Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li želite reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nikola Savić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je još jedan iz niza zakona koji se donosi pod pritiskom Strazbura, Brisela ili ko zna već koga, a dobro znamo svi da sve ono što se donosi pod pritiskom ne može dati dugoročne rezultate.

  Naravno, niko normalan u Srbiji nema ništa protiv toga da se otkriju i najstrožije kazne monstrumi koji su se drznuli da kradu i prodaju tuđu decu, ali nisam siguran da će ovaj zakon, kako ste ga vi koncipirali, doprineti tome.

  Ovde smo čuli i vi ste čuli od vrsnog pravnika, koleginice Vjerice Radete, da ovu stvar treba kvalifikovati kao delo međunarodnog terorizma i onda ta stvar ne zastareva, a očigledno da su ovde najviše tu decu, tih nesrećnih roditelja, kupovali i bili umešani ljudi iz inostranstva. Našim građanima nije svojstveno da na takav način dolaze do beba, do dece, ali tu su ljudi iz inostranstva kupovali tu decu.

  Imam utisak da se na ovaj način, ovim zakonom, želi skrenuti pažnja sa jedne druge stvari, koja je najvažnija i najveći problem države i ovog društva, a to je natalitet koji je, nažalost, ovakav kakav jeste i ako se nešto u tom pogledu ne uradi, državi Srbiji i srpskom narodu ne piše se dobro u perspektivi. Jeste da ova Vlada ima ministra bez portfelja, gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja je zadužena, hajde da kažemo, za tu pronatalitetnu politiku, međutim rezultati još uvek nisu vidljivi.

  Možemo se mi hvaliti i uspehom, povećanjem privrede, plata, bruto nacionalnog dohotka, broja kilometara autoputa, ali ovo je vitalna stvar i bez ovoga sve ostalo pada u vodu. Istorija nije zabeležila slučaj da se neka država, neko društvo izvuklo iz krize ukoliko nije došlo do povećanja populacije, do povećanja broja stanovnika.

  Dakle, treba se skoncentrisati na ovu stvar i čitav niz mera predvideti koje će doprineti ovome, a kada se to reši, naravno, to nije stvar koja se može rešiti trenutno, ali u taj proces treba krenuti bukvalno odmah, još sada.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.

  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, nama ovo pokazuje ozbiljnost u svemu ovome kada u dva dana mi vidimo kako se amandmanima u zadnji čas suštinski menja Predlog zakona.

  Dakle, u vreme načelne rasprave mogli smo da čujemo ovde kako je ovo ta vlast koja je preuzela odgovornost da reši nešto što nije moglo biti rešeno pre 10, 20, 30 ili koliko već godina, da su se konačno suočili sa problemom i da će ova vlast to rešiti itd, a onda kada smo mi u načelnoj raspravi govorili o tome da ovim predlogom zakona, bez ovih amandmana, nema suštinskih rešenja tj. nema nikakvih rešenja, osim isplate novca nekim ljudima koji su u potrazi za istinom o svojoj deci, onda se u dva dana amandmanima to ispravlja i formira se ovakva komisija.

  Ukoliko ova Vlada, vlast od 2012. godine je već osam godina, sada sprema Zakon o nestalim bebama, na tome se radi, postoje ljudi koji to pišu, jel tako, oni konsultuju neke druge, istražuju te slučajeve kako bi takav jedan predlog zakona trebao da izgleda, neko vreme se na tome radilo, dve godine sigurno u skupštinskoj proceduri i samo se u dva dana sve promeni, šta to govori o shvatanju zakona, shvatanju parlamentarizma i uopšte uloge parlamenta u Srbiji kada je u stanju tako nešto da se desi posle dva dana?

  Mi smo čuli da se u stvari sve rešava od gospodina Stefanovića, da se to sve rešava, kako će policija svakako vršiti istrage i bez nekih zakonskih rešenja, da će policija sprečiti sve neke buduće pokušaje otimanje dece itd, ali da je to taj zakon koji smo mi čekali. Kada smo mi iz SRS govorili o tome da je potrebna uloga države, da se u tome svemu pokaže, da li kroz anketni odbor, da li kroz ovakvu neku komisiju, onda su oni kritikovali, tj. gospodin Stefanović i Slavica Đukić Dejanović, to kako to nije moglo da se desi, kako je nekada bilo, pa nije bilo rezultata itd, a onda u dva dana se to sve isto radi.

  Ovi amandmani koje treba ovaj predlog zakona da sadrži su suštinski u kontradikciji sa onim što je pričao gospodin Stefanović, a Stefanović je bio ovde predstavnik predlagača. Šta to govori ovoj Vladi Republike Srbije? Da li vi imate neki dogovor uopšte pre nego što dođete u Skupštinu? Da li vi te zakone čitate? Da li tamo istražujete? Dakle, u dva dana sve ono što je pričao gospodin Stefanović apsolutno pada u vodu.

  Može ovo pitanje da se reši kroz ovu komisiju, i to je potrebno, ali ono što je najpotrebnije, a što se ne vidi, jeste politička volja da se to pitanje reši. Dakle, možemo da imamo najstručniju, najbolju, sjajnu komisiju, ali ako nemamo političku volju da se to pitanje reši, džaba nam komisija.

  Stvar je u tome, i o tome smo govorili i u načelnoj raspravi, da treba početi sa istragom, sa saslušanjima svih lekara, policajaca, ljudi povezanih sa porodilištima u tom periodu, za koje se sumnjiči da je došlo do nestalih beba, odnosno do krađe beba iz porodilišta, pa bi se rešio jedan jedini slučaj na primer, ali taj jedan slučaj bi mogao da bude ključ rešavanja celog tog procesa, cele te mafije, zato što niko ko je učestovao u krađi beba nije to radio samo jednom i nisu to lica koja nisu povezana jedna sa drugima i zato je to na taj način trebalo da se reši, odnosno da se pokuša da se reši.

  Mi smo bili svedoci, ja ne znam da li je ministar Đorđević u tome učestvovao, ali malo, malo kako se pojavi neka afera u javnosti oko ministara, pa je jedan ministar umešan u malverzacije sa „Krušikom“, pa je drugi ministar umešan u neke malverzacije sa nekim drugim stranim kompanijama kao što je Zorana Mihajlović, odmah se automatski vadi neki poligraf, ide ministar da se kune u svoju nevinost na poligraf i onda je vest, ne sudska istina, ne šta se zaista desilo, ne ko je u pravu - nego ministar je prošao poligraf.

  Dakle, to je metod traženja istine u Srbiji kada dođe do neke afere vezane za ključne predstavnike režima, a posle toga kada kažemo – gde vam je sad poligraf, gde vam je poligraf u ovoj istrazi? Ako je to tako jedno sjajno sredstvo koje odvaja laž od istine, molim lepo poligraf i svi lekari, babice, policajci, svi ljudi koji imaju bilo kakve veze sa porodilištima u vreme krađe dece iz porodilišta ili gde se sumnjiči da je do te krađe došlo prvo na poligraf. To bi na primer bio jedan prvi korak. Došlo bi se do nekih informacija koje bi bile dovoljne za nastavak tog procesa, odnosno traženja istine o deci.

  To kada se pojavilo nije izgledalo kao istina, priča o krađi dece iz porodilišta. Ali, kako je moguće da kada je jedan veliki broj roditelja utvrdio da je to istina, ljudi pronađeni, neki, od tih ukradenih, kako su neki roditelji, odnosno udruženja roditelja mogli da dođu do nekih informacija za 10, 20 ili 30 godina, a Republika Srbija to nije u stanju? Kako su sposobniji roditelji, pojedinci i ta udruženja od državnih organa?

  Što se tiče ovog novca, šta je tu poneta, odnosno zbog čega se takvo rešenje donosi? Evropski sud za ljudska prava je doneo presudu koja treba da bude razlog, ne naravno istina, nego samo zato što je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu za taj jedan slučaj i naravno zbog toga se ovde usvaja zakon, ne zbog neke namere da se to pitanje i utvrdi, to je valjda svima jasno, i tamo je označena neka cifra od 10.000 evra, a onda u zakonskom rešenju kaže se – roditelj ima pravo na pravičnu naknadu u iznosu do 10.000 evra. Gde su ti ljudi, tj. kako je moguće praviti razliku između tih ljudi ukoliko oni zaista imaju informacije, indicije da su deca ukradena, pa se jednom isplati 5.000, drugom se isplati 7.000, trećem se isplati 10.000 evra? Znači, to je od jedan do 10.000 evra. Neko može da dobije i jedan evro, jel tako? Kakvo je to rešenje? Ko to može da proceni da je jednom čoveku dete puno ukradeno, baš mu je ukradeno u velikoj meri, pa će on dobiti 10.000 evra, a nekom drugom dete nije toliko ukradeno, ukradeno mu je u mnogo manjoj meri pa će on dobiti 100 evra? Gde je tu logika, kao i kod mnogih drugih pitanja?

  Dakle, prvobitno zakonsko rešenje pokazuje da umesto da se država suoči sa konkretnim problemima i da nastoji da ih reši, koliko god to bilo iscrpljujuće možda ili mukotrpno ili teško, ide se linijom manjeg otpora. Još ćemo da vidimo kako će se pokazati ta komisija, ali intencija sa tih zamišljenih 10.000 evra jeste možda da se na taj način neko od njih, koji teško živi, koji možda nema posao, možda je u teškoj životnoj situaciji, svakako bi mu 10.000 evra značilo, znači, intencija je da taj neko ko bi možda taj novac primio odustane od dalje istrage, odnosno potrage za informacijama, odnosno potrage za svojim detetom. Ja ne vidim drugi razlog za to donošenje, a ne rešava problem.

  Ukoliko bude komisija u skladu sa tim marketinškim pristupila problemima, onda neće ni ona ništa uraditi. Dakle, ide se linijom manjeg otpora, pokušava da se novcem reši problem, odnosno da se novcem nekome da neka uteha, a posle da se nastupa kako je posle određenog perioda te i te vlasti ovo pitanje konačno rešilo, što nema veze sa istinom.

  Govorili smo ukoliko se pojavi bilo koja cifra u zakonskom rešenju, kolika god da je ona, ona na neki način faktički stavlja cenu na jedno dete, koja nije ni fiskna. Može da padne ili poraste cena deteta. Kada smo donosili ovde zakon koji propisuje da je svaki građanin Srbije obavezni davalac organa ukoliko se pre toga sam pisanom izjavom kod notara te saglasnosti ne odrekne, odnosno to izričito zabrani, govorili smo o veoma, veoma potencijalnoj mogućnosti da to bude izvor da se snabdeva crno tržište ljudskim organima za Zapadnu Evropu, pošto oni nas i vide kao jedno tržište, kao izvor resursa od jeftine radne snage do prirodnih resursa, od sirovina itd, zašto ne i ljudskih organa?

  Ovo može da bude potencijalno izvor, tj. resurs za crno tržište zemalja EU sa decom. Čuli smo već komentare iz EU na tu temu, pre svega iz Nemačke. Tih slučajeva je bilo. U Srbiji se o tome ne govori. Srbija se time ne bavi. Ovo sa ovom cenom, jer čim se stavi cena, odnosno čim se stavi cifra to je u stvari cena. To je ono što je problematično.

  Umesto da ste nastojali da se neki roditelji povedu za tim novcem da možda odustanu, trebali ste da im ponudite istinu, a trebali ste prvo da se temeljno pripremite, da znate šta ćete i kako ćete sa takvom komisijom, a ne da komisiju smišljate u dva dana. Neozbiljan pristup je od strane Vlade Republike Srbije ukoliko se samo za dva dana nešto osmišljava što treba da bude ključno u rešavanju ovog pitanja. Da li je odgovorno – dve godine je samo zakon u skupštinskoj proceduri, da samo u dva dana se takvo nešto menja? Po našem mišljenju nije.

  Drugo, niko nije razmišljao o tome kakva može slika u javnosti da se stvori kada počnu ljudi koji nemaju veze sa nestalom decom da govore kako imaju, da izmišljaju, da varaju u nadi da će doći do ovih 10.000 evra na neki način. Da li vi smatrate da je to možda potencijalno kompromitujuće za sve te ljude koji 20 ili 30 ili koliko god godina traže istinu za svoju decu? Ukoliko se neki hohštapleri pojave u nadi da će dobiti ovaj novac, pošto je, vidimo već, vlastima u Srbiji mnogo bolje da se novac isplati, a da se ništa drugo po tom pitanju ne radi, da li će na taj način biti kompromitovani svi ovi ljudi koji na tome insistiraju već dugi niz godina?

  Dakle, opet kažemo, budući da se rešenje ne nazire, da treba tek da se vidi kakav će biti rad te komisije, ono što je ključno u rešavanju ovog pitanja, kao i svakog drugog, a to je ono što vidimo da često nedostaje, to je politička volja. Ukoliko ima političke volje, ovo pitanje može da se reši. Ukoliko ovo pitanje samo treba da se skine sa dnevnog reda, e, onda će se isplatiti i novac. Takva je situacija. Forma bez ikakve suštine, to je predlog ovog zakona.

  Nije korektno sa strane Vlade Republike Srbije, po našem mišljenju, da posle donošenja ovog zakona bilo ko može da kaže da je ovo pitanje u Srbiji rešeno i da je ova vlast posle 20 godina rešila pitanje nestalih beba. To bi bilo nemoralno, to bi bilo sramotno, to bi bilo skandalozno, a videli smo već takve najave pre nego što je zakon došao u skupštinsku proceduru od strane ministra pravde.

  Dakle, umesto da okrećete glavu od problema, umesto da idete linijom manjeg otpora, treba odlučno da pristupite rešavanju i istraživanju, tj. istrazi šta se desilo sa tom decom i onda da vidimo kroz neki period rezultate rada, a ukoliko budete donosili zakone samo zato što su takve smernice Evropskog suda za ljudska prava, onda nećemo stići, zaista, nigde.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite.

  Miladin Ševarlić

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Hvala predsednice.

  Mi smo na ovom zasedanju imali dve tačke dnevnog reda koje su vrlo osetljive i o kojima moramo govoriti vrlo pažljivo. Nažalost, i o jednoj i o drugoj tački dnevnog reda, radi se o pravima boraca, ratnih invalida i drugih lica, a drugi je ovaj predlog zakona koji bih ja mogao nazvati predlog zakona o užasima koje su preživljavale majke, porodilje, očevi i članovi porodica beba koje su umrle, a nisu im pokazane na uvid, nije im omogućeno da ih oni sahrane, ili su kidnapovane i prodavane.

  Mene je posebno iznenadio segment sinoćne emisije „Oko magazin“ u kojoj se pojavio čovek kao potencijalni kupac bebe, da ne prepričavam. Nije mi jasno da posle te emisije javni tužilac ne reaguje, sasluša tu osobu i pokrene istražni postupak. To je jedan momenat koji treba imati u vidu.

  Ne želim sa ovako teškim i osetljivim zakonima da govorim o tome da predstavljaju predizborni marketing, ali koliko je površno rađen ovaj zakon govori i obrazloženje tačka IV – Finansijska sredstva potrebna za primenu zakona. Drugi pasus glasi - Sredstva koja su potrebna za isplatu nematerijalne štete u 2018. godini, podvlačim u 2018. godini, obezbediće se preraspodelom već odobrenih sredstava Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, „Službeni glasnik“ broj 113/17 u okviru Razdela 23 Ministarstvo pravde itd, itd.

  Ako ste već imali sluha da uvažite intervenciju jednog udruženja roditelja, što pozdravljam, zašto onda nije odbor, predlagač Ministarstvo pravde, izvršilo barem ispravku ovog obrazloženja tačke IV i doveo to u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ili 2021. kad ovaj zakon stupa na snagu, ili kada će se primenjivati, pardon, 2020. godinu.

  Istovremeno, ja sam u dilemi da li da glasam za, protiv ili da budem uzdržan. Po potrebama roditelja, trebalo bi da glasam za. Po osporavanjima koja sam ovde čuo, verovatno protiv. I ostaće mi dilema do kraja ove sednice i rasprave po ovoj tački dnevnog reda kako se treba izjasniti, tim pre što nisam siguran da ovaj zakon neće omogućiti da država snosi posledice u finansijskom pogledu, koje možemo i da zanemarimo bez obzira na iznos, a da se izvuku ona lica koja su odgovorna, a ovde se radi o organizovanom kriminalu.

  Nestanak beba nije moglo da obavi ni jedno jedino lice, čak ni lekar, bez pomoći medicinskih tehničara, babica, portira i svih ostalih koji su u toj smeni bili u to vreme kada je taj čin sproveden.

  Istovremeno, na kraju, dozvolite mi da svima onima koji rođendan slave svake četvrte godine na današnji datum, poželim srećan rođendan i nadam se da će iako ovaj mesec ima jedan više nego uobičajeno, da će im minimalni dohodak, odnosno minimalna zarada omogućiti da proslave rođendana, iako to nije slučaj sa zaposlenim službenicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji ni sa srednjom školom nemaju minimalnu zaradu u visini minimalnog ličnog dohotka, nego im se doplaćuje 600 dinara mesečno. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Marijan Rističević.
  Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem.

  Dame i gospodo narodni poslanici, kada se priča o nestanku beba, svi mislimo da je do nestanka došlo sa namerom, ali ima i slučajeva gde to može doći i zbog sticaja okolnosti.

  Evo jedan poslanik šta je napisao iz ličnog iskustva, pažljivo slušajte. Rođen sam u čačanskoj bolnici, što je te davne 1949. godine bilo dosta neobično, da žena sa sela rađa dete u gradu, a ne kod kuće. I zbilja, odmah po rođenju dogodila se jedna neobična situacija, zamenjen sam pri izlasku iz porodilišta. Kao beba imao sam broj šest, pa je tako moja majka umesto mene šestice, ponela kući bebu broj devet. Na svu sreću, ta druga beba je bila devojčica, tako da je zamena odmah primećena.

  Dakle, do nestanka bebe je moglo doći sticajem okolnosti. U ovom slučaju, mislim da su oni koji su zamenili sa druge strane, primetili da je bolje da zadrže devojčicu. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala gospodine Rističeviću.

  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

  Da li neko želi reč?

  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, evo ja predlažem da slušate šta još uvek ne valja u vašem zakonu. Prethodni put niste slušali, tvrdili ste da smo maliciozni, pa ste morali u pola noći sa Natašom Kandić i Tatjanom Macurom, pod nerazjašnjenim okolnostima da menjate zakon.

  I ove sada amandmane koje ste podneli nisu potpuno smisleni. Evo npr. sada ste dodali jedan stav koji kaže da predlagač može ponovo da pokrene ovaj postupak ukoliko sud prvi put utvrdi da ne može da se utvrdi šta je bilo sa detetom, pod uslovom, kaže - da je o istoj stvari saznao nove činjenice ili stekao mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi moglo da bude doneto drugo rešenje.

  Ovaj član i ovaj stav je sada suprotan članu 16. zakona. Član 16. zakona kaže da predlog može da se podnese sudu u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, stupi zakon na snagu, neko podnese predlog, zar mislite da će to biti rešeno u roku od 15 ili nekoliko meseci?

  Imajući u vidu kako funkcionišu sudovi u Srbiji to su postupci koji će potpuno jasno trajati godinama. Neka traje i godinu dana postupak, da bude izuzetno ekspeditivan, da se završi u roku pola godine, da bude doneta presuda, da ide žalba na nju, dok se to vrati u sud, dakle, već će uveliko istaći ovaj prekluzivni rok od šest meseci za pokretanje postupka, što znači da je ovaj član potpuno besmislen.

  Druga stvar, još jedanputa vam ukazujem na to, da u presudu Evropska suda za ljudska prava ne stoji da najveća moguća dosuđena nadoknada za nematerijalnu štetu, dakle za pretrpljeni duševni bol, za patnje tih roditelja koji su ostali bez dece, a kojima država nije pomogla i nije rešila njihova pitanja dugo, dugo godina, dakle Evropski sud za ljudska prava ne govori da je najviša naknada 10.000 evra, 10.000 evra plus svi porezi, to je ono što je dosuđeno u ovom konkretnom slučaju. Oni u delu presude kojom obavezuju Republiku Srbiju da formira nezavisno telo, da reši problem na odgovarajući zakonski način, donošenjem leks specijalisa, upravo kažu da se mora pružiti odgovarajuća nadoknada prema svakom pojedinom slučaju.

  Vi i ovde imate još jednu kontradiktornu stvar gde određujete nadoknadu u zakonu, vi prvo kažete da sud određuje visinu pravične novčane naknade, nematerijalne štete, sud određuje po slobodnoj oceni. Znate li šta je slobodna ocena suda? Ima li ovde nekoga ko nije kupio diplomu? Slobodna ocena suda podrazumeva slobodu. Slobodu da odredi manju, veću nadoknadu prema okolnostima slučaja, prema svojoj sopstvenoj proceni, prema proceni veštaka. A, vi već u narednom stavu istog člana određujete da će najviša nadoknada biti u iznosu od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ili postoji slobodna ocena suda ili je ta naknada unapred ograničena. Vi ste je ograničili. To znači da nema nikakve slobodne ocene suda.