Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra 10.00 časova sa raspravom u pojedinostima, sa amandmanom na član 1. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.