Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.12.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/212-22

3. dan rada

26.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:45

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima
 • Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima ministar Martinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  | Ministar državne uprave i lokalne samouprave
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine predsedniče, želim da informišem narodnog poslanika, na kraju krajeva i sve narodne poslanike i građane Srbije, da je danas u 10.00 časova zasedao Republički štab za vanredne situacije. Komandant štaba je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Republički štab za vanredne situacije je doneo sledeći zaključak.
  Nalaže se Institutu za javno zdravlje Republike Srbije Dr Milan Jovanović Batut i Ministarstvu zaštite životne sredine da izvrše: 1) kontrolu kvaliteta vazduha na području Niša, Pirota i Bele Palanke i obavesti nadležne organe i građane ovih gradova i opštine o rezultatu izvršene analize, 2) kontrolu vode za piće u Nišu, Pirotu i Beloj Palanci i obaveste nadležne organe i građane ovih gradova o rezultatu izvršene analize, 3) kontrolu kvaliteta vode u vodotocima koji se nalaze u blizini i nizvodno od mesta akcidenta i o tome obaveste nadležne organe, 4) stalno praćenje stanja i preduzimanje neophodnih mera na terenu zahvaćenom akcidentom sa aspekta ugroženosti zdravlja ljudi od akcidenta vezanog za curenje amonijaka u Niši, Pirotu i Beloj Palanci, 5) redovno i o svakoj promeni informiše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
  Nalaže se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da izvrši proveru stanja infrastrukture u železničkom saobraćaju sa aspekta bezbednosti učesnika transporta opasnih roba i preduzme neophodne mere za sprečavanje daljeg širenja zagađenja.
  Nalaže se gradskim štabovima za vanredne situacije Niša i Pirota i Opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Bela Palanka da u saradnji sa organizacionim jedinicama Sektora za vanredne situacije na svojoj teritoriji rukovode i koordiniraju aktivnostima na terenu, angažuju sve potrebne subjekte i snage sistema, obaveštavaju građane preko sredstava za javno informisanje o postupanju, o kvalitetu vode i vazduha, kao i ostalim informacijama od značaja za zaštitu i spasavanje.
  Još jedna informacija. Navedeni ministri ne mogu sada da se stvore u Narodnoj skupštini zato što su i Goran Vesić i gospođa Danica Grujičić i Bratislav Gašić i Irena Vujović trenutno u Pirotu i postupaju po zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije.
  Moram da iznesem jedan svoj utisak. Ako se sećate 2015. godine kada je pao onaj helikopter kojim je trebalo da se spasi beba iz Novog Pazara koja je bila teško bolesna i da se preveze na VMA. Takođe se desio jedan akcident, helikopter se nažalost srušio i članovi posade i beba su poginuli. Danima, mesecima i godinama ovde u Narodnoj skupštini pojedini poslanici su prosto pokušali da politički profitiraju na smrti tih ljudi, kao da je neko iz Vlade Srbije koji je naložio podizanje helikoptera da bi se spasio život bolesne bebe želeo da se helikopter sruši. Tako imate i sad.
  Da li je Bratislav Gašić? Da li je ministarka zdravlja? Da li je ministarka za zaštitu životne sredine? Da li je bilo ko iz Vlade Srbije? Da li je bilo ko od narodnih poslanika? Pa, na kraju krajeva, da li je bilo ko od vas iz opozicije želeo da se desi ovaj akcident? Naravno da nije. Sama reč kaže – akcident, dakle jedan nesrećan slučaj. Kao što vidite Vlada Srbije i Republički štab za vanredne situacije su odmah preduzeli sve zakonom propisane mere
  U suštini vas baš briga za akcident. Nije vama stalo da posledica, nego hajde da još jednu temu, još jednu nesreću, još jednu nevolju koja je zadesila ovaj deo Republike Srbije iskoristimo ovde u parlamentu za sticanje neke jeftine političke koristi. Sad se pojavi narodni poslanik posle skoro dva sata od održane sednice Republičkog štaba za vanredne situacije i kaže – slušajte vi, gospodine Orloviću, hitno da se zakaže vanredna sednica. Zakazana sednica, preduzete mere, svi ministri su na terenu rade svoj posao, ali vas samo molim, nemojte da se radujete i ono što vam je rekao gospodin Jovanov, potpuno je u pravu, nemojte da se radujete i nemojte da profitirate na nesreći, na smrti, na tragediji koju su doživeli neki ljudi.
  Ovo niko nije želeo. Ovo je jedan vanredni događaj. Preduzeli smo kao Vlada i Republički štab za vanredne situacije, zajedno sa organima Niša, Pirota i Bele Palanke, apsolutno sve mere da se spreče dalje posledice ovog akcidenta.
  Prema tome, gospodin Orliću nemate potrebu da zakazujete nikakvu sednicu Narodne skupštine, Vlade Srbije i Republički štab za vanredne situacije rade svoj posao. Naravno, ja znam da vi ne možete da utičete na pojedine narodne poslanike koji misle da je smrt, da je pad helikoptera, da je curenje amonijaka nešto na čemu treba da se gradi politička karijera.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala, gospodine ministre.
  Ne samo da su razlozi koje ste naveli realni, nego su uz put promašili i osnov i član i deo Poslovnika o kom su govorili, a da ne govorim koliko je besmisleno da se traži da bude sednica, a to tražite dok ste na samoj sednici.
  Po amandmanu?
  Po, amandmanu Aleksić.
  ...
  Narodna stranka

  Miroslav Aleksić

  Narodna stranka
  Zahvaljujem.

  Prvo, gospodine predsedniče, da vas obavestim da ova Narodna skupština ima kontrolnu ulogu u izvršnoj vlasti, odnosno kontroliše izvršnu vlast i ne treba Martinović vama da kaže da li ćete zakazati sednicu ili ne, nego vi njemu. To je prva stvar.

  Druga stvar, dobro je ako su ministri otišli dole i treba da budu dole. Loše je što su otišli posle 12 ili 14 sati zakašnjenja i tad ste održali sednicu vanrednog štaba. To se desilo sve sinoć, sinoć se to dogodilo, ljudi padali mrtvi, gde ste bili sinoć? Gde ste bili noćas? Nigde. Danas ste seli, pa hajde da idete dole.

  Dakle, i dobro je što su dole, bolje ikad nego nikad, ali mi kao Skupština treba da čujem od njih, kad dođu sa terena, šta se preduzima, šta se radi, kakve su mere, a to što vi, a ja ne verujem vama ništa, shvatate? Dakle, ne verujemo vam ništa šta god kažete mi vam ne verujemo, jer ste to pokazali u prethodnih deset godina vladavine, jer čega god ste se dotakli sve se raspada. Kako pada plafon u vrtiću, tako ispada voz iz šina. Pet kilometara na sat se kreće na toj deonici voz gde vi transportujete opasne materije. To je bilo samo pitanje momenta kada će se to desiti.

  Šta da je ispao iz šina u Pirotu? Nekoliko kilometara je falilo. Šta da je ispao u Nišu? Šta da je ispao ovde u Beogradu ispod Vukovog spomenika, jer ste izmestili železnicu zbog Beograda na vodi, a sad prolazi ovde kroz centar Beograda. To je moglo i tu da se desi. Pri tom, sve te opasne materije nisu slučajno sada se desile, danas baš u tim cisternama. To ide za Eliksir u Šabac, vašu firmu kojoj ste dali pravo da može i da se bavi otkupom opasnih materija, skladištenjem i nekakvim njihovim uništavanjem, a o tome će se čuti vrlo brzo.

  Dakle, to šta vi radite i kako se igrate sa ovom zemljom i sa ovim narodom, nije zabeleženo u istoriji i tek će se pisati filmovi i praviti filmovi o ovome kako ste vi vladali, kako ste uništavali ovu zemlju. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. Poslovnika, vezano za član 106. i 107.

  Čisto radi građana da znamo šta je prethodni govornik hteo da kaže. Zamislite sada, ne daj Bože bude neka velika nesreća i da hirurzi u KCS ili VMA i tako dalje, zamislite da operišu i da zbrinjavaju one koji su povređeni. Zamislite sad da narodni poslanik ustane i da traži da se sazove sednica i da se hirurzi hitno obrate njemu, odnosno Narodnoj skupštini u njegovo ime. Zamislite kako bi to bilo da povučete stručnjake i ministre koji treba da zbrinjavaju situaciju na terenu, da se staraju o zaštiti zdravlja ljudi, sad treba mi da ih povučemo iz Pirota u Narodnu skupštinu, a onda bi on govorio kako smo ih povukli u zaklon, kako smo ih zvali da dođu da ne bi sami bili možda ugroženi tamo. Uglavnom, šta god bi mi uradili njemu bi to bilo loše, a mislim da je manje loše da oni budu tamo, da ne budu u Narodnoj skupštini, da odgovaraju čoveku koji je osuđeni lažov.

  Kaže izreka, u laži su kratke nove, ali očigledno da je jezik dug. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dakle, član 103. i ne tražite da se glasa? Dobro, ako vas interesuje obrazloženje, dao sam ga malo pre i Aleksiću i svima ostalima, ali hvala.
  Po amandmanu? Izvolite.
  ...
  Narodna stranka

  Đorđe Stanković

  Narodna stranka
  Poštovani narodni poslanici, predsedniče Skupštine, kao građanin Niša moram pre svega da zatražim da se hitno obustavi prevoz, železnički saobraćaj, bilo koje materije kroz grad Niš i ne samo kroz grad Niš nego bukvalno kroz ceo jug Srbije.

  Pruga u Nišu prolazi pored parka Čair gde šetaju deca, gde je moglo, ukoliko bi se desilo nešto slično, da prouzrokuje mnogo veće posledice. Osim putničkog saobraćaja, železničkog putničkog saobraćaja, bi sada u ovom momentu trebalo da se svako sledeće ili dalje prevoženje tih materija obustavi. Amonijak je smrtonosan gas kao što se moglo videti i u ovoj situaciji, ova tragedija i ona treba da bude opomena. Zato ne želim uopšte da se nadovezujem na to šta bi moglo da se desi, da se desilo ispod Vukovog spomenika, u centru Beograda, ali u ovom slučaju zahtevam da se nijedna više materija ne prevozi železničkim saobraćajem kroz jug Srbije, odnosno kroz grad Niš. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Isto po amandmanu.
  ...
  Narodna stranka

  Ivana Parlić

  Narodna stranka
  Pošto ne možemo na RTS-u da saznamo neke značajne stvari, evo prilike da pitamo ministra - ministre kako znate da akcident nije istraga još uvek završena? Kako znate da je akcident u pitanju? Da nije u pitanju nečija odgovornost? Postavljate nepismene ministre da vode resorna ministarstva. Ministarka ima završen Megatrend, koliko se sećam. Onda svaku nesreću, svaku posledicu vaše nestručnosti proglašavate za nesrećan slučaj. Gospodine, to nisu nesrećni slučajevi, Srbija je cela otrovana. Godišnje 12 hiljada ljudi umire od posledica zagađenja. Da li znate o tome na RTS-u?

  Inače, nevezano za ovaj strašni događaj u Pirotu, prošle sedmice su se stekli uslovi da Vlada Republike Srbije, odnosno Krizni štab traži od Vlade Republike Srbije da proglasi vanredno stanje zbog zagađenja vazduha u Srbiji. Dve trećine građana Srbije prošle sedmice je disalo opasan vazduh. To su koncentracije opasnih čestica na nivou gasne komore u nekim gradovima i ja ću odmah da vam to pročitam. U pitanju su Valjevo, Užice, Beograd, Niš, Zaječar i Pirot. Pirot, gde se jedna nesreća i jedan događaj smenjuju sa drugim.

  Zašto ništa od toga mi ne možemo da saznamo na RTS-u, a sada mislim da ne možemo saznati ni od ministra? Zato što najveći zagađivači u Srbiji razvijaju biznis, zato što je ministarka baš takva kao ministarka, Irena Vujović, koja nema pojma o čemu se ovde radi. Ne može diploma Megatrenda da bude diploma koju ima ministar koji se bavi zaštitom životne sredine, gde ljudi umiru od zagađenja svaki dan. To je nemoguće.

  Vladu Republike Srbije ne zanima zdravlje građana Srbije, ne zanima interes građana Srbije nego profit privatnih kompanija, stranih kompanija koje ovde zagađuju, ali i njenih tajkuna. Ja ću da podsetim na gospodina Palmu, koji prodaje lignit, sirovi lignit domaćinstvima, što je jedan od najvećih uzroka zagađenja vazduha. Zato RTS o tome ne izveštava.

  Molim vas, nemojte javnost dovoditi u zabludu. Još uvek ne znamo da li je u pitanju nesrećan slučaj ili je u pitanju vaša nestručnost, a ja sam sigurna da je u pitanju ovo drugo. Tek ćemo saznati šta se dešava u Šapcu, šta se dešava širom Srbije i kako bi Srbija izgledala kada bi ti vagoni sumporne i ostalih kiselina putovali svaki dan za potrebe „Rio Tinta“ i ostalih rudarskih kompanija.

  Znači, još uvek, gospodine Martinoviću, vama govorim, ne znamo da li je akcident. Vi kao ministar i kao pravnik nemate pravo to da izgovorite.