Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim vas, samo jedno kratko pitanje ministru Vujoviću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pitaćete ga u okviru drugog amandmana.
Nemam više amandmana, ali zaista deset sekundi. Samo molim ministra Vujovića da mi objasni šta je rodno budžetiranje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Objasniće, prošao je taj amandman, na kraju ću mu dati priliku, ali ne u okviru ovog zakona. Molim vas, ne u okviru ovog zakona, ne mogu.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Krasić i Miroslava Stanković Đuričić.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Jel ovo na član 21. prethodnog zakona ili na ovaj poslednji?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslednji zakon, član 1. Predloga zakona menja se i glasi.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Pa kako me niste videli da sam prijavljen?
Dobro, hajde, pošto se vama žuri u EU.
Ovim članom ste vi rekli da se evropski limiti za određivanje penzija, 15.000, 25.000 i 40.000, to su evropski standardi, usklađuju se sa evropskijim procentom rasta od 1,5%. Ja vas vraćam na nešto što odražava promene u socijalnom stanju, u socijalnoj politici. U socijalnoj zaštiti važi jedan princip, da sva socijalna davanja prate kretanja na tržištu. Nekada je to bio rast troškova života, a sada je to potrošačka korpa, inflacija, jer to su ljudi koji ne mogu da prihoduju.
Samo sam predložio ono što postoji već u postojećim zakonima, ali vi ste rekli – mora po evropskim, penzija od 15.000, penzija od 25.000, penzija od 40.000, to su granične vrednosti. U zavisnosti od tog iznosa kažnjava se penzioner po propisima EU. Ja kao veliki protivnik EU koja nam otima KiM, da vas podsetim, tražim da se vrati na nešto što je normalno za Srbiju. Evo, preklinjem vas, molim vas, radi života u Srbiji, prihvatite ovaj amandman, ništa ne boli, a nije teško biti fin.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Sreto Perić i Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite.
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Milorad Mirčić i Jovo Ostojić.
Reč ima narodni poslanik Jovo Ostojić.

Jovo Ostojić

Hvala.
Predsedniče, poslanici, pošto je već ova diskusija polako načeta, ja ću da obrazložim da u stvari ovaj amandman 3. ima izuzetno dobru nameru, ko želi da razume. Onaj ko ne želi da razume, onda je ta namera loša, odnosno zato je loša što onaj ko treba da razume, ne razume.
Ovde se radi o drastičnom smanjivanju penzija. Znači, ne idu penzije niti gore niti dole, nego padaju. Kako god rastu cene, tako penzije padaju, a ovde se htelo da se taj pad penzija nižih zaustavi. Vi ne dozvoljavate da se to zaustavi, vi to još više rušite. Rastu cene, a penzije padaju. Pa nećete mi sada valjda reći da rastu? Zbog čega niste prihvatili ovaj amandman koji je SRS podnela, koja vidi napred, koja ne gleda unazad? To je stranka koja je stranka budućnosti. Ovo što ste vi sada ovde uradili sa ovim amandmanom, to nije u redu. Morate priznati da nije u redu. Ja vas molim da to ispravite. Ne ispravljate vi to zbog onih koji podnose amandmane, nego ispravljate zbog penzionera, zbog onih koji žive od toga veoma bedno i jadno. Naveli ste ovde da ima penzija od 15.000, od 25.000…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme. Moram da vas prekinem.)

Jovo Ostojić

Molim vas, dajte samo da završim, imam dve sekunde još.