Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

4. dan rada

30.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)

Nastavljamo sa radom.

Reč ima Ana Karadžić. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, glavna karakteristika budžeta koji je pred nama jeste da je razvojni. To je nama iz Pokreta socijalista značajno zato što uliva poverenje i kaže – Razvojni budžet povećava bruto društveni proizvod i omogućava da se oni socijalni aspekti budžeta, koji su nama važni, da će se oni sigurno ostvariti.

Kad kažemo socijalni aspekti, mi kažemo – povećanje standarda građana, povećanje plata, povećanje penzija i razne socijalne mere za koje se mi kao partija svakodnevno zalažemo, u kojem god resoru bili.

Juče smo slušali kako se ova vladajuća koalicija ne odnosi dobro prema vojsci i prema drugim snagama bezbednosti. Ja mislim da mnogima smeta što je budžet Ministarstva odbrane prošle godine bio veći nego ikada do sada, a ove godine je još veći nego što je bio prethodne godine. Šta to znači? Znači da ulažemo u naoružanje, ulažemo u ljude i omogućavamo da konačno Srbija bude vojno neutralna zemlja, kao što i treba da bude.

S druge strane, mi imamo te iste koji su juče pričali, koji su od 2000. do 2012. godine, zajedno sa svojim mentorima uništavali naoružanje, uništavali vojsku, srozali je na najniži nivo i obećali da će Srbija imati samo civilnu odbranu. Ali, to im nije pošlo za rukom.

Ja moram, radi javnosti i radi građana, da naglasim šta smo mi uradili i šta se radi za pripadnike vojske i snaga bezbednosti, pa oni neka odluče da li se radi dobro i kako mi radimo sa vojskom.

Znači, 2017. godine u decembru plate su povećane za 10%. Od 1. januara 2019. godine sledi povećanje za 9%. Kažu da ne radimo dobro, a prosečna plata, i pored smanjenja zbog fiskalne konsolidacije, u 2018. godini je za 20% veća nego 2012. godine.

Prvi put je uvedena solidarna pomoć porodiljama od skoro 50 hiljada dinara. Obezbeđeno je dodeljivanje novčanih nagrada za boravke u objektima Vojske Srbije. Zaključeni su ugovori sa privrednim subjektima, koji omogućavaju povoljnosti svim pripadnicima bezbednosti da jeftinije mogu da kupe proizvode i usluge. Povećavaju se novčana primanja i stipendije za vojnike, učenike i kadete. Grade se stanovi, itd, itd. Ja nemam vremena da pročitam sve to što smo uradili za vojsku, ali građani mogu da procene ko govori neistinu, a ko govori istinu i stoji uz svoj narod. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Karadžić.

Reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su jako važne tačke dnevnog reda čijim usvajanjem će se umnogome uticati na živote građana.

Predstavljen nam je budžet koji je realan i razvojni, koji je napravljen da prati potrebe građana, ali i da prati planove Vlade Srbije. Obezbediće bolji životni standard kroz povećanje plata i penzija i veća ulaganja u kapitalne investicije i infrastrukturne objekte, kao i kroz izdvajanje većih iznosa za unapređenje rada javne uprave i zdravstva.

Analizirajući budžet, možemo zaključiti da ima više elemenata koji su važni, a oni koji su najvažniji je svakako poboljšanje životnog standarda stanovništva. Tu su i ostali elementi u vidu kapitalnih investicija i podizanja konkurentnosti naše privrede.

I u 2018. godini imamo pozitivna kretanja na tržištu rada, povećanu privrednu aktivnost, jak investicioni ciklus, pozitivne mere zapošljavanja i samozapošljavanja i sve su ovo činjenice koje su dovele do nekih rezultata. A rezultati su da, na primer, prema poslednjim podacima na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima čak 11% manje nezaposlenih lica nego u istom mesecu prošle godine.

Ono što smo ovih dana mogli da čujemo od mojih koleginica i kolega preko puta, koji su uglavnom bili na vlasti do 2012. godine, jesu kritike upućene Vladi Republike Srbije i ministrima da iznose neistine, da iznose činjenice koje nisu tačne. Ministri iznose proverljive činjenice.

Ja želim građanima Republike Srbije da kažem da ne dozvole da budu izmanipulisani od strane nekih parlamentarnih predstavnika Saveza za Srbiju, jer je to ona opcija koja se skoro pojavila a koja vodi isključivo negativnu politiku, politiku napada na Aleksandra Vučića i na Vladu Srbije, jer oni nemaju ništa pozitivno da kažu o svojoj politici.

Zbog toga ću pročitati ono što su pročitali i ministri, a što se tiče porasta plata, a to je da će u javnom sektoru biti veće za sedam do 12%, u javno-komunalnim preduzećima za pet, za lekare će biti veće plate 10%, za zaposlene u prosveti za 9%, za vojsku i policiju takođe za 9%.

Za kapitalne investicije planirano je 220 milijardi dinara. Tu spadaju veliki projekti, kao što su Moravski koridor, put Preljina-Požega, obilaznica oko Beograda, rekonstrukcija Kliničkog centra Beograd, kao i nove škole, obdaništa i bolnice koje će se podići širom Srbije, kao i subvencije za poljoprivrednike, koje su jako važne.

Kada govorimo o povećanju konkurentnosti naše privrede, to će se vršiti kroz smanjenje opterećenja zarada, dakle, kroz ukidanje doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca i kroz poreske podsticaje koji će privući nove investitore.

Smanjiće se nezaposlenost, biće dodatnih priliva u budžet kroz poreze i doprinose i na taj način ćemo imati mogućnost da se povećaju plate i penzije.

Za naredni period od 2019. do 2021. godine planirane su mere koje će održavati fiskalnu stabilnost i one mere koje će raditi na daljem smanjenju učešća javnog duga, sve do ispod 50% BDP-a.

Poreska politika će ići u pravcu daljeg usaglašavanja sa direktivama Evropske unije. Mere fiskalne konsolidacije stvorile su uslove za povećanje kapitalnih investicija, za ukidanje kriznih mera kod penzija i plata i na taj način će se i životni standard našeg stanovništva poboljšati.

Upravo ovako predložena rešenja bude neki osećaj sigurnosti kod nas koji smo detaljnije analizirali budžet i mi taj osećaj moramo da prenesemo građanima, da bi bili sigurni u svoje plate i penzije, da bi bili sigurni da će socijalna zaštita biti dobra. To uveravanje moramo da prenesemo da se više neće ponoviti period koji je važio do 2012. godine, kada je sve ovo bilo pod znakom pitanja.

Dakle, potpuno je jasno da Vlada radi sve, da građanima bude bolje i da Srbija dalje napreduje.

Poslanička grupa SNS će podržati sve ove predloge koji su danas pred nama. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Žarić Kovačević.

Reč ima Ana Čarapić.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, pred nama je danas set zaista odličnih zakonskih rešenja, pred nama je danas set zakonskih rešenja koja imaju za cilj nova ulaganja, još veći nivo otvorenih radnih mesta u narednom periodu, i cilj nam je da smanjimo stopu nezaposlenosti sa 11,9% koliko je ona iznosila u drugom kvartalu 2018. godine da je spustimo na još niži nivo. Osim što usaglašavamo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU, Vlada Republike Srbije maksimalno je posvećena olakšavanju poslovanja privrednim subjektima u našoj državi, a o tome svedoči činjenica da kroz mere digitalizacije u potpunosti olakšavamo poslovanje, kako domaćim, tako i inostranim kompanijama koje posluju kod nas.

Ali, takođe samo smanjenjem nameta privredi za 1% po stopi doprinosa to je sa 63 na 62%, mi ćemo uspeti da u 2019. godini privredi obezbedimo uštede od 12 milijardi dinara. Dakle, privreda će imati 12 milijardi dinara slobodnih sredstava za nova ulaganja i širenje proizvodnih kapaciteta što sa sobom donosi nova radna mesta.

Cilj naše Vlade u narednom periodu takođe da Republika Srbija bude u prvih 30 zemalja na duing biznis listi Svetske banke. Zašto ovo govorim? Pa, zato što je nama plasman na pomenutoj listi izuzetno značajan. Do sada smo ostvarili izuzetan napredak za čak 45 mesta i Srbija je bolje plasirana od ostale 142 države koje se nalaze na duing biznis listi, a podsetiću ukupno i trci 190 država. Bolji smo i od Hrvatske i od Albanije i od BiH, itd. Srbija je danas apsolutni lider u regionu po privlačenju stranih investitora.

Primera radi, u 2012. godini u nemačkim kompanijama je radilo 12.000 ljudi, u 2018. godini, dakle u ovoj godini u nemačkim kompanijama radi 52.600 ljudi. Takođe, je isti slučaj sa turskim i kineskim kompanijama. Pre šest godina je radilo par stotina ljudi, danas radi na desetine hiljada naših građana. Pa, samo koliko pogledamo Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sasvim je jasno koliko je danas Srbija ekonomski jaka i snažna država u odnosu na period od pre šest godina. To znači da su u potpunosti stabilizovane javne finansije.

Predlogom zakona o budžetu predviđeno je da će u 2019. godini imati deficit od 0,4% BDP-a, međutim, članove Fiskalnog saveta po tom pitanju su optimistični i predviđaju da ćemo u 2019. godini imati suficit u budžetu, što znači da naša država četiri godine za redom ostvaruje suficit.

Predlogom zakona o budžetu i dalje je predviđen privredni rast i za 2019. godinu, što je zaista fantastično. Takođe, u Zakonu o budžetu stoji, opredeljena su sredstva za povećanje plata za budžetske korisnike i to za zaposlene, odnosno pripadnike snaga SB, za prosvetne radnike, za radnike medicinske struke, za zaposlene u naučno-istraživačkoj delatnosti i ostalim budžetskim korisnicima i to po stopi od sedam do 12%, što za građane znači veći kućni budžet, a za privredu, odnosno na nivou države imaćemo značajno veću agregatnu tražnju.

U 2019. godini takođe imamo u apsolutnom iznosu 10,9 milijardi dinara više opredeljenih sredstava po osnovu subvencija i to namenjeno poljoprivredi, turizmu, koridorima Srbije, 30% više sredstava je opredeljeno za kapitalne investicije, odnosno za kapitalne projekte.

Interesantna je činjenica da u 2019. godini imamo 4,6 milijardi dinara manji transfer PIO fonda po osnovu nedostajućih sredstava i to uz povećanje penzija koje smo imali u 2018. godini i koje će nastaviti da rastu i 2019. godine. Znači, manji transfer iz budžeta Republike Srbije, a imamo povećanje penzija, što znači da smo ostvarili fantastične rezultate, kada je u pitanju naplata doprinosa.

Ne samo što završavamo projekte započete 2018. godine i iz ranijih godina, već u 2019. godini počinjemo sa realizacijom novih projekata, a to je izgradnja autoputeva E761, autoput E763, E80, zatim beogradska gondola, ulaganje u železnicu, ulaganje u puteve, bolnice, itd.

Što se tiče javnog duga, juče smo imali priliku da čujemo precizno od ministra finansija, gospodina Siniše Malog, na koji način nas je prethodna vlast zaduživala. Toliko su uzimali nepovoljne kredite da smo samo po osnovu dospelih kredita njihovih u 2015. godini, po osnovu kamata isplatili 115 milijardi dinara. S obzirom da za izgradnju 60 fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, nam je potrebno 200 miliona evra, to znači da smo za sredstva koja smo isplatili po osnovu kamata, mogli da izgradimo 312 fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, 115 milijardi dinara, to vam je celi penzioni fond za jednu godinu. Dakle, tu su penzije naših penzionera.

Takođe, ovu priliku želim da iskoristim, da čestitam svim članovima Vlade na fantastičnim rezultatima i da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na bezrezervnu podršku, svim članovima Vlade. Srbija je danas povratila ugled u regionu i svetu i Srbija je danas ponos svih njenih građana.

Poslanička grupa SNS će sa zadovoljstvom podržati set svih zakonskih rešenja koji su na dnevnom redu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Mali.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Dame i gospodo, uvaženi poslanici, imam sa vama da podelim jednu lepu i važnu vest koja važi i za građane Srbije.
Dakle, po izveštaju Zavoda za statistiku koji smo upravo dobili i koji je postao javan, stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2018. godine iznosi 11,3%.
Dakle, istorijski minimum, podsetiću vas, u aprilu 2012. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji bila je 25,5%. Ovo je, sa jedne strane pokazatelj odgovorne politike koju sprovodi Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, još 2014. godine.
Sa druge strane, velika je odgovornost na svima nama da sa ovakvom politikom i nastavimo. Budžet za 2019. godinu upravo u sebi sadrži mere koje su usmerene ka podsticanju daljeg rasta naše ekonomije, a samim tim i smanjenja nezaposlenosti.
Sa druge strane, informacija koja je takođe veoma važna, ako pogledate stopu zaposlenosti, a posmatramo je ovde od 2014. godine, pa do 2018. godine, možemo videti, 2014. godine ukupno zaposlenih u Srbiji bilo je 2.559,400 ljudi. Po podacima iz trećeg kvartala ove godine, zaposleno je 2.929,370 ljudi. Dakle, 370 novo zaposlenih u poslednje četiri godine, izvinite, 370.000 novo zaposlenih u poslednje četiri godine.
Ovo je veoma važan rezultat, to je 370.000 porodica koje su našle mogućnost da zarađuju za hleb u proteklom periodu. Još jedna potvrda o opravdanosti naše ekonomske politike, da se otvaraju nove fabrike, da se borimo za to da Srbija bude faktor mira i stabilnosti u regionu, da menjamo imidž naše zemlje, da radimo i izgrađujemo našu infrastrukturu i da se borimo za svako novo radno mesto i domaćeg i stranog investitora.
Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani građani, ja ću vam samo reći kako će Srbija izgledati po budžetu koji kreira budućnost građana za 2019. godinu.

Vi vidite šta ćete da radite sa tim, vi ste većina, vi ćete izglasati sve što budete hteli u ovoj Skupštini. Nas buni to što ne želite o budžetu ozbiljno da debatujete, očigledno želeći da mnoge stvari sakrijete. Ni vi sami se ne ponosite svemu onome što piše u budžetu ili svemu onome kako će Srbija izgledati 2019. godine.

Meni je krivo što Ana Brnabić više veruje u budžet Kipra nego u budžet Srbije, a to je veoma sramotno za jednu zemlju i njene građane koji žele od svog premijera da čuju kako će zemlja da izgleda naredne godine. Premijerka Srbije je odlučila, pošto ne veruje u ovaj budžet, da ode na zajedničku sednicu Vlade Kipra, a ovo je najvažniji zakon u godini i predsednica Vlade nije tu. To govori o vama, to govori o onome što piše u ovom budžetu.

Ono što smo doživeli jeste da je privatni sektor, koji je sa svim radnicima koji rade u privatnom sektoru zgažen, ponižen, omalovažen. Celokupna država se finansira iz tog nikakvog privatnog sektora, koji jedva grca u dugovima, opterećen parafiskalnim nametima. U tom privatnom sektoru samo pet tajkuna bliskih SNS mogu da dobiju poslove. Samo pet i građani Srbije znaju pet tajkuna u ovoj zemlji, njihova imena, njihove kompanije. Oni mogu jedini da učestvuju u privatnom biznisu u Srbiji. Svi ostali služe da bi se iz njih cedilo sve što u godini dana zaradi.

U državnom sektoru koji se finansira iz tako mučenog privatnog sektora samo pet ljudi iz vrha SNS mogu da učestvuju na tenderima i samo pet ljudi iz vrha partije vaše mogu da dođu do tog posla, mogu da obezbede sebi milione i milione evra poslova. Među njima su naravno i oni koji predstavljaju mafiju na severu Kosova danas. Ovaj budžet nastavlja da finansira i njih i njihove interese.

Kada pričamo o 2019. godini, onda treba jasno i glasno da kažete da je to izborna godina, da će biti vanredni parlamentarni izbori zato što je ovo izborni budžet, budžet gde nekome pokušavate, nekom vojniku ili policajcu da kažete da ste mu smanjili za 10% platu, pa mu sada vraćate 9% platu, pa mu je manja za 1% u globalu, a vi govorite da je ta plata nikada veća, pa ste smanjili dnevnice vojnicima, pa to uračunajte u ovo smanjenje plate, a onda izračunajte cenu goriva, izračunajte osnovne potrepštine koje su poskupele u poslednjih godinu dana. Kako se danas u Srbiji živi?

Danas finansiramo ovim budžetom Vojsku, policiju, službe bezbednosti. Meni je drago i ja želim da srpski policajac ima, želim da srpski vojnik ima, želim da svaki operativac u BIA, VBA, VOA ima, da može da prehrani i školuje svoju decu, da može da izdržava svoju porodicu i svaki put ću glasati kada oni imaju, ali ne mogu podržim budžet koji izdvaja sredstva za onaj uski deo rukovodilaca koje je namestila vaša partija, koji zloupotrebljavaju svoje dužnosti, koji zloupotrebljavaju ime službe i srpsku uniformu. To ne mogu da podržim jer tih zloupotreba je bilo u 2018. godini.

Ubijen je Oliver Ivanović u ovoj godini. Ova godina će biti poznata po tome. Ubijen je jedan od lidera opozicije i BIA nije uradila ništa da ga zaštiti, a mi je danas nagrađujemo i one koji je vode. Čast onima koji profesionalno rade svoj posao, a isto tako je represivni aparat danas u službi stranke na vlasti. Oni zloupotrebljavaju svoje funkcije, oni danas prate i prisluškuju i građane Srbije i opoziciju u Srbiji. Danas visoki čelnici BIA se nagrađuju zato što govore da smo mi pretnja po Srbiju i nacionalnu bezbednost. Danas se poziva na ubistvo Vuka Jeremića i svi o tome ćutite, vi i vaši poslanici.

Ono što je urađeno Borku Stefanoviću je samo nastavak onoga što se dogodilo Oliveru Ivanoviću. Tako će Srbija izgledati 2019. godine. To ulaganje u represivni aparat i zloupotreba represivnog aparata su skandalozni. Nikada izbori neće biti nelegitimniji, neslobodniji nego ovi koji se raspisuju za april sledeće godine i to jasno i glasno recite građanima zato što imaju pravo da znaju. NJihove pare trošite na izbore, jer u toku te kampanje želite da potpišete sporazum sa Kosovom, pa da se od svih predloga u kampanji ne čuje ono što ćete uraditi, ali to onda glasno i jasno recite ako vam je to politika, a mi ćemo se opredeliti da li ćemo je podržati ili ne. Vi morate da kažete, a ne da lažete građane Srbije. Zahvaljujem.