Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Raduloviću, moram da vas prekinem.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Ne možete da me prekinete, imam pravo na repliku, rečeno mi je.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Raduloviću, vi ste pokazivali Poslovnik i tražili reč, ne repliku.
(Saša Radulović, s mesta: Ja sam tražio repliku.)
Ako ste tražili repliku, pre vas ima pravo na repliku narodni poslanik Neđo Jovanović.
(Saša Radulović, s mesta: To je vaša greška, nije moja.)
Znate šta, postoje neka pravila u ovom parlamentu, da ako hoćete pravo na repliku, dovoljno je da se elektronski prijavite, okrenem se prema vama i pokažete mi da želite pravo na repliku, a onog trenutka kada elektronski zatražite reč i pokažete mi Poslovnik, a to znaju ovde 249 poslanika, možda manje za vašu poslaničku grupu, znači, tražite da reklamirate povredu Poslovnika.
(Saša Radulović, s mesta: Poslovnik je spušten, rekao sam jasno da tražim repliku.)
Završite, imate pravo. Zatražite reč samo još jednom. Zatražite reč, još minut.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala vam.
Da ponovim, znači, plan je vrlo jasan i ovako se restrukturiranje radi svuda u svetu. Ovo je za građane Republike Srbije. Uradi se lična karta preduzeća, popiše se imovina, popišu se obaveze, uradi analiza tržišta, zatim finansijski plan, poslovni plan, sistematizacija radnih mesta, a onda se svim zaposlenima isplate sve zaostale zarade, ne minimalac za godinu dana, nego sve zaostale zarade, zato što ta prava ne mogu da se ignorišu, svima se poveže radni staž, isplate otpremnine za one koji po sistematizacijama više nemaju radno mesto. Tako se uvodi red i upravo je to ono što je zaustavila Vlada Republike Srbije i zbog toga sam i podneo ostavku. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Neđo Jovanović čeka već desetak minuta. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zaista mislim posle ovoga da replika više nema smisla zato što je prethodnik sve o sebi sam rekao. Da su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić čekali utopijske ideje da se sprovedu, ko zna dokle bi došla „Železara“ i cela privreda Republike Srbije a, na sreću, nisu čekali.
Sve je ovo jedna lepa priča samo se postavlja pitanje odakle pare, ko će to da da toliki novac da bi se povezao svim firmama radni staž, isplatile zarade, itd. Utopijske priče nemaju nikakvog smisla. Umesto zamešateljstava i pokušaja da se pravi razdor između tadašnjeg premijera i prvog potpredsednika trebalo je raditi. Očigledno se u tadašnjem resoru nije radilo.
Neću da komentarišem ove mejlove na koje ukazuje gospodin Rističević, jer ko ih je pisao dobro zna šta je pisao i šta je sadržina tih mejlova i sa kojim ciljem. Na sreću ti mejlovi nisu doveli ni do destabilizacije Vlade, ni do razdora između koalicija. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandra Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pitao sam vas gospodine Raduloviću na tom sastanku koga se ne sećate, izvinite, a šta da prodaje „Galenika“. Evo, ja sam sada čuo od vas po petstoti put da firme prodaju imovinu koja im na treba. Izvinite, šta da prodaje „Galenika“? Novu fabriku lekova. Šta da proda? Šta da proda kompanija koja nema šta da proda? Na to pitanje niste umeli da mi odgovorite, ali nije to suština.
Suština vašeg ekonomskog poduhvata je da se cela srpska privreda gurne u stečaj. Da sva preduzeća koja su bila u državnom vlasništvu ne da se privatizuju, ne da nađu strateškog partnera, nego da odu u stečaj, a da u svim kompanijama stečajni upravnik budete vi ili vaši prijatelji koje bi namestila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.
Kažete da kako me nije sramota. Izvinite, kako vas nije sramota da budete istovremeno stečajni upravnik u nekih 14 ili 15 preduzeća i da sa preduzećem svoje supruge zaključujete ugovor o pružanju računovodstvenih usluga za potrebe preduzeća u kome ste vi stečajni upravnik, pri čemu je ta kompanija 50% vlasništva vaša, a 50% je vlasništvo vaše supruge i vi sami sa sobom kao stečajni upravnik zaključujete ugovor o pružanju računovodstvenih usluga kompaniji koja se nalazi u stečaju.
To je bio vaš genijalni poen za srpsku privredu. Zato ste vi gospodine Raduloviću glavom bez obzira pobegli iz Ministarstva privrede. A kada pominjete poreske obveznike, evo ja vas molim, kao Boga vas molim, samo mi kažite, čiji ste vi poreski obveznik, američki, srpski, japanski? U kojoj državi vi plaćate porez i da li bilo kome u stvari plaćate porez?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto ovo više nikuda ne vodi, određujem pauzu u skladu sa članom 112. Poslovnika u trajanju od deset minuta.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić, ovlašćeni predstavnik SNS. Izvolite.