Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

Biću kratak.
U Obrenovcu, prvo, ne postoji „veliko selo“. Postoji Veliko Polje. Znači, da uputim gospodina da mora da zna gde je bio, ako je već tamo išao.
Još jedna konstatacija, u Velikom Polju je voda bila visine metar, tako da krovovi nisu mogli da propadnu, ako me razumete, tako da niko bez krova u Velikom Polju nije živeo, niti zimu proveo. I tu ste pogrešili.
Druga stvar, sramota je da ljude koji donose posao u ovu zemlju nazivate robovlasnicima. To veoma šteti našoj zemlji u daljoj saradnji, ne samo sa Kinom, nego i sa drugim zemljama, jer ako oni vide kako mi njih gledamo, oni će vrlo lako naći druge zemlje gde će oni svoj novac da investiraju. Ne moraju oni to kod nas da urade.
Ja razumem vas, da je vama lako i kad vam novac fali, vi ćete da okrečite prostorije u vašoj opštini, da taj novac uzmete i da se namirite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, obećali ste mi da ćete kratko. Molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Marko Gavrilović

Ali drugi ljudi moraju pošteno da rade, da bi zaradili svoju platu i da bi mogli da sastave ceo mesec.
U suštini cele priče, meni je žao što sam sve ovo morao da vam kažem ja, a što vi niste otišli na lice mesta pa to videli. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.
Meni se čini da mi u „Železari Smederevo“ imamo mnogo većih problema od ovog nerešenog imovinsko-pravnog odnosa o kom razgovaramo. Čak ni o tome mi nismo mogli da čujemo mnogo. Desetine hiljada parcela se pominju, a i dalje ne znamo ko su lica koja treba da imaju pristup, koliko je takvih ljudi, koliko je parcela, zašto je sve ovo pod tolikim velom tajne? Možda bi nas i čudilo da nije sve što je u vezi sa „Železarom Smederevom“ pod nekim velikim velom tajne.
Mislim da se upravo na tom primeru vidi kako poslednjih četiri godine u kontinuitetu funkcioniše ta jedna neverovatna propagandna mašinerija kojoj je jedini cilj da se sakrije ono što se zapravo radi, a zapravo se uzimaju pare od građana Republike Srbije.
Građani se verovatno sećaju da je u martu 2015. godine Aleksandar Vučić rekao da će Peter Kamaraš sa svojim stručnim timom, za kog se kasnije, u svađi koja je nastala između Vlade i tog istog Kamaraša, ispostavilo da taj tim čine njegov zet, pastorak i ostala rodbina i saradnici, da će do kraja 2015. godine on sanirati probleme, pokriti gubitke, pokrenuti drugu visoku peć, ostvariti profit, pripremiti Železaru za privatizaciju, naći strateškog partnera, itd, itd. To se sve desilo nakon neuspelog posla sa „Esmarkom“, koji je verovatno i sam premijer ugrozio time što je, dok je još trajao tender, on davao izjave o tome kako želi da baš „Esmark“ bude taj koji će dobiti posao, a posle je „Esmark“ postao najgori na svetu, baš kao što je i Kamaraš posle postao najgori na svetu, a premijer celu svađu i ceo sukob koji je nastao nazvao – dečačkom svađom. Ja mislim da su građani dužni da znaju koliko ih je koštala ta dečačka svađa, kako je naziva Aleksandar Vučić, s obzirom na to da veoma ozbiljne kuće govore o tome da je ta dečačka svađa građane Srbije koštala 450 miliona evra, a da je za to vreme „Železara Smederevo“ samo propadala i samo tonula u dalje dugove.
Ministarstvo privrede je u nekoliko navrata čak i plaćalo penale, finansijski je bilo kažnjeno zbog toga što nije nikako želelo da objavi ugovor koji je napravljen sa menadžmentom koji je trebalo da oporavi Železaru u roku od šest meseci. Mi smo samo jednoga dana čuli da oni koji su jedni druge hvalili, a to su Kamaraš i Vlada Republike Srbije, i koji su nas ubeđivali u to da Železara posluje bolje nego ikada…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Potrošili ste vreme grupe.
Replika. Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, kada ulazite u pregovore sa određenim investitorima, očito da su uvek apetiti sa strane koja želi da kupi određenu imovinu sve veći i veći. I ono što je najveći problem bio tada, a to je u javnosti i rečeno, potrebu da takvu vrstu ugovora aminuje Evropska unija i Evropska komisija.
Očito da kada određeni investitori žele ugovore tipa da naprave određenu vrstu monopola, pa pogotovo kada je u pitanju „Železara Smederevo“ i tržište čelika, da to jednostavno nije moguće ukoliko imate posla sa Evropskom unijom.
Prema tome, Vlada Republike Srbije je u svakom slučaju štitila interese Srbije, ne samo zarad dobrih investicija, nego zarad toga da pet hiljada radnika zaista ostanu na svojim radnim mestima. I to je bila suština svega.
S druge strane, ono što treba reći, to je da dugovanja inače koje je Srbija imala i budžet Srbije, svake godine je bio minimum davanje državne pomoći od 100 miliona evra. Prema tome, da li je to bilo za vreme ove firme ili neke druge, toliko košta jednostavno „Sartid“ ovu državu. U ovom trenutku, kada imamo najbolju kompaniju u Kini, tih dugovanja više u tom obimu nema.
Ono što treba reći je da je najznačajnije što je „Hestil“ u stvari došao u Srbiju, firma koja na globalnom nivou ima zaposlenih 120 hiljada radnika, koja u 30 država ima preko 70 svojih kompanija, koja godišnje pravi prihod od 43,7 milijardi dolara, a ukupan kapital za 2015. godinu je bio 50 milijardi dolara. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Branislav Mihajlović.

Branislav Mihajlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Dame i gospodo narodni poslanici, ja dolazim iz Bora, u kome je RTB Bor jedan veliki privredni gigant koji je po svojim karakteristikama vrlo sličan karakteristikama kombinatu Smederevo. Ja sam više od 40 godina tamo i imam jedno veliko iskustvo u radu u privredi. Zbog toga bih ovde želeo da bacim svetlo na jednu stranu poslovanja koja nije mnogo prisutna.
Šta je paralela između ova dva kombinata? U tome da su oni u zadnjim decenijama bili privredni giganti na koje se oslanjala privreda Srbije. U poslednjih 10-15 godina to više oni nisu. Došlo je do urušavanja, zbog toga što se izgubila kvalitetna i zdrava strategija razvoja obe kompanije. Takođe, došlo je do upliva politike u rad preduzeća, kompanije, ne samo u te dve, nego i u ostalim kompanijama u Srbiji i normalno je da je to urušavanje uhvatilo velikog maha i, nažalost, ono traje i dan-danas.
Osnovna karakteristika takvog poslovanja su gubici koji se ostvaruju u dugom kontinuitetu. Oni su naročito došli do izražaja u zadnjim godinama. Već je pomenuto za Smederevo da su gubici 2014. godine iznosili 134 miliona evra, 2015. godine 142, ukupno 276 miliona evra za te dve godine. Ovde je pominjano pitanje odgovornosti. Znate kada se napravi gubitak, menadžment bilo koje kompanije u svetu stavi tefter ispod miške i odlazi, ako ne uradi nešto gore sa njima.
Slična stvar je i u Boru. To se ne zna, da je u 2014. godini imao gubitak od 116 miliona evra, u 2015. godini od 114, ukupno 230. Kada se te dve cifre saberu dobijamo 506 miliona dolara gubitka u te dve kompanije. Pola miliona dolara gubitka u samo te dve kompanije.
One nisu jedine u Srbije. Ima ih mnogo, što znači, strategija razvoja poslovanja nije na zdravim nogama. Zbog toga izražavam skepsu da će ovakva strategija o kojoj danas pričamo, u Smederevu biti plodotvorna i da će ona dati rezultati. Na osnovu ovih pokazatelja, kako tehnoloških, tako ekonomskih i ekoloških, ja sam apsolutno siguran, kao čovek sa velikim iskustvom, da mi ne možemo obezbediti stabilno poslovanje kompanije u narednom periodu.
Osnovna karakteristika unutrašnjeg poslovanja svake kompanije je rentabilnost. Toga u Smederevu, kao i u Boru dugo godina nije bilo. Na osnovu čega mi to očekujemo? Na osnovu koje projekcije očekujemo da ćemo stabilizovati poslovanje da prihodi uvek nadvladaju troškove. Još jedna mnogo važnija karakteristika poslovanja je konkurentnost kompanije koja se postiže na tržištu. Konkurentnost kompanije je strahovito važna karakteristika rada. Normalno je da i Bor i nažalost Smederevo u dugom nizu godina nisu uspeli da postanu konkurentne kompanije na tržištu kako domaćem, tako i svetskom.
Zbog toga mislim da sa ovakvom strategijom i sa ovako netransparentnim ugovorima i uslovima poslovanja možemo praviti po Srbiji potemkinova sela, ali ne možemo praviti uspešne privredne subjekte. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.