Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.05.2018.

8. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 3. stav 1. Predloga zakona dodaje se tačka 15. koja glasi – investicija u stanogradnju obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstva.

Razvoj svake države u korelaciji je sa investicijama u infrastrukturu, stambenu izgradnju, a u novije vreme i ubrzanim razvojem IT sektora. Takva ulaganja obezbeđuju poboljšanje stanja zdravstva u Srbiji u smislu povećanih mogućnosti za napredak zdravstvenog sektora u području kvaliteta, akreditacije, novih načina plaćanja pružalaca usluga, proceni zdravstvenih tehnologija, nacionalnih zdravstvenih tehnologija i računa, licenciranju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. Povećan BDP u našoj državi pruža potporu reformama, usmerenim na poboljšanje sistema finansiranja na nivou primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite.

Cilj Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja i dalje ostaje izgradnja kapaciteta za razvoj održivog sistema zdravstvene zaštite usmerene na rezultate u kom se pružaoci zdravstvenih usluga nagrađuju za kvalitet i efikasnost, gde zdravstveno osiguranje omogućuje pristup dostupnoj i efektnoj zdravstvenoj zaštiti.

Kao pogranični grad na desnoj obali Drine, Loznica je u svojim zdravstvenim ustanovama i domu zdravlja i opštoj bolnici oduvek pružala medicinske usluge svim građanima sa obe strane naše reke, ne praveći razliku odakle ko dolazi. Samo postojanje graničnih prelaza na reci Drini, za koju pojedini kažu da razdvaja istok od zapada, mada mislim da ih spaja, iziskuje postojanje većeg broja pripadnika snaga bezbednosti na teritoriji Podrinja, počev od pograničnih službenika, policijskih i vojnih službenika, carinskih službenika, službenika BIA.

Zato molim našu Vladu i resorno ministarstvo da u skladu sa mogućnostima u budućem periodu razmotri izgradnju ovakvih stanova i na teritoriji grada Loznice kada se za to steknu uslovi. Lokalna samouprava će pružiti maksimalnu podršku i obezbediti sve uslove koji su zakonom propisani, vezano za izgradnju komunalne i ostale infrastrukture u funkciji stambenog kompleksa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, imala sam nameru da amandmanom kojim sam podnela na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u tački 15. dodatno definišem pojam investicija u stanogradnju, kako bi kroz sveukupan razvoj Republike Srbije istakla važnost u potpunom poštovanju dečijih prava.

Kao što smo već pominjali, Vlada Republike Srbije će u prvoj fazi, kada se i planira izgradnja 1578 stanova na šest predloženih lokacija, uložiti više od 64 miliona evra u gradnju i nedostajaću infrastrukturu. Ovo će predstavljati početak u rešavanju stambenog pitanja i zbrinjavanju porodica pripadnika bezbednosnih službi.

Iskoristila bih priliku da podsetim da je pre samo šest godina država bila pred bankrotom. Sunovrat javnih finansija, prazna kasa, zemlja u dugovima i gotovo bez perspektive i budućnosti, to je bila slika rada ili bolje rečeno nerada onih koji polako danas nestaju sa političke scene i rekla bih zasluženo. Danas, ne samo da je obezbeđena finansijska stabilnost države i njen stalni ekonomski rast, već su u budžetu definisana sredstva za sistemsko rešavanje mnogih ključnih problema, bitnih za građane Republike Srbije, a pre svih pitanja, zaposlenosti, nataliteta i sada stambenog zbrinjavanja porodica pripadnika bezbednosnih službi.

Ovo je pokazatelj da Vlada Republike Srbije uz podršku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ulaže nemerljive napore na uspostavljanju ambijenta koji će doprineti sveukupnom razvoju države i time omogućiti bolji, sigurniji i kvalitetniji život svim našim građanima. Zato, sve što danas radimo, čemu težimo za šta se borimo, imaće težinu i neprocenjivu vrednost za generacije koje tek dolaze. Stoga je ulaganje u decu, u njihov bezbrižan život, investicija u budućnost naše zemlje. Dodala bih, a time ću i završiti, SNS će u danu za glasanje pružiti jasnu i nedvosmislenu podršku usvajanju ovog Predloga zakona, kako bi smo sa primenom i realizacijom ideje započeli što je pre moguće. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? Nije prisutan.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, pred nama se nalazi Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, iniciran od strane predsednika Aleksandra Vučića, koji je podržala i Vlada Republike Srbije na čelu sa Anom Brnabić.

Nakon sprovedenih mera fiskalne konsolidacije, koje su podrazumevale uređenje javnih finansija i smanjenje visokog javnog duga, stvorili su se uslovi za realizaciju ovog projekta koji će omogućiti pripadnicima MUP-a, Vojske Republike Srbije, BIA, kao i pripadnicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u okviru Ministarstva pravde da reše stambeno pitanje po veoma povoljnim uslovima.

Predlog ovog zakona nam govori da Vlada ozbiljno shvata značaj pripadnika snaga bezbednosti u smislu bezbednosti za našu zemlju i građane koji su na izborima podržali i ukazali poverenje odgovornom vođenju države, jer je građanima potreban mir, sigurnost koju im politika ove Vlade i pruža.

Takođe, ono što je bitno napomenuti,a doprinosi povećanju životnog standarda građana, jeste da realizacija ovog projekta znatno utiče i na rast BDP u sektoru građevine, do upošljavanja domaće građevinske industrije, do rasta zaposlenosti.

Odredbom ovog zakona, određena je obaveznost učešća domaćih privrednih subjekata što značajno doprinosi razvoju naše ekonomije u celini. U danu za glasanje poslanička grupa SNS će podržati ovaj predloženi zakon. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Izvolite, kolega Pekarski.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

dame i gospodo narodni poslanici, poštovana potpredsednice sa saradnicima iz Ministarstva, evo ušli smo već u drugu nedelju u kojima diskutujemo o ovom Predlogu zakona.

Čuli smo od pojedinih opozicioni poslanika, koji sada nisu u sali, da su oni za ovako jednu pozitivnu politiku, ali, i onda ima puno ali. Izgleda oni nisu za to da pozitivnu politiku treba da sprovode oni koji su pobedili na izborima, nego njihovo poimanje demokratije vodi da opet, da oni verovatno smatraju da unutrašnju i spoljnu politiku treba da vode oni koji nisu pobedili na izborima.

Moraju da shvate da treba da imamo zajedničke ciljeve. Ovakvi ciljevi, a zajednički ciljevi su nam očigledno bolji standard građana i bezbednost građana. Treba da se razlikujemo samo u načinima, ali očigledno da oni svaku inicijativu Aleksandra Vučića i predlog Vlade Republike Srbije stavljaju, kako bi narod rekao - odmah na nož, proglašavaju neuspešnim unapred.

Da nemamo zajednički cilj, da nemamo zajednički način do dolaska tog cilja, pokazalo se i u predlogu jednog poslanika iz eks Dosta je bilo, koji je rekao, odnosno da ne treba da podelimo, odnosno da damo mogućnost pripadnicima službi bezbednosti da kupe stanove, nego da treba da im damo neke druge privilegije. Onda je u jednom trenutku naveo jednu zapadnu zemlju, jednu zapadnu demokratiju, prekoatlantsku demokratiju, i rekao da ta država rešava svoje pitanje, odnosno pitanje pripadnika službi bezbednosti na taj način što im je dala privilegiju da ne moraju da plaćaju kiriju, odnosno mogu da dođu u situaciju da duguju nekoliko hiljada dolara ili, ne znam, nekoliko meseci da duguju i da stanodavac ne može da ih izbaci.

Mi ne želimo da donosimo ovakve zakone. Srpska napredna stranka ne želi da ponižava svoje građane. Jedne da ponižavamo, a druge, oni koji bi iznajmljivali stanove, da stavimo u situaciju da moraju da trpe.

I, ovaj zakon za izgradnju stanova, kako je rekla ministarka, sa povoljnom cenom i visokim kvalitetom je dokaz da Srbija ide napred. Ovo je jedan proces koji će trajati, ali je započeto. Bez obzira na sve defetističke stavove pojedinaca ili stranaka, poslanici SNS i njeni koalicioni partneri neće odustati, nego će još jače, još brže i još bolje nastaviti da slede smernice koje je predsednik Aleksandar Vučić zacrtao. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Pekarski.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Izvolite, kolega Pantoviću.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući Marinkoviću.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji obavljaju pripadnici bezbednosnih snaga, kao i njihov značaj za bezbednost cele države, veoma je bitno da se ovaj zakon izglasa i sa zadovoljstvom ću da ga podržim.

Gradiće se moderni stanovi koji će pripadnici bezbednosnih snaga moći da kupe po ceni do 500 evra po metru kvadratnom. Da je u pitanju ekonomska cena, svaki od ovih stanova u Beogradu bi koštao najmanje od 1.000, 1.300 evra po metru kvadratnom, što govori da se ne radi o nekim jeftinim stanovima, nego o modernim koji uz pomoć države mogu da kupe pripadnici naše vojske i policije po manjoj ceni.

Srbiji su potrebni motivisani pripadnici vojske i policije koji će moći da zaštite našu zemlju i građane od svih pretnji. Ova Vlada koja je odgovorna, prepoznala je to i preduzela korake kako bi rešila ova veoma bitna pitanja za naše građane.

Pored toga što će ovaj zakon da reši njihova stambena pitanja i da sigurno pozitivno utiče na celokupnu bezbednost naše zemlje, ovom izgradnjom se postižu i drugi ne manje bitni ciljevi. Upošljava se domaća građevinska industrija, kako je to zakonom predviđeno, raste BDP u oblasti građevinarstva, rastu prihodi od PDV-a po raznim osnovama, prihodi od poreza, upošljava se domaće stanovništvo, i u onim oblastima gde se grade ovi moderni stanovi pozitivno se utiče na atraktivnost područja i rešavanje komunalnih problema.

Ovaj zakon sigurno na najbolji način utiče na našu bezbednost i na razvoj Srbije u oblasti infrastrukture. Zahvaljujem.