Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da li možete da me čujete?
  ...
  Narodna stranka

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Koristim vreme grupe, gospodine Orliću, i nemojte da me prekidate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo da vam kažem. Nije problem, možete vi da koristite vreme grupe. Nije problem da koristite vreme grupe, samo kada se javite za raspravu o amandmanu, kažete da ga podržite. Samo govorite o tome. Nije to problem. Vi sada raspravljate sa Milivojevićem na temu koju je on pokrenuo, koja nema veze sa amandmanom nema i prešli ste na neku narednu. Držite se obrazloženja i sve je u redu.
  Ako želite da nastavite, prijavite se.
  ...
  Narodna stranka

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Hoću da mi date vreme grupe.

  Skupština je mesto gde mogu da dođu svi građani, bez obzira na političku orijentaciju, bez obzira na političku opredeljenost i svi građani Srbije imaju pravo da dođu, a mi kao poslanici moramo da ih primimo. Vrata Narodne stranke su uvek otvorena svim građanima Srbije.

  Neshvatljivo je da jedan od narodnih poslanika iz Ćuprije govori da su građani Ćuprije došli na ekskurziju. Takvom narodnom poslaniku, koji tako govori, nije mesto u Skupštini. Takav poslanik mora da podnese ostavku. Zašto? Sva obećanja koja su data Ćupriji nisu urađena, kada je bilo vreme kampanje. Opšta bolnica u Ćupriji više liči na horor film nego što liči na mesto gde treba da se leče ljudi i tamo ljudi umiru. Tamo je loša primarna zaštita, odnos prema pacijentima neprofesionalan i da ne govorim dalje o ostalim jako lošim situacijama.

  Najvažniji problem Ćuprije koja leži na dve reke je nedostatak vode. I to je bio predmet kampanje. Tamo je otvorena firma SMP koja radi plastiku za enterijere i auto industriju. Ta firma nema problema sa vodom, ali je ta firma zagađivač i mesto gde radi 250 ljudi u toj fabrici, od toga je samo 20 ili 30 od njih iz Ćuprije, svi ostali ljudi dolaze sa strane.

  Zamislite, 2022. godine Ćuprija radi šest rebalansa budžeta. To znači da se sredstva ne koriste tamo gde treba i kako treba. Tamo se 20.000 evra daje za pevače, a ne daje se za prvorođeno dete. Ćuprija koja je kolevka atletike, najpoznatiji sportisti iz atletike potiču iz Ćuprije, gasi se, nema atletsku dvoranu. U Ćupriji se ne gradi ni atletska dvorana ni stadion, gradi se u Boru, Zaječaru, gde je potpuno višak i gde je potpuno bespotreban.

  U Ćupriji se nalazi najvažnija muzička škola za talente, važna je i za Srbiju, važna je i za region. Najveći talenti, ljudi koji predstavljaju ovu Srbiju iz te oblasti u svetu idu iz Ćuprije. Ta škola se gasi. Viša medicinska škola je prebačena tamo. Da li vi možete da shvatite i verujete šta znači to za Ćupriju? Taj grad se gasi. Sva ta deca koja su dolazila u školu su dolazila sa strane. Znači, mogućnost da se izda stan, da se potroši neki novac, da se bilo šta doprinese Ćupriji, više ne postoji. Umesto da bude grad prosperiteta, taj grad postaje grad zatvorenih vrata.

  Još jedna veoma važna stvar. U Ćupriji nema zdravstvene zaštite. Zamislite situaciju da u domu zdravlja ne možete da izvadite lekarsko uverenje, nego morate da idete u Despotovac ili da idete u Jagodinu. Ima li išta loše za građane, ako umiru pacijenti, ako ne može da se leče, ako vam gase najvažnije institucije koje postoje. Od čega će Ćuprija da gradi? Ona postaje grad duhova, a na grad građana koji treba da žive.

  Takođe, jako lošim vođenjem finansija od čelnika koji vode Ćupriju, urađene su i loše instrukture, tako da je sužena glavna ulica kod gimnazije i osnovna škola, gde je popločana kaldrmom. Ta ulica je od strane MUP-a proglašena kao najnebezbednija u gradu, tako da dragi građani Srbije, ne možete ostati i ne možete biti ovako ugroženi i ne možete dolaziti u situaciju da se vaši gradovi lošom politikom, lošim vođenjem finansija odumiru.

  Takva je ista situacija, dragi građani, u Požarevcu. U Požarevcu, gradu, koji je imao „Bambi“ radi sa smanjenim kapacitetima, Mesna industrija Požarevac maltene i ne postoji, osim kad treba paštete i mesne nareske sa isteklim rokom proslediti i dati ljudima na izdržavanju kazne u Požarevcu, tada radi. „Voće produkt“ ne radi. „Moravka“ plastična industrija ne radi. „Žito stig“ za hleb koji proizvodi i testo ne radi. „Stižanka“, stočna hrana, takođe ne radi. „Moravka“ poljoprivredne mašine takođe ne radi. Šećerana, sve je uništeno. Sve su to bili kapaciteti koji su hranili ovu državu. Sve su to industrijski važne oblasti za građane, sve je uništeno i privatizovano.

  Ono što na kraju želim da kažem i što je najvažnije, i u Požarevcu, i u Ćupriji, u drugim gradovima, mali poljoprivrednici su pred zatvaranjem svojih radnji. Inspekcije koje trebaju u početku da imaju savetodavni karakter, da ukažu na nepravilnosti, one to ne rade. One po instrukcijama vlasti koja važi i za Požarevac i za Ćupriju i za Jagodinu istog momenta zatvaraju takve prodavnice. Znate šta to znači za ljude? Ostaju bez posla i porodice i ljudi.

  Ja pozivam ministra Bastu i da dođe i da razgovara ovde sa ljudima kako bi se malim privrednicima pomoglo da opstanu, da rade i da razvijaju svoja mala preduzeća i da hrane građane ove Srbije i porodice koje tu rade, a ne da ih zatvaraju i da pored ovih industrija koje sam navela, koje su uništene, ostave bar male privatnike jer oni su nosioci rada, izdržavanja i poreza svih ovih gradova koje sam navela. Bez njih naši gradovi umiru, posebno Požarevac i Ćuprija.

  Još jednom, pozivam narodnog poslanika koji je ismejavao građane koji su došli u Srbiju da iz moralnih razloga podnese ostavku. Ni jednom poslaniku sa takvim namerama nije mesto u Skupštini.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospođo Radovanović, pružio sam vam mogućnost da govorite, ali zaista nikakve veze to sa amandmanom imalo nije.
  (Slavica Radovanović: To je istina, gospodine Orliću.)
  O nekoliko lokalnih samouprava ste govorili, o stvarima kako ih vi vidite, problemima koje smatrate itd, ali nikakve veze sa amandmanom to imalo nije.
  Samo sam vas zamolio kada se javite za raspravu po amandmanu da to onda bude u vezi sa amandmanom koji podržavate ili ne podržavate, šta god želite, ali samo da ima veze sa temom.
  (Slavica Radovanović: Ovo ima veze sa životom ljudi.)
  Nije vam uključen mikrofon.
  ...
  Narodna stranka

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Gospodine Orliću, ja vas izuzetno cenim i poštujem i vi to znate. Ja dolazim u vaš kabinet i govorim koliko cenim to što vi radite i ono gde sam ja vama zamenica.

  Ja vas molim, molim vas i preklinjem, hajde da zakažemo Odbor za prava deteta, mnogo nam je usloženih problema.

  Ja sam vaša zamenica, ja se nudim da vodim sednicu. Ja od vaše poslanice dobijam u lice reči da sam ja sa šifrom „F“ penzionisana. Vi, gospodine Orliću, treba da proverite zato što sam vaša zamenica. Postoji dokumentacija, gospođa Tomašević zna ko sam ja u policiji, da li ja imam šifru „F“ i da li sam pod šifrom „F“ penzionisana. To je ružno pričati poslaniku.

  Prema tome, molim vas, ako ne možete zbog obaveza da održite sednice Odbora za prava deteta, dajte je meni.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospođo Radovanović, ali ovo što sada govorite ja nikada nisam rekao.
  Samo da vam kažem, iznenađuje me ovo što ste sada rekli, jer ja nikada ništa slično rekao nisam, zaista nisam. Prvi put čujem ovo što sada kažete.
  (Slavica Radovanović: Ne, rekla sam narodna poslanica vaše stranke.)
  Samo, nema razloga…
  ...
  Narodna stranka

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Gospodine Orliću, dva puta sam dolazila u kabinet, imate dva dopisa za Odbor deteta.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ne, ovo što ste sad govorili o penzionisanju, ja to nikada nisam rekao, gospođo Radovanović.
  ...
  Narodna stranka

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Gospodine Orliću, ja nemam pravo po Poslovniku da kažem ime narodne poslanice. Neka vam priđe narodna poslanica koja mi je to rekla, ali ja sam htela da dođem do vas, niste me primili.