Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-323/23

1. dan rada

24.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 21:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Marina Raguš

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Prestanite da lažete svoje birače, na prvom mestu, i konačno nacionalno i državotvorno odgovorno počnite da se ponašate. Nećemo imati popravni ispit. Molim vas.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  (Radomir Lazović: Povreda Poslovnika.)
  Izvolite.

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Poštovani predsedavajući, hvala za reč.

  Dakle, ja reklamiram član 100. Predsednik Narodne skupštine kada predsedava sednicom Narodne skupštine ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika Narodne skupštine.

  Dakle, molim vas, ovo je pedeseti put da imamo istu situaciju da vi imate neke komentare, da vi imate neka mišljenja na to šta drugi ljudi ovde govore, drugi narodni poslanici.

  Ja vas uveravam da ti komentari nikoga ne zanimaju. Ako želite da učestvujete u raspravi, siđite dole, evo koliko traje ovo, sedam meseci već imamo ova zasedanja. Ni jednom niste se obratili sa mesta koje je predviđeno za vas. Ne treba odatle da govorite, ne treba da prekidate ljude, da vi imate neke male sitne komentare kojima širite neku potpuno bezveze atmosferu u ovoj Skupštini.

  Dakle, imaju neka pravila. Evo za građane, samo da me uhvati ova kamera, pa da vidimo, ta knjiga u kojoj piše kako vi treba da se ponašate. Evo vidite, građani, ovde piše kako treba Vladimir Orlić da se ponaša.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Jel vas uhvatila kamera?

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Znači, molim vas, naučite Poslovnik ako do sada niste. Delite lekcije drugima, a vi ne znate. Siđite lepo dole pa se obratite, recite gospodinu Zelenoviću, i meni, i kome god hoćete šta imate. Učestvujte, hajde da vas vidimo malo, hajde da čujemo šta to vi imate tako, što tako sitno nekako petparački dobacujete, poklapate, malo se snađete, ha-ha, to je nešto smešno? Nije smešno.

  Učestvujte u raspravi, ja vas molim, baš bih voleo da čujem šta vi imate da doprinesete ovoj raspravi koju danas vodimo. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Više vas ne hvata kamera? Šteta.
  Dobro, gospodine Lazoviću. U prvoj rečenici kažete – sve što imam da kažem, to vas ne zanima, to nikog ne zanima, a onda mi minut objašnjavate kako vas mnogo zanima u stvari.
  Pošto sami ne znate šta hoćete, ne znam ima li smisla da vas pitam hoćete li da se Skupština izjasni?
  (Radomir Lazović: Ne.)
  Nema smisla, vidim i ja. Ovo je bilo čisto da ubeležite tamo da ste se javili za reč. Dobro, dok vi smišljate šta hoćete i kako hoćete.
  (Tamara Milenković Kerković: Poslovnik.)
  Po Poslovniku. Izvolite.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, član 104. povređen je u slučaju koleginice koja je izgovorila da šef poslaničke grupe „Dveri“ – Patriotski blok laže.

  Dok se ovde predaje separatistički i secesionističkim…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo trenutak, gospođo Kerković.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Znate šta, molim vas, ovde se optužuju „Dveri“, ja govorim o uvredi izrečenoj šefu poslaničke grupe.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ne, saslušajte me, molim vas.