Osmo vanredno zasedanje, 23.02.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osmo vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/79-15

23.02.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Martinoviću.

Pošto neki od poslanika dobacuju zbog vremena koje je Martinović koristio, prvo sam dao reč Martinoviću, a onda sam se obratio kolegi Stefanoviću i oduzeo gospodinu Martinoviću 25 sekundi. Znači, vreme je teklo dok sam ja diskutovao.

(Dragan Šutanovac, s mesta: Bilo je 48 sekundi. Pogledajte zapisnik.)

Možete da pogledate u zapisnik, ali videćete da su gospodin Martinović i gospodin Borko Stefanović imali skoro u sekundu isto vreme.

(Dragan Šutanovac, s mesta: Bilo je 2 i 48.)

Sa 25 sekundi koje sam ja oduzeo?

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borko Stefanović

Samostalni poslanici
Molim vas da pokušamo da privedemo kraju ovu raspravu o tome ko je koga i šta zapošljavao vrlo jednostavnom konstatacijom sa kojom će, čini mi se, uvaženi kolega da se složi.

U to vreme kada je gospodin Cvijan, koji više nije u SNS, predstavio 600 i nešto ljudi koji su se učlanili u SNS, a kako je on tada rekao – izbačeni od strane žutog režima, koji su postali članovi, on je rekao – oni su postali članovi SNS, vi gospodine Martinoviću i ja smo jednako to kritikovali jer ste vi tada bili u SRS, a ne u SNS. Tako da vi vrlo dobro znate da ste tada isto govorili kao što ja sada vama govorim, čak možda i gore nego što ja vama govorim. Tako da mi je žao, samo da objasnim, da mi je žao što gospođa Pilja nije prisutna u sali, iako je fizički prisutna, ali izvukla je karticu, jer sam ja nju pitao kao ovlašćenog predstavnika, jer ona je valjda tada bila u SNS, ne znam …

(Biljana Pantić Pilja, s mesta: Jesam.)

Jeste, pa što vi ne kažete kada ste tada bili u SNS, nego čovek koji je bio u SRS? Što pravite zabunu pred građanima? Evo, vi razjasnite. Stavite samo karticu i javite se kao ovlašćeni. Molim vas javno. Molim da ljudi razjasne …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Stefanoviću, molim vas, nemojte direktno obraćanje poslaniku.
...
Demokratska stranka

Borko Stefanović

Samostalni poslanici
Izvinjavam se. Stvarno ne želim nikoga da uvredim na bilo koji način. Mislim da možete, gospođo Pilja, da pomognete ovaj proces kroz vaše nesumnjivo političko sećanje i iskustvo, da kažete kako je tada omraženi gospodin Cvijan, koji sada nije u SNS, okej, ali je rekao čovek na konferenciji za štampu – ovo su sudije izbačene koje su sada ponosni članovi SNS.

(Narodni poslanici SNS, s mesta: Gde stane 680 ljudi?)

Nisu svi došli. Došli su samo najviđeniji koji su vam sada na vrhovnim funkcijama u pravosuđu. Tamo ih je bilo bar 50.

(Aleksandar Martinović, s mesta: Koji?)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodna poslanica Biljana Pantić Pilja i sa ovim završavamo sa replikama.

(Dragan Šutanovac, s mesta: Kako sada može?)

Koliko vidim ovde – elektronsku prijavu za reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Hvala vam.

Pre svega, zamoliću vas da vodite računa o primeni Poslovnika i da ne dozvolite dobacivanje određenih narodnih poslanika koji se očigledno ovde ponašaju kao da su u kafani, a ne u Domu Narodne skupštine. To je prvo, što se tiče direktnog obraćanja.

Drugo, prvo bih pitala prethodnog govornika – koja je to prostorija koje stranke gde može da stane 600 sudija? Možda su oni imali tolike prostorije kada su uzimali kredite Razvojne banke Vojvodine koju su odveli u stečaj. Ne znam. Srpska napredna stranka nikada nije imala tolike prostorije, a nema ih ni sada.

Kada već pričamo o tim sudijama, nije mi odgovorio – na koji način ste vršili izbor sudija 2010. godine političkim progonom sudija koji nisu bili članovi, istomišljenici DS, gospodine Stefanoviću i ministar iz vaših redova …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas bez direktnog obraćanja.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Izvinjavam se.

Ministar, iz ne znam kojih je redova sada, kojoj stranci pripada, ne znam koja je sada to stranka, da li zastupa Sirizu, demokratsku, Novu demokratsku, ne znam ni ja i nije mi jasno. Tada su birane sudije bez ikakvih kriterijuma i zato je pravosuđe tu gde jeste, jer od pre pet godina pravosuđe ni dan danas ne može da se oporavi posle onoga što je žuti režim uradio u srpskom pravosuđu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Pravo na repliku Borislav Stefanović.

(Narodni poslanici SNS s mesta: Šta sad?)
...
Demokratska stranka

Borko Stefanović

Samostalni poslanici
Kako šta sad? Iako mi se sviđa boja sakoa gospođe Pilje, moram da kažem ovako – nemam preciznu evidenciju o tome koliko se učlanilo, ali mislim da je negde oko 650. Od 1.000 njih koliko nije prošlo reizbor nešto malo je vraćeno na posao, a svi ostali su kod nas postali članovi, rekao je na konferenciji za novinare funkcioner SNS Vladimir Cvijan, 14.8.2010. godine.

Dobro sad, to nije važno, Cvijan više nije u SNS.

Moram da kažem, nemojte ljudi kada vidite da ima nešto što vam se ne dopada, neka nekonzistentnost koja postoji uvek u političkom radu kod svakoga, konzistentnost nije uvreda. Dakle, kada postoji nešto tako, nemojte da kažete – nemamo mi prostoriju da stane 600 ljudi. U redu. Kažem vam da je to poznata scena iz 2010. godine. Imate na svim agencijama. Imate na „Jut jubu“.

(Narodni poslanici SNS s mesta: O reizboru?)

Ne o reizboru, nego Cvijan sa njih 30 ili 40 stoji u vašim prostorijama. To je tamo kod sajma, mislim, ispravite me ako grešim. Imate vi više prostorija i ne znam gde. Možda kod Hajata.

U svakom slučaju, taj …