Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.03.2019.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Javljam se na osnovu člana 104. zato što zaista mislim da je bilo mesta replici. Znam da je vaše pravo, odnosno pravo predsedavajućeg da određuje ko ima pravo na repliku, ali ako neko, kao što je to malopre rečeno poslanik Marinković kaže da se ne slaže sa stavom SRS o statusu Vojvodine. To, jednostavno, zahteva objašnjenje radi javnosti, pre svega.

Jeste stav SRS da se mi zalažemo protiv autonomije Vojvodine, ali se zalažemo za maksimalnu autonomiju lokalnih samouprava. To je nešto na šta smo mi ponosni. Žao nam je što smo jedino mi toga mišljenja, žao nam je što većina ne razmišlja na taj način, jer to je jedini put i jedini način da se stane na put ovakvim pokušajima kakvi su ovi predlozi o kojima danas raspravljamo.

Sa druge strane je dobro da gospodin Marinković, uzor vidi u Milanu Stojadinoviću predsedniku radikalske Vlade, pa možda i bude nekih promena u odnosu na stav o statusu Vojvodine.

Dakle, mi SRS, smo protiv autonomije, a za jačanje lokalne samouprave, zato što mislimo da su dve Vlade balast Vlada Republike Srbije je sasvim dovoljna Vlada Vojvodine nije nikome od koristi, samo jedna administracija više. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li smatrate, pošto nisam promenila svoj stav?
(Vjerica Radeta: Ne.)
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici.

Dnevni red ove sednice daje nam mogućnost da raspravljamo, ne samo o finansiranju APV, već i da malo šire sagledamo stvari, a zašto i ne da se prisetimo nečega što se dešavalo proteklih godina na teritoriji Vojvodine.

Svakako, do 2016. godine, promenjena je ukupna politika, koja je 16 godina pre toga bila usmerena na stvaranje sukoba, loših međuljudskih odnosa, samim tim, niko se nije bavio građanima i njihovim potreba.

Sada se sprovodi politika okupljanja oko projekata, koja je okrenuta običnim ljudima i rešavanju njihovih problema.

Godine 2016. u Vojvodini su zatečeni veliki dugovi. Najviše problema je, čini se, nastalo između 2004. i 2008. godine. Sećamo se svi situacije sa Razvojnom bankom, koja je dovela do toga da se Skupština Vojvodina zaduži za 150 miliona evra da bi se pokrio minus u baci. Sada su javne finansije stabilne. Imamo rast budžeta u apsolutnom smislu i pad zaduženja i u apsolutnom i u relativnom smislu. Pri tom, urađeno je mnogo stvari. Pre svega, značajni su projekti koja Pokrajna radi sa Republikom, kao što su Narodno pozorište u Subotici, RTV, rekonstrukcija kanalske mreže na 30 lokacija koja obuhvata više značajnih projekata.

Upravo ta politika okupljanja oko projekata koja se sada sprovodi, dovela je do konkretnih rezultata. Mi sada imamo izgradnju pruge Beograd-Subotica, prugu Stara Pazova-Novi Sad koja je vredna oko 400 miliona dolara. Očekuje se potpisivanje ugovora u Kini za deonicu Novi Sad-Subotica. Izgrađeno je 11 industrijskih zona, o tome je juče govorio ovde ministar Nedimović, do 2016. godine u Vojvodini nije postojala ni jedna industrijska zona, a sada ima 11 industrijskih zona, ako samo Rumu uzmemo za primer, ona je bila prezadužena, a sada tamo imamo šest fabrika.

Što se tiče smanjenja broja nezaposlenih, do te mere se smanjio broj nezaposlenih da je sada stopa ispod 9%, što je, može se reći, i istorijski uspeh. Čak ima desetak gradova ili opština u kojima uopšte nema nezaposlenih, kao što su Subotica, Inđija, Ruma ili Stara Pazova.

Takođe, očekuje se potpisivanje ugovora za najveću fabriku gume u Evropi koja će uposliti 1500 ljudi. To je projekat koji je vredan milijardu evra.

Smatram da o ovakvim rezultatima treba govoriti. To su sve rezultati pokrajinske Vlade od 2016. godine do danas, naravno, uz veliku saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Sve ovo ukazuje na to da novca ima, ali da se sada novcem raspolaže odgovorno, a nedomaćinska politika trošenja para i zaduživanja su prošlost.

Ovo rešenje koje je dato u predlogu, da se formira posebna poreska uprava, zapravo bi, ukoliko bi bilo usvojeno, bilo narušavanje jedinstvenog poreskog sistema. Nije način rešavanja nekog problema cepanje poreske uprave. Jedan deo prihoda se zaista stvara na teritoriji Vojvodine i taj deo prihoda je vrlo često visok i preko 40%, ali navodno vraća se samo 7%, ali oni tu ne ubrajaju, ne računaju vojsku, policiju, sudstvo ili deo novca od finansiranja upravo svih ovih projekata koje sam navela, tako da nije baš tako sve kako je rečeno u obrazloženju ovog predloga.

Završiću samo jednim lošim primerom koji se desio u vršenju vlasti do 2016. godine, a to je pronevera novca. Ovako su oni ostavili da izgleda Heterlend, ne znam da li se to lepo vidi, i upravo zbog toga smatram da treba dosta pažnje obratiti na upravo razgovore o načinima finansiranja.

Smatram da su i Pokrajinska vlada i Vlada Republike Srbije spremne na to da se ovakve stvari više ne dešavaju ili da se sankcionišu.

Na kraju, potreba za donošenjem ovakvog zakona nije sporna, ali ovaj predlog pred nama nije odgovarajući zbog nekih razloga koje sam i navela. Poslanička grupa SNS neće podržati Predlog zakona i rezoluciju koji su na dnevnom redu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala lepo.
Reč ima narodni poslanik Desanka Repac. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, danas na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije imamo dva predloga – Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini.

Vojvodina je pitanje svih nas koji u njoj živimo i tu nema podela. Svi mi delimo sudbinu koju smo zatekli 2016. godine kada smo došli na vlast. Građanima Vojvodine želimo da ukažemo šta je ova Vlada uradila kada je došla na vlast. Mnogo toga oni znaju, jer su osetili na način kako žive.

Liga socijaldemokrata Vojvodine postavlja pitanje nesmetanog razvoja kulturnog, ekonomskog, društvenog. Traži uspostavljanje novih prava koja su joj potrebna da se nesmetano razvija. Traži da AP Vojvodina dobije ono što joj istorijski pripada, a to je puna autonomija.

Pokrajinska administracija DS od 2000. do 2016. godine je obesmislila autonomiju Vojvodine u borbi za ličnim bogaćenjem, pljačkom i lopovlukom građana Vojvodine. Ko je opljačkao Vojvodinu? Lažni patrioti koji su punili svoje džepove. Da li će se bolje živeti, manje iseljavati ako se usvoji ovaj zakon? To nije tačno.

Liga socijaldemokrata Vojvodine je 16 godina bila u vlasti, koalicioni partner DS i ne znam zašto nije sada ostvarila svoje zahteve. Tokom svih 16 godina, koliko su vladali DS i njeni koalicioni partneri, došlo je privrednog sloma Vojvodina. Vojvodina je dovedena na rub propasti i do opšteg haosa u svim sferama života.

Zatečene su silne dubioze, prazne blagajne. Uništena je ekonomija u svim aspektima privrede. Tako se od 2000. do 2016. godine krenulo sa prodajom i likvidacijom domaćih proizvođača, među kojima je 91 poljoprivredni industrijski kombinat sa hiljadama hektara zemljišta, sa farmama, fabrikama stočne hrane, klanicama, mlekarama, pivarama, fabrikama pića. Nestali su veliki giganti kao što je „29. novembar“, „Mitros“, „Čoka“, „Servo Mihalj“, koji je imao 24.000 radnika, 42 fabrike i 25.000 kooperanata.

Htela bih nešto da kažem o Subotici iz koje dolazim, gde je izvršena neopisiva pljačka državne imovine. Posebno ću spomenuti krizne štabove koji su na silu preuzimali do tada uspešne firme, recimo, „Sever Subotica“, „Agrokombinat“, „Agroseme“ i druge, koje danas i ne postoje.

Moram naglasiti da su se u najvećem gigantu „Sever Subotica“, koja je imala 5.000 radnika, iz firme izbacili fizički direktor i rukovodstvo. Pitam se da li su to bile demokratske metode koje su stigle 2000. godine?

Desetine firme su propadale i nestajale. Građanima Vojvodine želim da kažem da je Vojvodina uvek bila deo rešenja Republike Srbije. Dolaskom SNS na vlast počeo je ravnomeran razvoj zemlje, uključujući, naravno, i Vojvodinu. Mnogo je urađeno na svim nivoima. Širom AP Vojvodine otvorene su nove fabrike, novi pogoni. Došlo je 65 kompanija u Vojvodinu. Morala se spasiti zemlja od bankrota, stabilizovati javne finansije, oživeti mrtva srpska ekonomija.

U gradu Subotici Republika Srbija investira u Narodno pozorište. Samo u 2019. godini će biti investirano 880 milina dinara da bi se završilo.

Pod broj dva, Ipsilon krak, koji se godinama radi, biće završen ove godine. Jedna deonica je puštena u saobraćaj.

Investiranje na železničkoj infrastrukturi, na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta. Samo milijardu evra će biti uloženo od Novog Sada do Subotice. Počeli su radovi akva-parka i spa-centra na Paliću.

Kada je u pitanju oblast zdravstva, htela bih da ukažem na sledeće bitne momente. Do 2016. godine u AP Vojvodini postojala je samo jedna angio-sala. Sada ih ima devet. Sve opšte bolnice opremljene su novim CT aparatima. Kupljeno je 31 sanitetsko vozilo.

Od 2016. godine samo za nabavku medicinske opreme uloženo je 2,6 milijardi dinara. Kamenica 2 počela je da radi. U KC Vojvodine uloženo je 35 miliona evra. Širom Vojvodine rekonstruisane su bolnice, domovi zdravlja i mnoge zdravstvene ustanove.

Vlada Republike Srbije je pomogla obnovu grada Subotice, kao i Vojvodine. Veliku zahvalnost ukazujemo Vladi Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću na zalaganju i na podršci obnove Vojvodine. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Maletić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Maletić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, drage kolege poslanici, predlagači, odmah na početku da istaknem da ću glasati protiv ovih predloga iz nekoliko razloga. Pre svega, zaista mi je neprihvatljivo da glasam za određena zakonska rešenja koja su u koliziji sa Ustavom Republike Srbije. S druge strane, predložen zakon o finansiranju AP Vojvodine predstavlja, zapravo, nepodudaranje sa već postojećim zakonskim sistemima koje Republika Srbija ima, pre svega mislim o nadležnostima, koji definišu nadležnosti AP Vojvodine, kao i poreski sistem koji postoji na teritoriji Republike Srbije.

Ono što bih želela na početku da naglasim jeste jedna mala ispravka. Zaista smo danas u nekoliko navrata čuli određene kolege poslanike koji su pričali o pitanju Vojvodine.

Zaista ne mogu da se složim, dolazim iz Novog Sada inače, iz teritorije AP Vojvodine i ne mogu da se složim sa tim da postoji pitanje Vojvodine.

Mi imamo stabilnu republičku Vladu, parlament koji funkcioniše na demokratski način, u AP Vojvodini imamo takođe Skupštinu koja stabilno radi, Vladu koja sprovodi sva velika kapitalna ulaganja i investicije na teritoriji AP Vojvodine, vodi demokratski princip, brigu o nacionalnim manjinama i ostalim bitnim temama koje su uvek aktuelne u AP Vojvodini. S toga, zaista, ne mogu da govorim o postojanju bilo kakvog pitanja Vojvodine.

Slažem se da republička Skupština, parlament, koji trenutno raspravlja o ova dva predloga, jeste, podržali smo da raspravljamo o ove dve teme, kao i što svaki put, makar od kad je gospođa Maja Gojković predsedavajuća i predsednik parlamenta smo raspravljali o svim stvarima koje su bitne za bilo koje političke subjekte.

Zašto je ova tema danas pred nama? Zaista bih iskoristila, već kad raspravljamo o predloženom zakonu i rezoluciji da se vratim na period od 2000. godine do 2016. godine, odnosno do perioda kada je SNS preuzela vlast 2016. u Pokrajini.

Mnogi koji danas, a i ranije koji su pričali, kojima su usta bila puna Vojvodine, brige za građane Vojvodine, nisu to pokazali kada su imali tu mogućnost. Čak i predlagači koji su izneli ova dva predloga pred nas iako ne dominantno, ali su činili vlast za vreme Bojana Pajtića, koja je na različite načine zaista prokockala šansu i neku vrstu poverenja koje im je možda 2000. pružilo određeni broj građana.

Vrlo lako možemo da se setimo svih afera sa područja koje su potresale tadašnju Vladu AP Vojvodine, koju je predvodio Bojan Pajtić. Svi građani se sećaju i danas kada pričam sa građanima iz različitih opština i gradova iz Vojvodine, ne mogu a da ne spomenu katastrofalne afere koje je Bojan Pajtić uradio na teritoriji Vojvodine. Tu, pre svega, mislim na nenamensko trošenje sredstava. Svi se sećamo onih sumnjivih i kritičnih različitih konkursa, gde su udruženja koja su vodili funkcioneri DS dobijali sredstva ili nenamenski potrošena sredstva iz različitih udruženja, sećamo se Razvojne Banke Vojvodine koja je zaista bila bankomat Demokratske stranke. Koji god funkcioner DS da je došao mogao je da uzme sredstva za svoje lične potrebe. „Heterlend“ i dalje, možemo do beskonačnosti da nabrajamo sve što je bilo na teritoriji AP Vojvodine.

Onda se zaista postavlja pitanje kome je stalo do građana Vojvodine? Da li onima koji su imali tu mogućnost da urade nešto za građane? Imali su više od 15 godina tu mogućnost ili onima koji su danas preuzeli odgovornost, a pre svega mislim na SNS koja je 2016. godine preuzela odgovornost i vlast na teritoriji AP Vojvodine i od tada zaista se beleži niz uspeha u ovom delu Republike Srbije.

Ono što je karakteristično za današnju Vladu i republičku i pokrajinsku jeste što postoji jedan princip, a to je zajedničko delovanje. Svi se sećate perioda do 2016. godine kada je takoreći svaki funkcioner bivšeg režima imao svoj određen deo budžeta. Tako ste imali u Inđiji Ješića koji je neprikosnoveno vladao Inđijom i niko mu se nije mešao u taj posao. Bojan Pajtić je imao pokrajinski budžet i niko se nije setio na primer da sedne i razmisli šta bi zaista moglo da se uradi u svakoj opštini ili gradu na teritoriji AP Vojvodine.

Danas je potpuno drugačija situacija. Već u prvoj godini vladavine, znači, 2016. kada je SNS preuzela vlast u AP Vojvodini je bilo nekoliko zajedničkih sednica pokrajinske i republičke Vlade, i to je princip koji i dan-danas deluje. Iz tog dogovora proizilaze sve velike kapitalne investicije na teritoriji AP Vojvodine.

To je najbolji način i najbolja slika na koji način Republika Srbija brine o građanima Vojvodine, kroz različite kapitalne investicije i sve ono što je bitno za život svih građana na celoj teritoriji Republike Srbije, ali danas kad govorimo o AP Vojvodine mislim i na taj deo Srbije.

Ipsilon krak, koji je moja koleginica rekla, je projekat koji je 25 godina obećavan na severu Srbije i predstavljen je kao velika investicija koju niko nije mogao da završi. Mi danas imamo Ipsilon krak koji će se završiti do početka sledeće godine i potpuno će biti u funkciji.

Takođe, imamo u Novom Sadu dve velike investicije koje raniji režim nije mogao da donese. Sećate se kada je počela priča, kad je Miloš Vučević najavio investicije u Novom Sadu, opozicija se smejala tome i govorila kako je to nemoguće. Mi danas imamo dve velike kada govorimo o fabrikama u Novom Sadu. Pored toga, naučno-tehnološki park koji je veoma bitan za celu Vojvodinu i celu Srbiju. Naravno, imamo niz drugih projekata koji se rade na teritoriji Vojvodine.

Ono što je važno i što bih želela da istaknem jeste da se ne investira samo u Novi Sad i to je još jedan razlog zašto građani zaista daju veliku podršku SNS. Insistira se na ravnomernom regionalnom razvoju, te tako možemo u beskonačnost da nabrajamo broj škola koji je renoviran, predškolskih ustanova, srednjih škola u Srbiji na teritoriji AP Vojvodine.

Možemo da govorimo o tome da sada u ovom trenutku imamo devet angio sala koje postoje na teritoriji AP Vojvodine, do 2016. godine bila je jedna jedina. Svi veći bolnički centri su renovirani i stavljeni u funkciju, poboljšana je infrastruktura zdravstvenih ustanova. Imamo napredak u oblasti infrastrukture gde se asfaltiraju putevi za koje, ja mislim, Bojan Pajtić i prethodni pobornici tzv. „vojvođanskog pitanja“ ne znaju ni da postoje određena mesta na teritoriji pokrajine.

Ja sam potpuno sigurna da Aleksandra Jerkov nikada nije stigla ni do Maglića niti do Bačke Palanke ili Odžaka i dalje od toga.

Tako da, mislim da građani Srbije jasno prepoznaju ko zaista brine o njima i s toga takva podrška se i očitava iz izbornog procesa u izborni proces.

Kao što sam rekla, ja ova dva rešenja zaista ne mogu da prihvatim, pre svega zato što su potpuno u suprotnosti sa Ustavom i zaista bih želela da istaknem da Republika Srbija ima zakonska rešenja kroz koja funkcioniše finansiranje AP Vojvodine, da ne bude prosto neke zablude. Ja se zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Maletić.
Reč ima Jasmina Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, tema današnje sednice je AP Vojvodina i njeno finansiranje. Svakodnevno slušamo priče naše opozicije kako se oni nalaze u nekakvoj medijskoj blokadi, kako nemaju priliku da iznesu svoje stavove i predloge, iako sve to uopšte ne odgovara istini.

Današnja sednica je primer koji demantuje ove lažne apele. SNS je jedina stranka vlasti u istoriji srpskog parlamentarizma, koja na dnevni red stavlja i predloge opozicionih stranaka.

Ja ću ovde da se osvrnem na nekoliko izjava zahvalnosti predsednici Skupštine, što je ovakvo važno pitanje stavila na dnevni red. Svakako da je time potvrdila da u ovoj Skupštini vlada demokratija. Jedino, ja ne vidim kakvo je to važno pitanje.

Ja dolazim iz Futoga, prigradskog naselja nadomak Novog Sada, jedno jedino važno pitanje koje tamo postoji je stabilnost Srbije, razvoj privrede, dovođenje investicija, infrastrukturno opremanje, to su važna pitanja.

Iako, evo, danas na dnevnom redu imamo predloge LSV i to Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o Vojvodini. Dakle, kada radite u interesu građana, nemate strah da ovakvo šta stavite na dnevni red.

Inače, interesantno je da je ovaj Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine skoro identičan, a razlikuje se samo odredba o primeni zakona, a onome ko je podnela Aleksandra Jerkov, narodni poslanik i pripadnik aktuelnog tajkunskog fašističkog Saveza za Srbiju, osovine Đilas-Jeremić-Obradović, novog agregatnog stanja stranke u nestajanju – DS.

Moram vas podsetiti da je Aleksandra Jerkov bila članica LSV, a koju je napustila odmah nakon što je novoformiranom skupštinskom većinom u Novom Sadu smenjena sa mesta predsednice Skupštine grada. Valjda je mislila da će se brzo naći u ekipi koja je 16 godina bila gospodar života i smrti u AP Vojvodini, DS.

To je vreme žutih afera i malverzacija. Ja bih samo da vas podsetim na neke, pa sada krećemo – afera „Razvojna banka Vojvodine“, afera Fond za kapitalna ulaganja i razvoj, afera Fond za subvencionisanje pogona novih tehnologija, afera „Tesla banka“ i mogli bismo tako do broja 101.

Ono što je važno na kraju da kažem, a to je da je čudo bio Fond za finansiranje pogona novih tehnologija, sifona, četkica, solarnih panela i čega sve ne nagledasmo se mi po Vojvodini, ali znate li šta je važno? Važno je da smo iz svega toga shvatili gde su naši novci.

Imamo sada nešto drugo. U vreme te žute vlasti broj zaposlenih u velikim poljoprivrednim kombinatima spao je sa nekih 60.000 na samo 1.500. Da li je tako, ministre? Broj poljoprivrednih zadruga spao je sa 400 na samo 100, a poljoprivreda se svela na samo osnovnu delatnost. Ministar je tu, klima glavom i ja njemu zaista verujem. To su sve rezultati onih koji bi danas silom da dođu na vlast, onih čije fšističke falange upadaju u RTS, razbijaju vrata, prozore, nose motorne testere i fantomke, a pre toga setite se da su napadali i žene. Na sreću po građane Vojvodine, ova i ovakva vlast je ružna prošlost. Srpska napredna stranka vraća Vojvodinu na noge.

Dame i gospodo, preskočiću deo mog govora, sve su to moje kolege manje više u svojim izlaganjima rekle. Ja samo želim da kažem sledeće. Poštovani građani Srbije, SNS sa predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, kao što vidite, gradi i radi i ispunjava svoja obećanja. Mi nemamo vremena za dokone subotnje šetnje i vreme za nasilje, razbijanje, motorne testere koje nam nude tajkunske falange sa Boškom Obradovićem, Đilasom i Jeremićem na čelu, a za ovo sigurno glasati neću. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Obradović.
Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić.