Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, sigurno da je ovo jedan od najbitnijih zakona kada je u pitanju Vojska Srbije, jer kako budemo obrazovali buduće oficire, podoficire takva će nam sutra biti i Vojska.

Srpska Vojska je pokazala u svojoj dugoj tradiciji da ume da brani svoju zemlju i narod. Danas, 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, sa ponosom se sećamo svih slavnih pobeda vojvoda i običnih vojnika koji su pali za našu slobodu.

Želim takođe da se danas setimo i vojnika koji su stradali u zločinačkoj akciji „Zelenih beretki“ na jučerašnji dan pre 26 godina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, u gradu gde sam ja rođen i za ovaj zločin još uvek niko nije odgovarao.

Da bi očuvali mir, srpska vojska mora stalno da se usavršava i kada je u pitanju obrazovanje, što ovaj zakon donosi, i kada je u pitanju obnova vojne opreme. Od Rusije smo dobili migove, tenkove i borbena vozila i zahvaljujući odličnim odnosima Srbije i Rusije, predsednika Vučića i Putina, srpsko nebo je danas sigurno.

Nažalost, nije se uvek ovako radilo, nije se vodilo računa o Vojsci Srbije. Imali smo periode kada su pokušali da nas ubede da nam Vojska nije potrebna, kada je preko 500 haubica i tenkova istopljeno i uništeno. Međutim, narod Srbije, koji je uvek imao veliko poverenje u Vojsku, ih je na sledećim izborima i kaznio. Od tada Srbija stvara jaku, modernu i ozbiljnu vojsku, vojsku koja može da očuva mir kojim uvek težimo, da zaštiti našu nezavisnost i da bude garant da nam se nikada više neće ponoviti Jasenovac, Jastrebarsko ili Oluja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodna poslanica Ivana Stojiljković.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem predsednice, uvaženi ministre, poštovani oficiri Vojske Republike Srbije, podnela sam amandman kojim predlažem da dodavanje stava 3. u članu 1. kojim se ističe značaj vojnog obrazovanja u smislu boljeg osposobljavanja, lakše zapošljavanja i, naravno, i samim tim i smanjenja siromaštva u Republici Srbiji.

Vojno obrazovanje usvajanjem ovog zakona definitivno postaje deo opšteg obrazovanja u Srbiji i, naravno, oslonac savremenog društva gde će školovani mladi ljudi, naravno, umeti da prepoznaju sve izazove i pretnje i da primene sva svoja znanja, prvenstveno u interesu očuvanja stabilnosti i mira građana Srbije.

Vojno obrazovanje je oduvek multidisciplinarno i ono što je veoma značajno istaći jeste da će u budućem periodu, pored rada u vojnom sektoru, obezbediti i rad u civilnom. Obezbeđuje se, dakle, široko obrazovanje, obezbeđuju se praktična znanja, a to znači da će se lakše dolaziti do posla i da će to obezbediti smanjenje nezaposlenosti mladih ljudi u Republici Srbiji.

Pored toga, želim da istaknem da mladi ljudi koji završe vojne škole su posebno senzibilisani u smislu da vole svoju zemlju i da sve što rade rade u interesu sugrađana svojih i svoje države.

Više puta smo čuli da naše vojno školstvo datira još iz 19. veka, a to pominjem, još jednom, iz razloga što je i veliko naše iskustvo, velike su strategije, taktike koje se ne izučavaju samo na našim školama, već i na svim svetskim akademijama. Zato još jednom napominjem da je ovo šansa za Srbiju da postane regionalni centar sa vojno-obrazovanim kapacitetima, gde će se pored naših studenata obrazovati i studenti iz regiona i iz sveta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Olivera Ognjanović.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, gospodo oficiri ulaganje u buduće generacije kroz njihovo obrazovanje je pokretački mehanizam i snaga budućnosti svakog društva.

Citiraću reći našeg predsednika Vučića koji je rekao: „Danas se bitke vode na polju znanja, discipline, unapređenju veština i rezultata“. Srbija u sektoru odbrane i bezbednosti, ali i školovanju oficirskog kadra želi da preuzme lidersku poziciju u regionu, imajući u vidu njen geografski položaj, osposobljenost i obučenost armije i ugled vojnog školstva u svetu.

Vojna profesija označava organizovani profesionalni sistem posebne organizacione strukture namenjene pripremi društva za odbranu zemlje. Ima različite specijaliste čiji je posao usmeren ka radu na kopnu, moru ili vazduhu, što čini ogromnu raznolikost u funkcijama koje izvode, pa je za njihovo obavljanje potrebno posedovanje različitih kompetencija i znanja iz raznih oblasti, što svakako predstavlja riznicu izuzetnog kvalitetnih kadrova koji imaju kapacitete i mogu odgovoriti različitim izazovima tržišta, razvoju privrede i realizaciji poslova i kvaliteta proizvoda.

Dakle, bez obzira što je režim, koji je vladao ovom zemljom od 2000. do 2012. godine, poremetio poziciju vojske u državi i uništio je koliko god je mogao, naša Vlada je ponovo vratila poštovanje, ugled i čast Vojske Srbije, jer vojska predstavlja kariku bez koje ne funkcioniše i ne može da opstane niti jedna država.

Dete sam iz vojničke porodice i za mene vojska predstavlja snagu i veličinu jedne države. Zato želim da izrazim zahvalnost ovoj Vladi na postignutom napretku za željom da nastavi sa jačanjem vojske, bezbednosti i sistema odbrane naše zemlje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovani gospodine ministre Vulin, poštovana gospodo iz Ministarstva, poštovani narodni poslanici, posebna mi je čast, a i lično zadovoljstvo da u ovom visokom domu demokratije govorim o setu vojnih zakona. Kao lekar stažista u gardijskim jedinicama, služio sam vojni rok pod komandom, tada kapetana, a sada pukovnika gospodina Veselina Šljivančanina i budućeg generala Vojske Republike Srpske Momira Talića.

Vratimo se na amandman. Podneo sam amandman na član 1. gde se dodaje stav 3. koji glasi: „Vojnim obrazovanjem obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvenih uslova“.

U tom smislu, VMA je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta odbrane koja izvodi studijske programe na polju medicinskih nauka. Na Medicinskom fakultetu VMA se organizuju i izvode programi medicinskih studija, zdravstvenih specijalizacija i užih zdravstvenih specijalizacija i doktorskih studija.

U vojnom zdravstvu radi više od četiri i po hiljade ljudi koji brinu o zdravlju 113 hiljada vojnih osiguranika i građana. Vojni lekari pregledaju godišnje oko 115 hiljada ljudi, vojnih osiguranika i 300 hiljada civilnih osiguranika. Stacionarno se leči oko 10 hiljada vojnih osiguranika i 20.500 civilnih osiguranika. Zato i ona dobro poznata rečenica, kada pacijenti kažu – pregledao me je vojni doktor, što može biti i rezime mog amandmana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministre, poštovana gospodo, sada sam u dilemi. Dok sam čekao da dođem na red da govorim, pročitao sam na internetu da se Kina uključila u borbu za proizvodnju baterija za automobile i da je Kina prošle godine izvezla 780 hiljada električnih i hibridnih automobila, a da planira da iduće godine izveze dva miliona takvih automobila.

Kakve to sada veze ima sa ovim što ću ja da kažem? Mene je to odmah asociralo na Valjevo, na akumulatore koji bi bili sposobni da se uključe i pomognu i da nađu svoje mesto u ovoj borbi. Međutim, ti akumulatori „Krušik-akumulatori“ su 2007. godine u junu mesecu prodati za 57 miliona dinara, a na računu su imali 23 miliona, a potraživanja su iznosila 78 miliona. To su samo mangupi mogli da urade.

Godine 2013. je upravni odbor čiji je predsednik bio drug Martinović poništio tu privatizaciju. Međutim, ministar u Ministarstvu poljoprivrede je bio gospodin Radulović, i naravno da se to nije moglo usaglasiti i Ministarstvo privrede je formiralo komisiju za nadzor.

U ovom trenutku „Krušik-akumulatori“, sa tim vlasnikom, tada je bilo 180 radnika, duguje 185 miliona. Sva je sreća da su radnici, neki su odlazili po bilo kojim osnovama, sačuvali tu fabriku. Sedamdeset dva radnika je „Krušik-namenska“, otkupila i danas postoji radna jedinica „Krušik-akumulatori“.