Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Gospodine Đurišiću, šta ste vi bili u to vreme?

(Marko Đurišić, s mesta: Poslanik.)

Da li ste vi nekada učestvovali na sastancima, na koordinaciji kod gospodina Tadića, itd, i da li znate nešto o tome?

(Marko Đurišić, s mesta: Ne.)

Ako ne znate, onda ćutite, ja sam učesnik svega toga.

(Marko Đurišić, s mesta: Replika.)

Ja ne bežim od svega toga. Ja uopšte ne želim, nemojte sebi da pridajete istorijski značaj. Niste ga imali.

Borko je imao istorijski značaj i ja mu to priznajem. On će sada da kaže, i rekao je u principu da će Zoran Đorđević biti tehničko lice. On će to verovatno sada da kaže da kod Vuka Jeremića, nije imao nikakav uticaj i to je tačno.

Ja to njemu ne sporim.

(Borislav Stefanović, s mesta: Prozovi njega, što mene prozivaš?)

Ja prozivam i njega.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, gospodine Stefanoviću, nemojte biti nervozni, sačekajte, imaćete priliku da odgovorite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Ja govorim o MSP, koje je vodio u to vreme Vuk Jeremić.

Znate šta, da li vi očekujete da ja dođem ovde i da vi možete svašta da kažete, a da ja ne mogu da odgovorim? Da li je tako? Vi možete da pričate o svemu.

Gospodin Stefanović je rekao da to sve zna bivši član SPS i ja sam mislio da misli na Zorana Lilića, a ustvari sam shvatio da misli na Vuka Jeremića.

Da li je tačno? U svakom slučaju, ja sam želeo, pošto neću verovatno imati prilike da o tome raspravljam, jer će skupština biti raspuštena, da ispadne, znate, da sam više puta inicirao da se o spoljnoj politici razgovara. Nije to moj privatni stav. Da li sam ja odgovoran ili ne, to ćemo da vidimo uskoro, na izborima. Ovde, ovo su činjenice i argumenti koji su veoma važni, jer je reč o funkcionisanju naših diplomatsko-konzularnih predstavništava širom sveta.

Da sačekam da vidim šta ćete da kažete, pa ću se javiti kasnije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Dačiću.

Imate pravo gospodine Đurišiću, ali moraćete malo da sačekate, vidim da ste nervozni, ali morate pokušati da se suzdržite i da sačekate.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS, replika na izlaganje gospodina Borka Stefanovića.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodo ministri, gospodine predsedavajući, izneto je nekoliko paušalnih i proizvoljnih ocena od strane gospodina Stefanovića. Tačka 4. bele knjige SNS se odnosi za strategiju za mlade snaga za budućnost, tako da nije pažljivo čitao. Da je pažljivo čitao pronašao bi u beloj knjizi, ali u tački 11, tačka 14, odnos prema VMA, da će VMA i u budućnosti ostati dostupan civilima, a ne u tački 14.

Što se tiče odnosa prema VMA najbolje pokazuje uredba bivšeg ministra, gospodina Šutanovca, koja je imala smisla izdvajanja VMA, koju je ministar odbrane od 2012. godine, gospodin Vučić, odmah promenio i stavio van snage.

Što se tiče lošeg stanja na VMA, da, loše je stanje na VMA ali je ono posledica lošeg tretmana u prethodnom periodu kada ste nabavljali, ne mislim na vas lično, ali kada ste nabavljali operacione stolove koji i dan danas stoje u nekom magacinu na VMA i uredno su plaćeni, ali operacioni stolovi koji su za hirurge koji su visine dva metra i 20 santimetara. Zamislite hirurga, da li ste vi videli jednog hirurga u Srbiji da je visok dva metra i 20 santimetara? Običan čovek, obične konstitucije mora da se popne na hoklicu da bi na tom stolu nekoga operisao, ali ste platili sa ko zna kakvom provizijom, ko zna kakvim razlogom.

Kada govorite o korupciji, podsetiću vas da je Ministarstvo odbrane u 2014, 2015. godini po mišljenju Transparency International pokazao boljitak, napredak u 35 od 77 pokazatelja i da je sada u grupi C – umeren rizik od korupcije, za razliku od vremena kada je Ministarstvo odbrane vodio gospodin Šutanovac, kada smo bili u grupi D – visok rizik od korupcije…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
A onda možemo da govorimo i o nabaci trodimenzionlanog radara i o firmi Paksel preko koje je išla nabavka kompletne hrane i to na dnevnoj bazi za kompletnu Vojsku Srbije, pa da vidimo na čijoj strani je korupcija, a na čijoj strani je borba protiv korupcije.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Babiću.

Reč ima gospodin Borislav Stefanović. Replika na izlaganje gospodina Dačića.

Izvolite, gospodine Stefanoviću.
...
Levica Srbije

Borko Stefanović

Samostalni poslanici
Imam dupli osnov za repliku, gospodine predsedavajući. Ali, u redu, da krenem što kraće i što brže, zbog građana koji ovo gledaju.

Dakle, ja sam, gospodine Dačiću zaposlen na konkursu i to mesto nije funkcioner i nije postavljeno lice, nemojte da obmanjujete ljude.

Znači, kada spominjete mesto u sistematizaciji pitajte gospodina Odalovića, on će vam objasniti, jedna stvar, a druga stvar kada vas postavi Vlada, i vi to vrlo dobro znate. Ja kao zaposleni nisam vaš, nego sam zaposlen u Ministarstvu, već godinama mi je status zamrznut, kao što ste rekli, jer sam narodni poslanik. To je bilo pre politike. Ovo govorim zbog građana, da ne bude sada ovde nekog zamajavanja.

Naravno, ja sam pitao oko Ministarstva odbrane, oko VMA, oko javnih nabavki, a vi ste otišli u Libiju. Žao mi je što ste to uradili. Prvo zato što to generalno ovlašćenje, i u pravu ste, od 2011. godine sam se bavio isključivo KiM, i nisam imao nikakve ingerencije koje su date gospodinu Ponošu od strane ministra Jeremića, i to ste potvrdili, i vi znate da je to tačno. Zašto to ovlašćenje Potežici niste vi ukinuli kada ste došli na čelo Ministarstva, ili gospodin Mrkić pre vas? Znači to je suština, niste ga ukinuli.

Što niste, od kada ste vi na vlasti ambasadu, ako ne, zatvorili i premestili u Bengazi? Zašto niste Potežici dozvoli sa telima poginulih, kad god da su otišli, da se vrati zajedno sa njima, barem iz ljudskih humanih razloga, jer je radio sa tim ljudima, ne zbog ispitivanja?

Ne krivim ja vas lično, gospodine Dačiću, vaša odgovornost je kao svakog ministra da se ovakva nesreća i tragedija dogodi, ali nemožete u tim situacijama, molim vas, samo da upirete prstom u nekog drugog i drago mi je da ste potvrdili da ste bili deo svih konsultacija, svih dogovora i svih odluka sa Borisom Tadićem, jer to je istina i to je suština, a nisam dobio odgovore za Ministarstvo odbrane i opet smo slušali te priče, niste mi odgovorili ni na šta oko ovih korupcionaških stvari.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Stefanoviću.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Replika dva minuta.