Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, izmene i dopune postojećeg Zakona o lokalnoj samoupravi omogućuju bolju primenu institucija neposredne demokratije i veće uključenje građana u donošenju odluka koje su važne za njihove zajednice. Ovim zakonskim izmenama predloženo je obavezno konsultovanje građana u pogledu kreiranja budžeta lokalnih samouprava u oblasti investicija. Biće unapređeno i funkcionisanje mesnih zajednica i njihov odnos sa jedinicama lokalne samouprave ali promena će biti i u načinu prikazivanja nadležnosti jedinica lokalne samouprave, rada lokalne skupštine, opštinskog veća i opštinske uprave.

Cilj je usmeren i na to da se unapredi proces konsultacija sa zainterseovanom javnošću u najranijim fazama pripreme procese, pa se kroz izmene i dopune Zakona o državnoj upravi predviđa da pored već obaveznog postupka javne rasprave javnost bude obaveštena i uključena u rad u najranijim fazama pripreme nacrta zakona.

I, ovoga puta kao lekar i kao predstavnik građana četiri opštine Podrinja, molim Ministarstvo zdravlja i našu Vladu u ime pacijenata Loznice, Malog Zvornika, Krupnja i LJubovije i celog Podrinja da pomognu Lozničkoj bolnici u nabavci skenera i rendgen aparata koji su nam neophodni za dijagnostiku patoloških stanja, a potrebe za ovim pregledima su nažalost svakim danom sve veće.

Loznička bolnica i radiološka služba imaju odličan stručan kadar, ali nam nedostaje neophodna oprema. Molim sve nadležne da nam pomognu u nabavci iste, kako bi nam kvalitet zdravstvenih usluga bio na daleko višem nivou. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mučužić Puzić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Kada govorimo o unapređenju javnog zdravlja, na šta se odnosi moj amandman, želim da istaknem da u prethodnih godina dana je nastavljeno sa politikom zapošljavanja mladih medicinskih radnika i odobravanja specijalizacija, a sve u cilju formiranja nove generacije lekara.

U 2017. godini zaposleno je više od 3.000 zdravstvenih radnika. Do 1. maja 2018. godine Komisija Vlade za zapošljavanje na neodređeno dala je saglasnost za zapošljavanje još 1332 novih zdravstvenih radnika. Istovremeno, u 2017. godini odobreno je 1617, a samo u februarskom roku 2018. godine, još 602 specijalizacije iz onih oblasti medicine koje su najznačajnije i najpotrebnije za naš zdravstveni sistem. T je ukupno 2219 novih specijalizanata, budućih medicinskih stručnjaka, specijalista.

Dana 8. juna 2018. godine, predsednik republike gospodin Aleksandar Vučić je dodelio ugovore o zaposlenju za nekoliko od 100 najboljih svršenih studenata medicine, svih medicinskih fakulteta u Srbiji. Svakih šest meseci 50 najboljih diplomiranih studenata će dobiti posao, specijalizaciju, doktorske studije.

Treba napomenuti da je usled odsustva dobre, održive i strateški usmerene kadrovske politike u zdravstvu, u periodu pre 2014. godine, naš zdravstveni sistem dospeo u nezavidnu situaciju da specijaliste koji odlaze u penziju nema ko da zameni. U nameri da se takva situacija prevaziđe, Ministarstvo zdravlja je 2014. godine otpočelo sa politikom zapošljavanja i uvelo je niz izmena u postupak odobravanja specijalizacija.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10.00 sati, amandmanom koji je na član 2. podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
(Sednica je prekinuta u 19.00 sati.)