Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.03.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

26.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:15 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 80 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečena da na sednici prisustvuje narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge zakona iz predloženog dnevnog reda.
U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv - niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148. narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o udžbenicima, koji je podnela Narodnoj skupštini, 19. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv - dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 27 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je podnela 19. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv - dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 29 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, koji je podnela 19. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv - dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 30 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o postupku upisa u Katastar nepokretnosti vodovoda, koji je podnela 19. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, održanih 4. marta 2018. godine, od dana raspisivanja do dana objavljivanja konačnih rezultata, koji su Narodnoj skupštini podneli 22. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti gospodina Olivera Ivanovića, predsednika Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ počinjenog u Kosovskoj Mitrovici dana 16. januara 2018. godine, koji su podneli Narodnoj skupštini 5. marta 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma u saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka, koji ostvaruje Er Srbija, obaveza koje Vlada Republike Srbije i Etihad imaju prema Er Srbija ukupnog poslovnog gubitka Er Srbije, u periodu od 2013. do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Er Srbija, u istom periodu i štetnosti ugovora koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa Etihadom i Ujedinjenim Arapskim Emiratim , koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Veroljuba Arsića sa funkcije potpredsednika Narodne skupštini, koji je podneo Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine, koji je Narodnoj skupštini podnela grupa od 31 narodnog poslanika 13. aprila 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o predsedniku Republike, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje ukazuju na povezanost Aleksandra Vučića i Andreja Vučića, sa pravosnažno osuđenim trgovcem narkotika Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi i prinudnog preuzimanja luksuznog restorana „Franš“ u Beogradu, upravljačkih prava nad firmama IT industrije Alti/VIN-VIN, Prointer i Energosoft, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje „Železara“ Smederevo od 2014. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena „Železari“ Smederevo u istom periodu i štetnosti svih ugovora koje je Vlada RS zaključila u vezi sa poslovanjem „Železare“, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica da li je tokom izbora za narodne poslanike, održanih 24. aprila 2016. godine, došlo do izborne krađe, odnosno da li su glasovi koje su na lokalnim izborima, održanim istog dana, osvojili opozicioni građanski pokreti, stranke manjina i opozicione stranke, ukradeni i upisani kao glasovi izbornim listama Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, Ivica Dačić – SPS, JS – Dragan Marković Palma i dr Vojislav Šešelj – SRS, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi uvida u celokupan izborni materijal predsedničkih izbora 2017. godine i utvrđivanja da li izborni materijal sadrži anomalije i u čemu se one sastoje, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa stečajem koji se sprovodi nad rudarsko-topioničarskim basenom Bor, razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje RTB Bor, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena RTB Bor i štetnosti plana reorganizacije RTB Bor, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje javno preduzeće „Srbijagas“, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena javnom preduzeću „Srbijagas“, počev od osnivanja preduzeća 2015. godine pa do danas, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nepravilnosti prilikom glasanja i okolnosti koje su dovele do toga i obeležile sprovođenje izbora za predsednika Republike 2017. godine, na teritoriji opštine Sjenica, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja porekla novca kojim je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan u Beogradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. decembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Saša Radulović želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanici Dušan Pavlović i Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakona, koji su podneli Narodnoj skupštini 22. juna 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dušan Pavlović želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. jula 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dušan Pavlović želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je podneo Narodnoj skupštini 22. juna 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim komorama, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 161 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Dušan Pavlović, dr Ratko Jankov i mr Jasmina Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koji su podneli Narodnoj skupštini 23. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dušan Pavlović želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o glavnom gradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj
3/4MZ/LJL
četvrti „Savamala“ i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik želi reč? (Ne)
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podneo Narodnoj skupštini 17. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javno interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sumnjivih transakcija Srpske napredne stranke, kao i zbog sumnje na pranje novca tokom parlamentarnih izbora 2014. godine i predsedničkih izbora 2017. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o kupovini više od 700 novih putničkih vozila marke „Škoda“ Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi preskupe rekonstrukcije Trga Slavija i izgradnje muzičke fontane, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja načinu na koji je ministar odbrane u Vladi Srbije, gospodin Aleksandar Vulin stekao stan u Beogradu od 107 metara kvadratnih u vrednosti od 244.620 evra, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa projektom investicionog ulaganja u poljoprivredu između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Beogradu u vezi sa potpisivanjem ugovora o izgradnji spalionice na deponiji u Vinči, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa trgovinom ljudskim organima sa teritorije Kosova i Metohije, tzv. „žuta kuća“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije kruševačke fabrike IMK „14. Oktobar“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do ljudskih žrtava i materijalne i nematerijalne štete u poplavama na teritoriji Srbije 2014. godine , koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije PKB, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? Ne.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do paljenja ambasada SAD i SR Nemačke, koje su napadnute 21. februara 2008. godine tokom protesta „Kosovo je Srbija“, kao i odgovornost, kako bivših tako i sadašnjih nosilaca najviših državnih funkcija, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa izgradnjom fabrike kineske kompanije „Mei Ta“ u Bariču, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem ugovora za projekat „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa ugovorom Republike Srbije i firme „Al Rawafed international investment“, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica okolnosti i odgovornosti za neistinito prikazivanje stanja u vezi sa nivoom aflatoksina u mleku i kukuruzu, koji je izazvalo veliku materijalnu i nematerijalnu štetu u Republici Srbiji 2013. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Stavljam ponovo predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem ugovora između Vlade Srbije i Etihad ervejz u vezi sa osnivanjem preduzeća za avio saobraćaj Er Srbija, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa mogućom zloupotrebom i korupcijom u okviru Železare Smederevo 2015. godine, pri čemu je nastao gubitak od oko 150 miliona evra na godišnjem nivou, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o postojanju privatnih prislušnih centara, a koji su u službi najviših nosilaca državnih funkcija u Republici Srbiji, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o načinu na koji je guvernerka NBS gospođa Jorgovanka Tabakovića stekla četvorosoban stan u Novom Sadu od 144 m2, za koji je 30. novembra 2012. godine preduzeće Telekom Srbija preuzelo na sebe otplatu preostalog duga za pomenuti stan od 77.700 evra, koji je podneo Narodnoj skupštini 3. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji su 22 narodna poslanika podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2018. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Jovan Jovanović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 19. februara 2018. godine.
Da li narodni poslanik Jovan Jovanović želi reč? (Da.)
Izvolite.

Jovan Jovanović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Da, ovo je deo tri zakona koji su povezani sa lokalnim izborima i motivisani su nedavno održanim lokalnim izborima u Beogradu i nekoliko drugih gradova i opština Srbije.

Ti izbori su još jednom pokazali manjkavost zakonodavstva koji regulišu ovu oblast, te ovaj paket zakona, ova tri zakona koje sam predložio odnose se upravo na uklanjanje tih manjkavosti tog zakonodavstva.

Pre svega, ovi predlozi zakona, izmene i dopune zakona, predviđaju direktno izbor kako gradonačelnika, odnosno predsednika opština, a uz ovo je neophodna i promena načina izbora odbornika.

Šta želimo da se postigne ovim izmenama zakona? Pre svega, želi da se vrati lice izborima, odnosno kandidatima za odbornike, za lokalne odbornike i da se smanji veliki stepen depersonalizacije politike, koji podstiče ovaj izborni zakon, gde građani praktično ne znaju za koga glasaju, odnosno ne znaju ko se nalazi na listama. Na taj način građani se dovode u zabludu ko će biti gradonačelnik. Evo, tri nedelje posle izbora u Beogradu, i pored ubedljive pobede SNS, mi i dalje ne znamo ko će biti gradonačelnik Beograda, gradonačelnik grada koji je najznačajniji i po politici i ekonomski, jer 40% BDP proizvodi se u glavnom u gradu Srbije.

Kako smo imali ovu zabludu najbolje ilustruje jedna anegdota iz gradskog saobraćajnog samo jedan dan posle izbora između dve starije naše sugrađanka, gde je jedna pitala drugu – a ko će sada biti predsednik Republike kad je Aleksandar Vučić izabran za gradonačelnika?

Izmene zakona o izboru odbornika bi trebalo da podstaknu unutar partijsku konkurenciju, da smanje nivo gotovo isključive odgovornosti kandidata prema stranačkim vrhovima i to bi dovelo do njihovog neminovnog okretanja prema građanima. Kako bi to moglo da se učini? To bi moglo da se učini tako što bi se uvelo preferencijalno glasanje, odnosno da plasman, da tako kažem, na izborima ne bi zavisio od rasporeda na listi, već od toga koliko glasova bi dobio pojedinačno neki kandidat.

Ovi principi bi trebalo da se primene i na izbornom zakonu, za izbore narodnih poslanika i mi ćemo te izmene predložiti u budućnosti. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Jovan Jovanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podneo Narodnoj skupštini 19. februara 2018. godine.
Da li narodni poslanik Jovan Jovanović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Jovan Jovanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je podneo Narodnoj skupštini 19. februara 2018. godine.
Da li narodni poslanik Jovan Jovanović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. aprila 2017. godine.
Da li narodni poslanik Sonja Pavlović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. maja 2017. godine.
Da li narodni poslanik Sonja Pavlović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. aprila 2017. godine.
Da li narodni poslanik Sonja Pavlović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o proceniteljima nepokretnosti, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. aprila 2017. godine.
Da li narodni poslanik Sonja Pavlović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Čabraja, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o kulturnim dobrima, koji je podnela Narodnoj skupštini 03. maja 2017. godine.
Da li narodni poslanik Aleksandra Čabraja želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dušan Milisavljević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 30. avgusta 2017. godine.
Da li narodni poslanik Dušan Milisavljević želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić, 23. februara 2018. godine.
Da li narodni poslanik Milan Lapčević želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, nas troje smo predložili da se izmeni Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji i to u tački koja reguliše obaveze i nadležnosti jedince lokalnih samouprava u pogledu isplate ličnih primanja zaposlenima u obrazovanju.

Naime, svima vam je poznato širom Srbije je bilo problema u svim jedinicama lokalne samouprave kada je u pitanju isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u obrazovanju i prevoza, odnosno isplate troškova prevoza za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

Ovo je jedinstveni slučaj da u jednoj oblasti zaposleni, u ovom slučaju zaposleni u osnovnim i srednjim školama, njihov poslodavac je Ministarstvo Republike Srbije, dakle, republički nivo, a jedan deo tih ličnih primanja koji se odnosi na jubilarne nagrade i na troškove prevoza do i sa posla su obaveze jedinica lokalnih samouprava.

Prosto, kakvo je stanje u budžetima lokalnih samouprava, s jedne strane, i sa druge strane kao nedovoljna nadležnost, odnosno jedinice lokalne samouprave nemaju direktnu nadležnost nad osnovnim i srednjim školama, ni u kom smislu, ova obaveza koja se tiče isplate ličnih primanja u pogledu jubilarnih nagrada i troškova prevoza je shvatana kao alternativna obaveza, i skoro da nema lokalne samouprave u Srbiji ili je to redak primer, da nije dolazilo do kašnjenja u isplatama jubilarnih nagrada i troškova prevoza i da nije dolazilo u ogromnom broju slučajeva i do tužbi od strane zaposlenih u obrazovanju za neizvršavanje ovih obaveza, po tom osnovu su nastajale i mnogo veće štete po budžet tih lokalnih samouprava, odnosno generalno po budžet Republike Srbije.

Mi smo predložili da se ove dve stavke, koje su sada obaveze jedinica lokalnih samouprava, brišu i da se to prebaci na nadležnost poslodavca, odnosno glavnog poslodavca Ministarstvo prosvete Republike Srbije, da pored isplate plata i svih ostalih drugih socijalnih davanja zaposlenima u obrazovanju, da to bude obaveza i isplata jubilarnih nagrada i troškova prevoza, jer je to logično s jedne strane. S druge strane, to će delimično rasteretiti i onako problematične budžete lokalnih samouprava i dati im, da kažem, malo više prostora za neke druge stvari, pre svega u oblasti investicija na lokalnom nivou.

Zato vas pozivam da podržite ovaj predlog.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Gorica Gajić, Milan Lapčević, Slaviša Ristić, Dejan Šulkić i Đorđe Vukadinović, 5. jula 2016. godine.
Da li narodni poslanik Milan Lapčević želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani narodni poslanici, ovo je jedinstvena prilika, naravno bivalo je i više puta do sada, ovaj predlog je bio na dnevnom redu, odnosno kao predlog proširenja dnevnog reda, ali mislim da, u ovako delikatnoj političkoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija, u ovakvom pritisku kakav doživljavamo godinama unazad, a naročito zadnjih meseci po pitanju teritorijalnog integriteta naše države, nama je pre svega, potrebna mobilizacija svih unutrašnjih, pre svega patriotskih snaga.

Jedno od sigurno, ne velikog broja, ali jedno od najznačajnijih i sigurno pitanje koje skoro da nema nikog ko u ovoj zemlji ima drugačiji stav po ovom pitanju, jeste pitanje osude zločina genocida u NDH tokom Drugog svetskog rata. Svima vam je poznato da je u periodu postojanja NDH od 1941. do 1945. godine, su širom tadašnje NDH, koje su obuhvatale teritorije i Hrvatske i sadašnje BiH, vršeni masovni zločini, pre svega nad Srbima, Jevrejima i Romima. U čitavoj toj priči najveći broj, ubedljivo najveći procenat ubijenih po tom logorima je bio srpske nacionalnosti.

Nažalost, ni posle skoro 80 godina od tih stravičnih zločina država Srbija, matica srpskog naroda, nije nijednim svojim aktom osudila i pravim imenom nazvala ove zločine.

Kako je prošlo toliko godina i kako se u sadašnjoj državi Hrvatskoj sve veće i sve češće i sve glasnije čuju reči koje upućuju na potpuno negiranje ili zanemarivanje tog zločina ili njegovo potpuno minimiziranje, mislim da je pravi trenutak da se od strane potomaka onih koji su ubijani zverski u tim logorima izglasa ovakva jedna rezolucija koja će pravim imenom nazvati pokušaje NDH da potpuno zatre srpski živalj na toj teritoriji.

Da vas podsetim, u Konvenciji o genocidu, koja je usvojena u UN 1948. godine se kaže da je namera, organizovana namera za uništavanje čitavog naroda ili jednog dela tog naroda zanemarivanje, zlostavljanje i ubijanje , pokrštavanje i slični oblici zlostavljanja se tretiraju genocidom.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Lapčeviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih, nema, nije glasalo 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Šulkić, 2. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Milan Lapčević želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Nažalost, ovo prethodno što sam pričao, čini mi se da nije doprlo do ušiju mnogih i mislim da je to još jedan u nizu sramota koje mi kao narod doživljavamo, ali dobro, valjda će doći neka bolja vremena kada ćemo biti svesniji da je potrebno da više vodimo računa sami o sebi.

Predložili smo zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivedi i ruralnom razvoju iz jednog jedinog razloga, a to je da se ispravi nepravda prema mali proizvođačima, stočarima koji imaju mali broj grla stoke i koji ne mogu da postignu onaj limit koji je predviđen u Zakonu o podsticajima, odnosno koji reguliše premije na predatu količinu mleka.

Naime, u sadašnjem Zakonu koji je na snazi još od 2013. godine, premiju na mleko mogu da ostvare samo ona poljoprivredna gazdinstva koja kvartalno predaju najmanje tri hiljade litara mleka.Verovatno je većini vas poznato da je širom Srbije, naročito u zapadnoj i istočnoj Srbiji, ogroman broj domaćinstava, pre svega i nažalost, uglavnom starijih domaćinstava koja imaju jedno ili dva grla stoke i koje ne mogu po ovom osnovu da dostignu taj limit od tri hiljade litara mleka kvartalno i naravno njihovo mleko je manje vredno nego komšije, koji recimo ima pet grla, jer je to njegovo mleko premirano od strane države, nagrađeno i skuplje je za nekih sedam do osam dinara po litru.

Smatram da je ovo nepravda prema ljudima koji na isti način muku muče sa preživljavanjem na selu, a nažalost, u najvećem broju slučajeva tih predatih nešto manje od te propisane količine od tri hiljade litara mleka kvartalno, predstavlja i jedini izvor prihoda za ogroman broj domaćinstava i praktično ovaj zakon ispravlja ove nepravde i ima jednu vrlo humanu i socijalnu komponentu. To je opstanak tih domaćinstava i njihov neki normalan život, koliko-toliko.

Zato vas pozivam da ne delimo ljude na one koji proizvode veće količine i manje količine. Postoje načini kako država može da podstakne mlade poljoprivrednike i velike proizvođače, ali to ne treba da bude na ovaj način diskriminacijom malih, pre svega starih domaćinstava, koja ne mogu da dostignu taj limit od tri hiljade litara mleka i čije mleko nije nagrađeno, premirano od strane države u tom iznosu koji je njima veoma bitan.

Pozivam vas, molim vas, da imamo razumevanja za to i da podržimo ovaj zakon.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Milan Lapčević želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ovo je svima poznata tema. Gledaću da u najkraćem obrazložim. Ne treba puno reči trošiti. Verujem da će ovaj moj predlog naići na vašu podršku, upravo zato što je zadnjih desetak dana aktuelna priča oko podsticanja nataliteta i aktuelizacija problematike da u Srbiji, nažalost, godišnje 40 do 50 hiljada ljudi više umre nego što se rodi i da država mora da sve svoje snage i sve svoje resurse usredsredi na to pitanje opstanka nacije.

Naša nacija je jedna od najstarijih nacija u Evropi, nažalost, ispod jednog deteta po porodici u Srbiji prosečno danas imamo i naša je obaveza kao predstavnika građana, predstavnika naroda u Narodnoj skupštini da istaknemo ovaj problem i da učinimo sve što mi možemo da pomažemo da se što više dece rađa, naravno, i da ta deca kada završe škole ostaju u zemlji, ali pre svega, da bismo opstali kao država, mora da nas bude više.

Pozdravljam mere Vlade Republike Srbije koje znatno povećavaju iznose za prvo, drugo, treće i četvrto rođeno dete. To će, verujem, imati pozitivne efekte. Jedna od mera koja zahteva daleko manje sredstava u budžetu je i mera koju sam predložio, a to je ukidanje poreza na dodatnu vrednost na bebi opremu i hranu za decu.

Ako se svi kunemo da nam je to prvi prioritet i da su nam deca najvažnija, hajde i da pomognemo majkama i roditeljima koji dobijaju decu da ih što lakše odgajaju i da ne plaćaju ono što država uzima od njih, taj porez na dodatu vrednost, jer inače, analizom budžeta i od strane ministra na jednoj sednici odbora sam dobio uveravanja da ta sredstva nisu ništa bitna za budžet Republike Srbije.

Molim vas da podržimo ovaj predlog i da i mi učinimo nešto sa naše strane da bude što više dece i da se nacija obnovi. Hvala.