 amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 3, 16, 25 i 30 amandman je podnela narodni poslanik Judita Popović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 3, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30 i 31 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 26, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 3, 19, 20 i 22 amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 3 i 25 amandman je podneo narodni poslanik Miljenko Dereta.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 3, 25, 30, 32 i 47 amandman sa ispravkom zajedno su podnele narodni poslanici Tamara Tripić i Jelena Trivan.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 3 i 29 amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 15 i 16 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Konstantin Samofalov i Milan Mirosavljević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16, 19, 20, 24, 28 i 32 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Siniša Kovačević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podnela narodni poslanik Vesna Kovač.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 35, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podnela narodni poslanik Dušica Morčev.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 23 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Laslo Varga i Arpad Fremond.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16, 20 i 21 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovana Joksimović i Balša Božović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 26, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16, 20, 21, 24, 25, 27, 31 i 53 amandman je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 33, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16, 20 i 24 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik mr Siniša Lazić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 22 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici mr Vladimir Ilić i Nikola Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 22 amandman je podnela narodni poslanik Radmila Gerov.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 22 amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 169 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16, 24 i 28 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković, Nebojša Zelenović i Zlatko Dragosavljević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 16 i 28 amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 39, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 19 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor i Zoltan Pek.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 46, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 133 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 19 amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mihajlov.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 19 i 20 amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mitrović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 176 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 19 i 22 amandman je podnela narodni poslanik Verica Kalanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 176 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 20 amandman je podneo narodni poslanik Ivan Joković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 176 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 20 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i mr Božidar Đelić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 22 amandman je podneo narodni poslanik Ljuban Panić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20, 22 i 25 amandman je podnela narodni poslanik Jovana Mehandžić Đurđić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 37, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 24 amandman je podnela narodni poslanik Ana Novković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 24 amandman je podnela narodni poslanik Slavica Saveljić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20, 24 i 28 amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar Miljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 176 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20, 24 i 53 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Senić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 25 amandman je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 25 amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Miodrag Stojković i Vladimir Gordić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 40, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20, 25, 26 i 27 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 39, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 26 amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20, 26 i 30 amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Lučić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 27 amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 30 amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 30 amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 152 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 20 i 51 amandman je podnela narodni poslanik Bojana Božanić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 23 i 31 amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 24 amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 24 amandman su zajedno podnele narodni poslanici Marija Obradović, Vesna Jovicki, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 106, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 73 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Samo da se konsultujemo da li je bilo potrebno 126 za ili većina od ukupnog broja.
U definiciji piše da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvata ili ne prihvata amandman.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 24 amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 24 amandman je podnela narodni poslanik prof. dr Ružica Igić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdele 24 i 28 amandman je podneo narodni poslanik Nenad Kitanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutnih 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 25 amandman je podneo narodni poslanik Mladen Grujić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 28 amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Mojović, Vesna Marjanović i Maja Videnović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 38, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 28 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Saša Milenić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 179 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 30 amandman je podnela narodni poslanik Ranka Savić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 173 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 30 amandman je podneo narodni poslanik Saša Dujović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 30 amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutno181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. razdeo 33 amandman je podnela narodni poslanik Jadranka Joksimović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 28, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutnog 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Dušica Morčev i Bojana Božanić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupnog prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Radmila Gerov.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 151 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Marija Obradović, Tamara Tripić, Vesna Jovicki, Donka Banović, Jelena Travar Miljević, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 78, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 104 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Popović, Dušica Morčev i Bojana Božanić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 170 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 30, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 171 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 26, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanici Radmila Gerov, Judita Popović i Kenan Hajdarević zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 17. doda novi član 17a.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutna 179 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 15, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman su zajedno podnelo narodni poslanici Dušica Morčev i Marko Milutinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Joković i Rajko Stevanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podnela narodni poslanik Verica Kalanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman sa ispravkom zajedno su podnele narodni poslanici Suzana Grubješić, Ana Novković i Jelena Travar Miljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 177 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Jovanović i mr Vladimir Ilić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Sanja Jefić Branković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman sa ispravkama zajedno su podneli narodni poslanici Jovana Joksimović, Balša Božović i mr Božidar Đelić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Maksimović i Slavica Saveljić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 178 od ukupno prisutno 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Konstantin Samofalov i Milan Mirosavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 180 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 29, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Slobodan Samardžić, dr Nenad Popović i Petar Petković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 32, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno prof. dr Janko Veselinović, Teodora Vlahović i mr Božidar Đelić i zajedno Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 27, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 179 od ukupno prisutno 181 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Verica Kalanović i zajedno dr Nenad Popović, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 172 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 33, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 36, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Gerov, Judita Popović i Kenan Hajdarević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 171 od ukupno prisutna 182 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Aleksandar Pejčić i Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutna 182 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Dušica Morčev, Gorica Gajić i Marko Milutinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Marija Obradović, Tamara Tripić, Vesna Jovicki, Donka Banović, Jelena Travar Miljević, Vesna Milekić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 81, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 101 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 174 od ukupno prisutna 182 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Poštovani narodni poslanici, dobio sam obaveštenje od službe Narodne skupštine da je, usvajanjem amandmana Vlade i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na članove 3. i 7. Predloga zakona, nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese nove amandmane kojima se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana međusobno i sa tekstom Predloga zakona.
Radi toga određujem pauzu u trajanju od 10 minuta, i molim vas da se odmah sastanu Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo u sali 1 Narodne skupštine i podnesu potrebne amandmane, odnosno izveštaj.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Uručeni su vam amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 3.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 44 od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
Na osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 7.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 43 od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – 40, uzdržanih – nema, nije glasao jedan od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.
Pošto smo usvojili Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka kojima Narodna skupština daje saglasnost na finansijske planove za 2014. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – 38, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – 41, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 176 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – 40, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – 40, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – 39, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – 38, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutna 174 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu.
Nastavljamo sa radom u ponedeljak u 10.00 sati.