Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Gospodine Jovanoviću, po amandmanu?
(Neđo Jovanović: Pomenut sam od strane kolege.)
Da, ali niste u negativnom kontekstu, on se samo složio sa vama.
Možete po amandmanu, ali prednost ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Čini mi se da smo ovde svi bar deklarativno saglasni sa tim da ovo što je Sulejmanin Ugljanin rekao nije dobro i da je to naišlo na opštu osudu. Ono što sam ja rekla u prvom ili nekom već prethodnom javljanju, želim da podsetim da je 2016. godine Sulejmanin Ugljanin imao slične verbalne ispade, kao što su ovi ovih dana, i tada se Rasim LJajić ogradio od njega i sve najgore rekao o tim izjavama, ali je onda pitanje kako se dve godine kasnije našao u koaliciji sa njim. To deluje veoma neiskreno.

Rasim LJajić je pre tri dana rekao – ako ne pobedi ova koalicija, mislio je na tu svoju koaliciju „Vakat je“ i „Samoopređeljenje“ Sulejmana Ugljanina, goreće Novi Pazar. To nije izmišljeno. To je rekao direktno u kameru. Rekao je dalje da Bošnjaci moraju da uključe mozak. Dakle, on je uvredio Bošnjake ili Muslimane, kako ih mi zovemo, ali u svakom slučaju svejedno je.

Ovo što izgovara Sulejmanin Ugljanin treba da se osudi, ali nije to toliko opasno, nije Suljo opasan, može on da lupeta šta hoće, jer to na kraju krajeva jeste samo lupetanje, ali mnogo je opasnije to što je Novi Pazar pun droge kojom se truju i ubijaju srpska i muslimanska deca. To je problem kojem se mora posvetiti posebna pažnja, a to je, mi vam tvrdimo, i te kako povezano sa potpredsednikom Vlade Rasimom LJajićem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Vladimir Marinković, povreda Poslovnika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, uvažena predsednice Narodne skupštine.

Reklamiram član 107. Prekršen je Poslovnik, prekršen je više puta tokom dana i prethodnih dana, imajući u vidu da se priča, prvo što se krši dostojanstvo Narodne skupštine, drugo što ovde jedna od poslaničkih grupa apsolutno ne priča o dnevnom redu, bar da se govori nešto što je vezano za dnevni red i ove predloge zakona i sam amandman koji je gospodin Martinović obrazlagao, ali ovo stvarno nema nikakve veze.

Ovde imamo na sceni jedan izražaj fikcije, ali slobodno mogu da kažem i frustracije prethodne govornice potpredsednikom Vlade Rasimom LJajićem. Ovo ću objasniti time što je ovo sudar dve Srbije. Jeste sudar dve Srbije, jedna koja je u roptaju, jedna koja je na svom potpunom zalasku i jedne koja utiče i koja doprinosi modernizaciji naše zemlje, koja podstiče sve one civilizovane vrednosti koje Srbija treba da dostigne i koje je dostigla u prethodnih nekoliko godina.

Smatram da je SDPS i te kako doprinela tome, a pogotovo gospodin Rasim LJajić. Šta god da je radio u mandatima i sada, dok je ministar trgovine, i u prethodnim mandatima, uradio je puno i za ljudska prava, uradio je puno i za one koji su bili optuženi, koji su bili u problemu, i to mogu da posvedoče neke kolege ovde. Kada niko nije hteo da uradi državni posao, kada niko nije hteo da poštuje zakon pre 10, 15 godina, to je radio Rasim LJajić i ovo mu je hvala. Ovo je rezultat te frustracije i fikcije, ali mi znamo o čemu se radi. Moderna Srbija će da pobedi. Ne tražim da se izjasnimo u danu za glasanje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Vjerica Radeta, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27. stav 1.

Naravno, ne može se ovde govoriti o frustraciji, bar ne frustraciji poslanika SRS. Nema zaista nikakvog razloga. Mi dominiramo ovde u ovom parlamentu, tako da ne vidim što bismo bili frustrirani.

Kada je u pitanju neka podela Srbije na ovu ili onu, a o čemu je govorio gospodin Marinković, ja znam, mi znamo samo za jednu jedinu Srbiju. Čija je politika zastarela, čija nije, to ocenjuju birači, ali ono što je činjenica jeste da Marinković pripada manjem broju ljudi koji bi želeli u Srbiji Skotovu Srbiju. Mi srpski radikali to ne dozvoljavamo.

Moramo zaista jednom da raščistimo za svagda to kome je Rasim LJajić pomagao. Mi smo o Rasimu LJajiću govorili pozitivno u smislu saradnje sa njim kada smo kao tim za odbranu Vojislava Šešelja sarađivali, ali nije on radio, znate, ništa spektakularno, čak nije radio kako je trebalo da se radi.

Gospođa Maja Gojković to zna, bila je član tima na početku. Naša kancelarija, Haška u Srbiji je bila u obavezi istog momenta kad pošalje određenu dokumentaciju Haškom tužilaštvu da kopiju dostavi timu za odbranu. E, to se nikada nije desilo, već kad mi saznamo, kad predsednik naš sazna u Hagu da je tužilaštvo dobilo neku dokumentaciju, onda zovemo Rasima LJajića i kažemo – što nam nisi poslao? On kaže – evo sad ću da kažem službama neka dođe neko da uzme. E, to je istina, znači on je radio taj činovnički posao, ali tek kada smo mi to tražili. I nikada nije, on je govorio da on to nije uspeo da mu nije dao Dragan Šutanovac.

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Molim, vas, samo da završim ovu rečenicu. Rekao je da mu nije dao Dragan Šutanovac, nikada nam nije dao spise Aleksandra Vasiljevića koji je najodgovorniji za zločine koji se Srbima stavljaju na teret.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Daću vam po amandmanu, Neđo Jovanović i Vladimir Marinković. I molila bih vas da se nekako vratimo na amandmane, svakako dobijate vi prvo po amandmanu, pa Neđo Jovanović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala uvažena predsednice Narodne skupštine.

Naravno da kao što je i profesor Mijatović malopre rekao kao poslanička grupa, kao narodni poslanici koji teže i podržavaju najveću stranku u ovom parlamentu koji su deo većine, koji su državotvorni i tako se ponašaju, naravno da najoštrije osuđujemo ponašanje i izjave Sulejmana Ugljanina. Pogotovo što i gospodin Martinović je to lepo objasnio, to su bili izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, ali moram da napomenem i to da su se neke stranke koje su parlamentarne, opozicione stranke i te kako uključile u te izbore.

Ja još uvek, verujte mi, ne mogu da nađem tu kopču, ne mogu da nađem logiku da se neka stranka koja funkcioniše na nacionalnom nivou, koja je parlamentarna čije je sedište u Beogradu, uključuje u proces izbora za Nacionalni savet nacionalnih manjina i to za izbore za Bošnjačko nacionalno veće.

Onda postavljam pitanje – zašto se ne uključuje za izbore za Nacionalno veće Roma, Slovaka, Rumuna? Logično da se postavlja pitanje zašto baš Bošnjaka? I tu dolazimo do tih glavnih odgovora, dakle, do glavnog motiva da je ovo politički instruirano, da tu ima i te kako ogromnog interesa. Neću ulaziti koji je interes.

Molim vas, uvažena predsednice Narodne skupštine, jutros smo imali priliku da čujemo da je neko ovde nas u poslaničkoj grupi prebrojavao, prebrojavao nam krvna zrnca i rekao – pa od vas 10 jedan je Bošnjak. Ja vas molim, ovo je Visoki dom Narodne skupštine, mi smo ovde svi isti, svi ovde treba da se ponašamo državotvorno u cilju jačanja naše Srbije, naše zemlje, da radimo prvenstveno u interesu naših građana, a ne da prebrojavamo jedni druge.

Poštujem sve one koji su članovi SNS, ko god da su, Mađari, Slovaci, Rusini, takođe i iz SRS, ali neću da dozvolim da neko u 21. veku u 2018. godini komentariše kako mi imamo jednog Bošnjaka, sutra će reći pa kakvi ste vi to Srbi, jer naš ostatak pripada većinskom narodu.

Zašto to radimo u 21. veku? Milan Stojadinović se okrene u grobu zbog ovoga i svi oni velikani koji su gradili našu zemlju, gradili ove temelje na kojima danas imamo ovu našu parlamentarnu demokratiju i Skupštinu. I kralj Aleksandar i Milan Stojadinović i svi oni koji su se borili i dali svoje živote za ovu zemlju. Hvala.