Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

6. dan rada

04.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Opet demagogija, opet bacanje prašine u oči.

Gospodina Lintu podsećam i volela bih da javnosti Srbije i krajiškim Srbima kaže zašto nije glasao i zašto nije kolege iz svoje poslaničke grupe nagovorio da glasaju za predlog zakona koji je Narodnoj skupštini pre nekoliko meseci predložio general Božidar Delić, poslanik SRS. U tim predlozima zakona, za one koji su ih čitali uopšte, precizno su definisani i rešeni svi problemi, između ostalog, i svi ovi problemi o kojima gospodin Linta govori. Da li to znači da on ima ta tapiju na rešavanje problema Srba Krajišnika i ne pada mu na pamet da glasa ako to predloži neko drugi? A da on bar rešava te probleme, pa neka mu i ta slava, ali ih ne rešava, priča priče i neka znaju krajiški Srbi da Linta nije glasao za predlog zakona koji je predložio general Božidar Delić, poslanik SRS. U tom predlogu zakona rešeni su svi problemi boraca poslednjih otadžbinskih ratova. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Miodrag Linta. Izvolite.

Miodrag Linta

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ponavljam, žalosno je što gospođa Radeta moju iskrenu težnju i nameru da se jedno pitanje reši naziva propagandom i to govori da ona ovo pitanje gleda kao partijsko pitanje.

Takođe, nije ovde u pitanju činjenica da podržimo predlog jedne ili druge partije da sistemski reši pitanje stotine hiljada građana Srbije koji su učestvovali u oružanim sukobima 90-ih godina. Ovo je pre svega državno i nacionalno pitanje. Ovo pitanje treba da rešava država, Vlada, a general Delić sigurno će moći, kada uđemo u tu fazu pripreme zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca, da se aktivno uključi da da svoje predloge i svoje inicijative i onda ćemo kroz demokratsku raspravu u Skupštini, ja se nadam, doći do najboljeg rešenja i najboljih odredbi toga zakona.

Takođe, nije tačno da ja ne pomažem krajiškim Srbima, stotinama hiljada proteranih Srba koji se suočavaju sa brojnim problemima u procesu integracije u Srbiji, pre svega u oblasti stanovanja, ali i drugih problema. Ja sam jedan od, verujem, retkih poslanika u Skupštini Srbije koji je svoj jedini mobilni telefon stavio na sajt Saveza Srba iz regiona i mene svaki građanin može u bilo koje doba dana da nazove i da sa mnom razgovara. Ja u svom mobilnom aparatu imam preko 8.000 telefona i to mogu svakome da pokažem.

Dakle, ja sam dostupan svima. Ja ne pričam. Ja radim. Pokušavam ljudima da pomognem, razgovaram sa njima, zovem nadležne institucije, apelujem da se ti problemi rešavaju, negde ide teže, negde sporije, ali to da nemam dobru volju, iskrenu želju da ljudima pomažem, apsolutno nije tačno. Pozivam, gospođu Radetu, da posle dođe da vidi naš sajt, sajt Saveza Srba iz regiona, da vidi moj mobilni telefon gde imam, ponavljam, preko 8.000 brojeva naših zemljaka. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, povreda Poslovnika, zato što ste gospodine Milićeviću bili u obavezi da prekinete gospodina Lintu malopre, da mu kažete da član 150. Poslovnika predviđa i mogućnost da narodni poslanik predloži zakon.

Nije Vlada sveta krava da samo Vlada može da predloži zakon. Linta nije odgovorio građanima Srbije, pre svega onima koji su proterani iz Republike Srpske Krajine, zašto nije pročitao Predlog zakona Božidara Delića i zašto nije glasao za taj predlog. On ovde priča, treba da sačekamo mi, da se seti Vlada, da jednog dana možda podnese zakon, pa da u demokratskoj, kako on kaže, atmosferi raspravljamo o tom zakonu. Predlog zakona imamo, demokratsku atmosferu imamo činjenicom da bismo ovde razgovarali o tom zakonu, ali se radi o tome da vlast ne želi da stavi na dnevni red ni jedan predlog zakona koji predlažu narodni poslanici koji koriste svoje pravo iz člana 150. Poslovnika.

Vaša obaveza je bila da u tom momentu prekinete narodnog poslanika i da mu kažete da ne može on da negira pravo poslaniku da podnese predlog zakona. Tvrdimo da je ovaj predlog koji očigledno niste pročitali, da je ovaj predlog gospodina generala Delića apsolutno sveobuhvatan kada su u pitanju problemi Krajiških Srba, između ostalog i pitanja kojima se ovde bavi gospodin Linta, a kaže da on brine o rešavanju stambenih pitanja, zbrinjavanju itd. Krajiških Srba.

Pitaju ga oni iz Čačka koji su se tamo doselili zašto jedini oni koji su tamo dobili neke stanove nemaju pravo ni da dobiju ugovor o korišćenju tih stanova, a ne daj bože tek da ih otkupe. Hvala vama.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala vam.
Potpuno ste u pravu, član 150. to predviđa i poslanik ima to pravo ali ne i obavezu, a ja kao predsedavajući ne mogu da diktiram da li će poslanik podneti zakonski predlog ili ne.
(Vjerica Radeta: Da li se mi malo pravimo ludi ili nismo razumeli?)
Ne, govorimo o gospodinu Linti.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Da.)
Molim vas, samo trenutak ali pre vas se javio gospodin Orlić, daću vam reč.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ne, pravo na repliku, poslanička grupa.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas, onda samo trenutak, imamo pre toga povredu Poslovnika ponovo.
(Aleksandar Martinović: Ne mogu dve uzastopne povrede Poslovnika. Ko je bio prethodni govornik?)
Samo trenutak, koleginica Radeta smatra da sam povredio Poslovnik, i sada ćemo to videti. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, vaše malopređašnje obrazloženje više je ličilo na diskusiju nego na obrazloženje i ne razumem zašto sa ove strane dolazi pitanje ko je govorio i ko je povredio Poslovnik. Vi ste ovde predvideli da samo predsedavajući može, odnosno vi tako tumačite pogrešno ovaj Poslovnik da samo predsedavajući može povrediti Poslovnik što apsolutno nije tačno.

Vi ste malopre rekli da vi znate da narodni poslanik ima pravo da na osnovu člana 150. podnese predlog zakona, ali da vi ne možete da diktirate da li će to neko da uradi ili ne. Niko od vas to nije ni tražio, nego sam tražila malopre, po povredi Poslovnika, odnosno opomenula da ste morali da skrenete pažnju da valjda kao predsedavajući znate, a ne da vi terate poslanika nego imate predlog zakona gospodine Božidara Delića, narodnog poslanika SRS a u tom predlogu je predviđeno rešavanje svih problema boraca, boračkih porodica, palih boraca, ranjenih boraca, invalida, svih kategorija boraca iz poslednjih otadžbinskih ratova.

To je bila naša primedba, a sada sam intervenisala na osnovu člana 27. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.