Prvo redovno zasedanje , 04.03.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 65 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, podsećam vas da je narodnom poslaniku Slobodanu Veličkoviću potvrđen mandat na sednici 3. marta ove godine.
Pozivam narodnog poslanika da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupi polaganju zakletve.
Molim vas da ponavljate tekst zakletve zajedno sa mnom.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Molim narodnog poslanika da pristupi potpisivanju teksta zakletve.
Hvala.
Dozvolite mi da vam u svoje ime, u ime poslanika Narodne Skupštine Republike Srbije čestitam na izboru za narodnog poslanika.
Čestitam još jednom.

Slobodan Veličković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa radom.
Prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje predstavnika predlagača o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo u načelnoj raspravi govorili o primedbama na ovoj Zakon o oružju i municiji, ali smo takođe naglasili da mislimo da je dobro, da će ipak ovaj zakon biti usvojen, zato što se ovim zakonom produžava rok za preregistraciju oružja.

Zaista je nastao veliki problem što mnogi ljudi, vlasnici oružja nisu uspeli iz, da li ličnih razloga, da li razloga trome administracije u MUP-u, da li zbog nedostatka novca, šta god da je u pitanju mnogi nisu uspeli da izvrše tu preregistraciju.

Mi mislimo da ne bi bilo dobro da se ljudima oduzima oružje, zato što je legalno oružje u svakom smislu bezbednije od onog koje se pojavljuje na crnom tržištu. Uostalom, statistika govori da kada su u pitanju krivična dela koja se izvrše vatrenim oružjem da je udeo tih krivičnih dela sa vatrenim oružjem koje je u legalnom posedu određenih ljudi veoma, veoma malo u odnosu na krivična dela koja se izvršavaju vatrenim oružjem koje se drži na crno i koje se kupuje na crnom tržištu.

Mi se plašimo da MUP opet neće biti dovoljno spremno, kao što to nije bilo u ovom prethodnom periodu, kada nakon usvajanja ovog zakona vlasnici oružja budu hteli da izvrše legalizaciju tog oružja. Zato smo i predložili, i svi naši narodni poslanici su predložili produžetak bar za mesec ili nešto više dana, taj rok za legalizaciju u odnosu na dve godine koje su ovlašćeni predlagači predložili Narodnoj skupštini.

Mi želimo da skrenemo pažnju MUP-u da se ovim poslom nakon usvajanja zakona ozbiljno bave, da na adekvatan način obaveste javnost da je legalizacija oružja produžena za dve godine i da pozivaju ljude da se ne sačeka opet onaj poslednji rok, već da se krene u legalizaciju, odnosno popunjavanje tih određenih administrativnih obrazaca to što jeste bio problem u najvećem broju slučajeva i da se sa tim poslom krene odmah da bi se što je moguće pre završila sva ta preregistracija, da ne dođemo u situaciju da posle dve godine ponovo moramo da menjamo ovaj zakon, bar ne iz ovih razloga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovi amandmani oko datuma, manje-više, mogućnost da se govori, razumem ih da su zbog toga i tako podneti. Želim da ponovim da će poslanički klub SNS danas u danu za glasanje podržati predlog naših kolega, ovaj zakon i da se pomeri rok još za dve godine za zamenu oružanih listova.

Po meni je to potpuno pogrešno što se naziva preregistracijom itd. Ponoviću da su 90% problema napravili u stvari podzakonski akti koji su doneti posle donošenja zakona, a koji su pisani, ponavljam, jer to znam, rečeno mi je u lice u ministarstvu od ljudi koji su za to nadležni, koji su pisani dve, tri godine pre, čak je bila druga Vlada, drugi ministar, nego u vreme kad je zakon donet, što sama po sebi stvar, mi kao poslanici znamo, nije normalna. Ti pravilnici nisu uvažili jednu veoma bitnu stvar…

Milija, jel možeš malo molim te, govori kolega. Znam da je kraj mandata, ali hajmo.

Društvena uloga sportskih strelaca i lovaca, lovačke organizacije, lovačkih udruženja, Lovačkog zaveza Srbije nije uvažena ovim pravilnicima i ja bih ovu priliku iskoristio da dva ministarstva, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova po hitnom postupku, nekoliko dana je potrebno da se promene ti pravilnici kako bi ove dve godine iskoristili na pravi način i zaista završili ovaj posao, jer ako smo mogli da zamenimo lične karte, vozačke dozvole, pasoše, zdravstvene knjižice, ne vidim zašto ne bi mogli oružane listove kojih je mnogo manje i mnogo je manji posao, ali je, ponavljam, iskomplikovan ovim pravilnicima, moglo bi za nekoliko dana to da se zameni.

Mi u parlamentu imamo neformalnu grupu poslanika lovaca u svim poslaničkim grupama, i u Srpskoj radikalnoj stranci i među poslanicima, i to čak dvojica iz poslaničkog kluba mađarske manjine, imamo i među poslanicima Srpske napredne stranke i svih ostalih, Joška Broz itd. Imamo veliki broj poslanika koji mogu da pomognu u tome. Naravno, NAOS i treba pozvati Lovački savez Srbije, predsednika Ćirkovića, da svi zajedno vrlo brzo, za nekoliko dana promenimo te poslovnike i završimo posao koji je potreban da se završi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Javljam se povodom amandmana i zakona, a i zato što me je gospodin Šormaz prozvao, jer ja sam razgovarao sa kolegama vezano za ove amandmane da usaglasimo određene stvari, pošto sam ja tu od početka govorio i tražio da se ovaj zakonski rok produži zato što je to bilo stvarno kratko vreme, mali broj ljudi je ušao u postupak preregistracije i mislim da smo sada došli do toga da odradimo da se ovaj rok produži i da zakonom bude definisano da u naredne dve godine to bude urađeno.

Inače, Predlog zakona je rađen i u vreme kada je gospodin Šormaz bio i predsednik Lovačkog saveza i poslanik i radio zajedno ovde u Skupštini na donošenju zakona. Taj zakon koji je donešen u prethodnom periodu mislim da je bio bolji nego prethodni, ali je trebao vrlo brzo da se menja. Sada svi zajedno ovde govorimo o zakonu, s tim da se ovaj rok produži i sa tim moramo izaći u javnost, da u zakonu koji trenutno postoji ima potrebe određene stvari da se menjaju i da Lovački savez Srbije radi na tome zajedno sa grupom predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i svih ostalih nadležnih.

Očekuje se posle izbora da se donese neki drugačiji zakon, liberalniji zakon, da se da mogućnost lovcima, da se da mogućnost ljudima koji imaju oružje da to bude, kako se kaže, liberalnije, da sutra ne bude problema. S druge strane, da ljudi koji se bave lovom, to su ljudi koji štite životnu sredinu, da tim ljudima damo mogućnost, jer sad dolazi vreme kada ima problema sa zarazom svinjske kuge. To je zarazna bolest gde su lovci uključeni i udruženi na tome da se suzbije za zarazna bolest.

Još jednom, uvažene kolege poslanici, ja ću kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati ovaj zakon. Predložio sam jedan amandman gde sam u tom amandmanu tražio da se jednom u šest meseci Ministarstvo oglasi putem medija da obavesti građane da je rok za produženje ostao još, recimo, godinu ili godinu i po dana, da ne dođemo u situaciju da prođu dve godine i da se ponovo traži produženje roka.

Ujedno se izvinjavam gospodinu Šormazu zato što nisam imao nameru da ga ometam u radu, već sam razgovarao sa kolegama oko amandmana. I ja sada govorim, a veliki broj ljudi pored mene govori i ja nikom ne kažem – e, prekini, molim te.

Još jednom, ja ću glasati za Predlog zakona i mislim da rok moramo produžiti i promeniti zakon u celini, zato što ima potrebe da se određene stvari menjaju da bi bio kvalitetniji zakon i za lovce i za sve one držaoce oružja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo produženje roka za registraciju oružja je potrebno, jer veći broj građana, odnosno većina građana nije izvršila ovu obavezu koja je po važećem zakonu bila predviđena do 5. marta ove godine. Mi smo podneli veći broj amandmana gde smo tražili da se taj rok dodatno produži u odnosu na predloženi rok i da se na taj način građanima omogući da izvrše svoje zakonske obaveze. Konkretno, ovim amandmanom do 15. aprila 2022. godine je pomeren datum i smatramo da je svako produženje roka nešto što je svakako dobro.

Međutim, ono što je osnovnim zakonom predviđeno i na šta smo vam mi ukazivali jeste član 11. osnovnog zakona, koji predviđa da imaoci dozvole moraju na svakih pet godina da imaju obavezan lekarski pregled. Ono što je praksa u drugim zemljama, jeste izjednačavanje važenja oružanog lista, a to je da zdravstveno uverenje važi onoliko koliko i oružani list. Lekarski pregled je obavezan kada se menja, odnosno produžuje oružani list. Ovo je bitno jer je i kaznenim odredbama predviđeno da ukoliko neki građanin kroz pet godina ponovo ne donese uverenje o zdravstvenoj sposobnosti kazna može biti od 10.000 do 150.000 dinara, a to znači da svi oni koji tu obavezu ne izmire kazniće se ovom novčanom kaznom.

Ovo je nešto što svakako treba da bude promenjeno u osnovnom zakonu i to je da upravo zdravstveno uverenje važi onoliko koliko i važi oružani list, da građani ne bi dolazili u situaciju da budu podvrgnuti ovakvim kaznenim odredbama. Zahvaljujem.