Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministri, kolege poslanici, očito su se sve stranke opozicije, bez obzira na svoja politička ubeđenja, stavili u jedan korpus ponavljanja tema koje govore o tome kako ne postoji nikakva formula, kako postoji jedna nesigurnost kada su u pitanju uopšte indeksacija i usklađivanje penzija u budućnosti, što naravno nije tačno zato što je to u nedostatku argumenata da se jednostavno da određeni konstruktivni predlog kada je u pitanju uopšte usklađivanje penzija i podrži rast privrede kakvu danas Srbija ima i otvaranje novih radnih mesta i investicija koje svaki dan dolaze u Srbiju.

S druge strane, treba da se podsetimo da od 2008. godine prosečne plate, koje su iznosile 400 evra, koje su došle do toga da 2010. budu svega 330 evra, da su penzije tada bile 60% od prosečnog ličnog dohotka, tako da su prosečne penzije padale u vrednosti od 240 evra do 150 evra. Nijedna vlada tada nije rekla da će usklađivati i vratiti praktično tu razliku kojom je oštetila građane, odnosno penzionere Srbije time što je projektovala inflaciju na 10%, time što je devizni kurs skakao sa 80 na 120 dinara. Znači varali su penzionere svaki mesec o tome kako u nominalnom iznosu povećavaju penzije, a u stvari su pravili jednu socijalnu kategoriju potpuno, ljude koji ne znaju kako će sutra da se probude sa tim, sa parama u džepu i da kupe određene namirnice da izdržavaju svoje porodice.

Ono što je važno još da se kaže, to je da tema kako su do 2000. godine isplatili 12 penzija socijalne kategorije govori o njihovom licemerju, a to je da je tadašnja penzija i tadašnja plata prosečna 2000. godine iznosila 1.842 dinara, što je po tadašnjem kursu od 60 iznosilo 30 maraka, onda, ako ćemo da pričamo o evrima, to je 15 evra.

Znači, kada kažete - vratili smo te penzije i plate, u stvari žele da kažu da su prevarili penzionere Srbije i pravili jednu kampanju na tome kako su oni, dao Bog, stali na stranu penzionera i da ih podrže i da im vrate određena dugovanja koja ne postoje.

Garantovano pravo svakog penzionera je pravo na ostvarivanje penzije. Nivo penzije, visina penzije zavisi od ekonomske moći jedne države. Jer, ako tim principom idete sada, izvolite, objasnite mi kako je 2000. godine bila penzija 15 evra, kako je 2008. godine bila penzija 200, a kako je 2010. godine bila 150 evra?

Ono što želimo danas ovde da poručimo penzionerima Srbije je da je uspostavljen siguran model finansiranja penzija, zato što postoji sigurna ekonomska politika Vlade Republike Srbije i građani Srbije ne treba da brinu više. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Da li neko želi reč?
Kolega Živkoviću, izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala lepo.

Podneli smo osam amandmana, od kojih su, ovaj prvi je leksičke prirode, to znači popravljamo tekst zakona i očekujem da nadležni ministar i Vlada usvoje ovaj amandman, pošto ne zadire u suštinu zakona, koji je loš.

Generalno, jako mi je interesantno da slušam ove priče o ponovno velikim uspesima, čudima, o velikom napretku, o penzijama koje će biti nikad veće. To je nastavak laži koje slušamo stalno i praktično laži su najveće u ovoj vlasti. Mnoge vlasti, verovatno skoro sve ili sve su lagale, ali ovaj nivo laži je stvarno prvi put u istoriji.

Naravno da je vlast nakon 5. oktobra vratila, mada nije bilo nikakve zakonske obaveze za to, sve dugove koje je prethodna vaša vlast, kad ste bili mlađi ili mali, a neki su i ostali mali, vodila ovu državu, a to su penzije, 12 penzija, 20 i nešto porodiljskih bolovanja, dečijih dodataka, stara devizna štednja, čak i onima koji su bili lakoverni prema nekom Jezdi i Dafini i njima je vraćen novac u apsolutnom iznosu i tu nema nikakve sumnje.

Sigurno je, proverljivo, da su plate i penzije u Srbiji bile veće nego što su danas, i 1990. godine, u vreme onog Ante Markovića, odnosno ekonomije koja je tada imala jedan skok, koji nije bio baš prirodan, ali je bio evidentan i naravno da su plate i penzije dramatičan rast imale, pre svega, recimo, tokom 2001. godine, kada su penzije povećane sedam, osam puta, jer su bile svedene na ništa, gde su plate povećane četiri, pet puta prosvetnih radnika, lekara, policajaca, vojnih lica, svih onih koji su i danas žrtve ove bahate vlasti, koja oduzima ne samo novac, nego i pravo, zakonito pravo i imovinu penzionera, jer ta imovina, te penzije ne zavise od dobre volje one ili ove vlasti, od toga da li su izbori za tri meseca ili za tri godine, nego je to njihovo stečeno pravo.

Vi ste, glasanjem za takav zakon, više krivi nego predlagači zakona, koji su vam gazde, za to što su penzioneri pokradeni. Oni, nažalost, imaju puno pravo da tuže svoju državu i pred domaćim sudovima i, nažalost, pred međunarodnim sudovima, što može da ostavi velike negativne posledice na ovu državu.

Prema tome, ovaj amandman bi mogao da popravi zakon kada bi ostali članovi zakona bili dobri. Ovako, ja se pridružujem predlogu Fiskalnog saveta da se zakon povuče iz argumenata koji su navedeni u njihovom osvrtu na ovaj loš zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim predsednika Narodne skupštine Republike Srpske, gospodina Nedeljka Čubrilovića, koji se sa članovima delegacije nalazi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.
Molim vas da pozdravimo naše cenjene goste.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Samo radi informisanja javnosti. Prosečna penzija 2009. Godine bila je 210,6, 2011. Godine 193, 2012. Godine 208,8 itd. Prosečna penzija danas je 211,3. Posle ukidanja zakona biće 228 evra. To je jedina i prava istina koju građani Srbije treba da znaju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Zoran Živković: Replika.)
Nemate pravo na repliku. Samo su izneti statistički podaci. Ne znam šta je tu uvredljivo.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Mislim da je dobro što građani Srbije imaju priliku da u direktnim prenosima čuju kako ko od nas gleda na prošlost, ali još važnije, kako ko od nas vidi budućnost.

Srpska napredna stranka i predsednik Aleksandar Vučić su pokazali u prethodnih šest godina vlasti kako gledamo na vođenje države, kako se odgovorno, pošteno, a naglašavam odgovorno vodi zemlja, u odnosu na sve ono što su nam prethodnici, a jedan od njih je govorio pre mene, predlagač amandmana, kako su oni vodili ovu zemlju.

Pa, o penzionerima se brine dok ste na vlasti, o radnicima se brine dok ste na vlasti, o njihovim pravima se brine dok ste na vlasti, dok obavljate državne odgovorne funkcije na koje vas narod izabere. O tome se ne brine naknadno, da imate naknadnu pamet, pa kažete – e, pa ja sad znam šta bi trebalo da se radi. Šta ste radili 12 godina? Dvanaest godina ste zatvarali fabrike, 12 godina ste zatvarali firme, 12 godina ste otpuštali radnike sa radnih mesta, 12 godina ste uticali na to da se nerealnim povećanjima penzija i plata zemlje dovede u bankrot. Tako što ste pljačkali te iste penzionere, vi ste njima skraćivali budućnost i oduzimali pravo da žive čestito i pristojno od onoga što su zaradili tokom svog radnog veka.

Srpska napredna stranka je odgovornom ekonomskom politikom, odgovornom fiskalnom politikom uspela da uvede red u finansije u Srbiji i da danas imamo realno povećanje i plata i penzija. Danas penzioneri zato i podržavaju u tolikom broju SNS i Aleksandra Vučića. A, vi pogledajte podršku koju imate na izborima, ona se meri statističkom greškom, gde ste vi, gde smo mi i kako danas žive penzioneri i kako danas žive zaposleni u Republici Srbiji.

Na ovu državu su posledice ostavile samo 12 godina vaše vlasti, i to su strašne posledice. Opustošili ste ovu zemlju. U vaše vreme su neki govorili – uzmi diplomu i pali odavde. U naše vreme se ovde otvaraju naučni parkovi, deca se odlučuju sve više da ostaju u ovoj zemlji, da otvaraju svoja preduzeća i da svoju budućnost i svoje porodice izgrađuju u Srbiji. Uveren sam da će toga biti sve više u budućnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković, po amandmanu.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Jako interesantno. Naravno, ovo nije replika, jer nema čemu da se replicira, bez obzira na volumen onoga što smo videli, a manje čuli.

Ako hoćete, da vas podsetim šta je radila vlast u vreme kada sam ja imao odgovornost vlasti. To je bilo od novembra 2000. godine do početka marta 2004. godine. Znači, 2001, 2002. i 2003. godina. U to vreme je javni dug Srbije smanjen, slušajte me sada dobro, pišite, za 10 milijardi evra. U to vreme vraćeni su svi dugovi koje su vaše starije kolege, razarači Srbije, uništivači Srbije, ljudi koji su krivi za nekoliko stotina hiljada mrtvih ljudi, su tada vraćeni. Tada je broj zaposlenih ljudi u srpskoj privredi bio veći nego što je danas. Znači, proverite kraj 2003. godine, veći nego danas. Tada su završene sve privatizacije koje su bile apsolutno čiste, zakonite i korisne. Ako mi ne verujete, pitajte sadašnjeg ministra finansija, ovog vašeg malog, jer je on tada bio zadužen za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju. On mi je garant da je sve bilo čisto. Ako nešto nije bilo čisto, on je kriv. Ako je nešto čisto, ja sam zaslužan. Šalim se malo, ali blizu je toga.

Krajem 2003. godine, o vrednosti te tadašnje vlasti, osim toga što su penzioneri dobili dugove, dobili pet puta veće penzije nego u godinu dana pre toga, desilo se i to da je strana valuta, koja se zove evro, tada vredela 67 dinara. Znači, skoro upola manje nego što vredi sada, i to govori o vama.

To šta ste vi, sa kim ste radili posle 2004. godine, ko vas je napravio, ko vas je GMO promenio, to mene ne interesuje. Ja sam bio van politike od 2004. do 2012. godine dok se zlo u pravom obliku nije ponovo vratilo i tada sam ponovo počeo da se angažujem. Naravno, slažem se sa vama da je rejting moje stranke, koju ja vodim, i njeni rezultati na izborima su drastično manji nego što su vaši rezultati, ali verujte i Hitler je imao odlične rezultate u Nemačkoj pred početak Drugog svetskog rata.