Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Molim narodne poslanike da se umire.
Molim vas, kolega Obradoviću, ovde je sloboda kretanja. LJudska prava se ovde poštuju. Neće niko stradati zato što je prošao nekim koridorom. Nemojte, molim vas.
(Boško Obradović: Apsolutno se slažem.)
Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani…

(Radoslav Milojičić: Sad je prošao ovuda. Kako te nije sramota?)

… za vreme govora zabranjeno je dobacivanje. I dok su moje kolege govorile, ja mirno prolazio kroz prolaz Narodne skupštine, nečuvena dobacivanja od strane Boška Obradovića upućena meni, psovanje majke, moja majka je pokojna …

(Boško Obradović: Kako te nije sramota?)

… dobacivanje o lopovluku. Čovek koji je pokrao Hilandar je uzeo sebi za pravo da dobacuje nekome.

Onda gospodin hajnekena, koji je pokrao celu Smederevsku Palanku, koga tužilaštvo tereti za 459 miliona je našao sebi za pravo da dobacuje.

Dame i gospodo narodni poslanici, nebitno je to. Bitno je što oni pokušavaju da zabrane individualni prolaz. Rekli su mi da ne smem tuda da prolazim. Da li je ova država slobodna, da li sam se ja zalagao da ova država bude demokratska, slobodna država ili sam se zalagao za to da su oni poslanici više rase, da oni mogu da zabrane nama da podnosimo amandmane, da mogu da zabrane da podnosimo predloge, da mogu da nam zabrane da govorimo, da mogu da nam zabrane da se promovišemo, da mogu da nam zabrane da branimo Vladu?

Dakle, da li je dozvoljeno da oni budu poslanici naglašenih vrednosti, da mogu i da imaju pravo bilo kome da kažu da mu je zabranjeno da uđe i prođe kroz prolaz Narodne skupštine?

Vi ste, gospodine predsedavajući, svakako bili svedok, kao i kolege poslanici, nečuvenog vandalizma Boška Obradovića i gospodina Milojičića. Hvala.

Ne tražim da se glasa.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Pozivam sve poslanike na razumno i pristojno ponašanje. Nema potrebe nikome ništa da branimo, niti da se ovde međusobno vređamo. Zbog toga da bi ova sednica išla daljim tokom i da bi se vratili na ovu temu, određujem pauzu od tri minuta, pa ćemo nastaviti dalje sa radom.
(Posle pauze)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Izvinjavam se, bio je.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
Nije tu.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Radoslav Milojičić: Poslovnik.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Izvolite, kolega Birmančeviću.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani građani Srbije, poštovane kolege poslanici, zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja jedan je od zakona koji pokazuje da ova Vlada zajedno sa svim zakonima koji su na ovom dnevnom redu, i sa budžetom, ima punu ozbiljnost i radi sve što je potrebno da građani budu pre svega sigurni u to da žive u stabilnoj i državi kojoj mogu da ostvare sva svoja prava. Kako je bilo nekada ne moram da ponavljam, znaju vrlo dobro građani ko je i šta i na koji način radio za njih.

Ono što sam hteo da pitam, ali u ovom trenutku je nestao kolega u žutom prsluku, pretpostavljam da je morao da bude obeležen kao koordinator da bi znali poslanici iz njegovog saveza za nove laži, prevare i pronevere kome da se obraćaju. To je verovatno razlog žutog prsluka i da dokaže svom šefu da je žući od ostataka tog njegovog žutog preduzeća. Verovatno je uspeo u toj nameri.

Ali, ono što je bitno, građani vrlo dobro znaju ko je i šta radio u Srbiji. Ona predstava od juče koja je započela i koja se neslavno završila samo pokazuje svu nemoć opozicije da iznese prave činjenice, jer pravih činjenica i nema.

Hteo sam da se obratim kolegi narodnom poslaniku iz Šapca, Dušanu Petroviću. Žao mi je što nije tu, ali verovatno ga bole noge zbog stajanja juče. Nije znao da će danas biti ponovo akcija. A, pošto nije često tu, ja moram da iskoristim svoje pravo da pitam narodnog poslanika – kada će da prestane, zajedno sa svojim drugarićima, da prestane da obmanjuje i da laže sugrađane Šapca i građane Srbije?

Ovde imam plan kapitalnih investicija za 2016. godinu, predizborni plan, koji je izglasan i punovažan na Skupštini grada Šapca 2016. godine, pre izbora. U tom planu Dušan Petrović, Nebojša Zelenović, Nemanja Pajić, Sovranije Čolagić i ostali rekli su građanima da će u 2016. godini da izgrade toplanu na biomasu, 500 miliona dinara, centar za voće, 500 miliona dinara, podzemnu garažu, 200 miliona dinara, itd. Od svega toga u 2018. godini nije bilo ništa.

Pozivam Dušan Petrovića da zajedno odemo da vidimo gde je ta toplana na biomasu, gde je centar za voće, gde je podzemna i nadzemna garaža. Pozivam ga da zajedno sa ostalim kolegama iz saveza za nove laži, prevare i obmane, pošto su po ugledu na Dušana Petrovića, ovde je on napravio spisak od 2,7 milijardi investicija u 2016. godini, nije uradio niti jednu jedinu investiciju. Znači, slagao je građane Šapca. I, naravno, po poslednji put više mu niko u Šapcu ne veruje i nikad mu više neće ni verovati.

A, po ugledu na njega ste vi sad napravili spisak želja u savezu za prevare, 30 želja koje oni, eto, sprovodiće. Ko će sprovoditi? Koji ljudi će sprovoditi kad pričamo o ljudima koji su jako dobro znali šta rade od 2000. do 2012. godine?

Pozivam narodne poslanike, zajedno sa Dušanom Petrovićem, da krenemo u bilo kom pravcu iz Beograda, u bilo koji grad i da obiđemo fabrike, bolnice, škole i sve ono što je renovirano od 2012. godine do danas. I, da obiđemo zajedno fabrike koje ste zajedno upropastili, uništili i u jednom trenutku doveli do situacije da ni jednog zaposlenog u fabrikama u Šapcu nije postojalo. Za samo nekoliko meseci 12.000 ljudi u Hemijskoj industriji „Zorka“ je ostalo bez posla. Dvanaest hiljada ljudi i to nije dezinformacija, to je čista istina. I da je to tako znaju građani Šapca.

Radujete se porazima Srbije. Vi se radujete porazima svoga naroda. Kada je prethodni govornik rekao da neko služi Aleksandra Vučića, niko ovde ne služi Aleksandra Vučića. U ovoj Vladi, u ovoj poslaničkoj većini niko ne služi Aleksandra Vučića. Ako nekog služimo, služimo naše građane.

To što vi pričate između sebe i to što lažete jedni druge, vi to možete da radite i radićete, verovatno, i dalje, mada jasno je da vi ne verujete jedni drugima. Ali, vi nastavite da se lažete između sebe, građani vrlo dobro znaju kome veruju i onome kome veruju daju i glas na izborima.

Ponavljam, građani znaju ko i šta radi u ovoj Srbiji i u skladu sa tim imamo podršku, imamo budućnost, imamo Srbiju koju vodi Aleksandar Vučić i koja u narednom periodu će imati svakoga dana lestvicu podignutu za jedan nivo na više i to je nivo koji vi nikada nećete dostići. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Drago mi je da sam dobio reč, konačno i nije mi drago što moram da konstatujem, a i građani Srbije, da vi ni jednu jedinu tačnu informaciju ne možete da kažete. Da li je vama to u genetskom kodu SNS, da li vas tim stvarima uče, ja ne znam, ali vi nikada u životu ni jednu tačnu stvar niste rekli.

(Boban Birmančević: Hajdemo u Šabac.)

Molim vas da ne dobacujete.

Pre svega ministre, rast BDP po godinama, pošto ste vi čitali neke podatke, naravno restriktivno, 2000. god. – 7,67, 2001. god. – 4,99, 2002. god. – 7,12, 2003. god. – 4.42, 2004. god. – 9,05, 2005. god. – 5,54. Možemo da govorimo i o vašem rastu BDP, 2014. god. – minus 1,88, 2015. god. – 0,76. Ne znam zašto ste izostavili te podatke, verovatno namerno.

I pošto smo malopre čuli čitanje šta je ko kome izjavljivao, evo 17. jula 2012. godine, čovek kaže ovako: „Reč je o stranci koja je od 2008. godine, ne dobija ni jednog jedinog dinara iz budžeta Republike Srbije. To je apsolutni dokaz da je SNS stranka koja se finansira apsolutno na nelegalan način, gde finansiraju tajkuni, mafijaši i kriminalci“ – Aleksandar Martinović. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Milojičiću.
(Radoslav Milojičić: Boli Arsiću, boli.
Ne mogu ni da kažem rečenicu, Martinović je juče govorio četiri minuta, a replika je dva minuta.)
Potrošili ste vreme poslaničke grupe kolega Radojičiću.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zanimljivo je uvek da se priča o genetskom kodu različitih stranaka i šta je ko rekao. Mislim da je to jako važna tema.

Evo baš na temu genetskog koda, baš na temu stranaka i baš na temu šta je ko rekao, Ješić, možda vam zvuči poznato prezime, poslanik DS, 23. maja ove godine rekao je sledeće: „Ideja da se politički protivnici istrebe i počiste se nalazi u genetskom kodu DS“. Poslanik DS kaže u genetskom kod DS je da se politički protivnici pogaze i počiste. Ta ideja nikada ništa nije dobro donela, ni partiji, a ni Srbiji.

Kada govorimo o agresiji, a imajući u vidu ovu organizovanu akciju koju imamo u ovoj Skupštini juče i danas, eto šta oni sami misle, odakle dolazi ta generisana agresija u našem društvu. Po njihovom visoko cenjenom mišljenju dolazi iz njihovih redova. Šta sami o sebi misle, čitali smo već danas, ima toga koliko god hoćete. Pored ovoga što je rekao predsednik opštinskog odbora DS u Rumi, Nenad Borović, a rekao je, da podsetim, da su Dragan Đilas i Bojan Pajtić lopurde. Izvinjavam se ali citiram, nisu ovo moje reči, ovo kaže visoki funkcioner DS. Da su lopurde i da su zelenaškim kamatama napunili sopstvene džepove.

Predsednik opštinskog odbora, iste te DS koja predstavlja ovo Đilasovo novo društvo i koja ih instruira da juče i danas ovde viču, vrište, lupaju klupe, ometaju druge dok govore.

Takođe, odbornik u Skupštini opštine Odžaci iste te DS koja ih sve tako lepo okuplja i čiji su oni eksponenti, kaže – Demokratska stranka je postala inkubator posleratnih profitera, ovo je zanimljivo, špekulanata kojima politika nije instrument za preoblikovanje društva, već prilika za unovčavanje revolucionarne rente, imajte ovo na umu kada pričaju o revoluciji ovih dana, i novoklasno pozicioniranje. Oni su ostavili sami sebi žig srama i oni se samo jasnim otklonom mogu toga osloboditi. Ako nastave sa ovim organizovanim akcijama i ako nastave sa namerama da pljačkaju i dalje, neće se otkloniti, bojim se, tako brzo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, po Poslovniku Maja Videnović, izvolite.