ŽIVAN ĐURIŠIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1947. godine. Po zanimanju je sudija, u penziji.

Bio je sudija Opštinskog suda u Velikoj Plani.

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji glasi – u članu 2. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na monetarnu politiku.

Članom 2. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji nosi naslov – značenje pojedinih izraza, objašnjeno je značenje pojedinih izraza koji se koriste u ovom zakonu, a sve radi doslednije i pravednije primene istog.

Ovaj Zakon o budžetu za 2019. godinu, kao i ostali zakoni koji su na dnevnom redu ove sednice doprineće ostvarivanju osnovnih načela fiskalne politike koju vodi ova Vlada, SNS i predsednik Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka je još u svojim programskim načelima 2011. godine istakla da fiskalni sistem i fiskalna politika svake države je ogledalo njene efikasnosti i socijalne pravednosti. Od stabilnosti fiskalnog sistema zavisi sigurnost i pouzdanost dugoročnog investiranja i štednje.

Ministar finansija, gospodin Siniša Mali je prilikom obrazlaganja Predloga budžeta za 2019. godinu naveo da je stabilizacijom javnih finansija stvoren prostor za napuštanje kriznih mera koje su primenjivane za fiskalnu konsolidaciju prethodnih godina.

Predlogom budžeta fiskalni prostor je ravnomerno raspoređen, što omogućava povećanje penzija i plata. Ovo kao i rasterećenje privrede i omogućavanje novog investicionog ciklusa čini osnovne karakteristike budžeta za 2019. godinu pored svega onoga što je navedeno u obrazloženju koje je od strane Vlade i ministra izneto na ovoj sednici.

Zbog svega ovoga pozivam narodne poslanike da u Danu za glasanje podrže ovaj zakon, Zakon o budžetu za 2019. godinu, kao i ostale zakone koji su na dnevnom redu.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

Poštovana predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, amandman koji sam podneo na član 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja glasi: „U članu 3. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi - primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na monetarnu politiku.

Članom 3. Predloga zakona, koji nosi naslov „Načela“, navode se načela kojima se Centralni registra rukovodi u obavljanju poslova propisanih ovim zakonom. Ta načela su nezavisnost Centralnog registra u svom radu u okviru ovlašćenja propisanih ovim zakonom, efikasnost, jer se svi prijavljeni podaci bez odlaganja unose u jedinstvenu bazu, kao i načelo ekonomičnosti, jer se svi podaci upisuju i prenose organizacijama socijalnog osiguranja bez odlaganja i uz što manje troškove.

O značaju ovog zakona, kao i drugih zakona koji su na dnevnom redu ove sednice, a posebno zakona o budžetu za 2019. godinu za sve sveukupni razvoj Republike Srbije i njen fiskalni i monetarni sistem govorio sam prilikom obrazlaganja prethodnih amandmana, a sada ću samo navesti da će ovakav budžet omogućiti zadržavanje stabilnog kursa dinara, uz prosečnu inflaciju od 2,2% i uz realni rast BDP od 3,5%, kako je to navedeno u obrazloženju Predloga zakona o budžetu za 2019. godinu i da će ovakav budžet omogućiti i dalje vođenje ovakve monetarne politike.

Zbog svega ovoga pozivam poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj zakon, zakon o budžetu za 2019. godinu, kao i ostale zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, amandman koji sam podneo glasi - u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na monetarnu politiku.

Članom 1. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji nosi naslov - opšte odredbe, nabrojane su oblasti na koje se odnosi ovaj zakon i kojim se uređuje ovim zakonom osnivanje organi delatnost centralnog registra kao i njegov odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, organu za poslove javnog prihoda i drugim organizacijama koje su nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica, organima koji vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana. Odnos sa institucijama koje vode registre o podacima koji su od značaja za obveznike, uplate doprinosa, kao i odnos sa drugim pravnim subjektima.

Ovaj zakona, jedan u setu zakona koji sada donosimo, a pre svega Zakon o budžetu za 2019. godinu doprineće daljem razvoju Republike Srbije, kao i dalje uspešno vođenje monetarne politike. Zajedno sa ostalim zakonima koji su na dnevnom redu ove sednice Narodne skupštine Republika Srbija izlazi iz procesa konsolidacije fiskalnog i monetarnog sistema što je omogućilo da kurs dinara u 2018. godini budi stabilan i sa kontrolisanom i minimalnom inflacijom, a što će ovim zakonima, pre svega Zakonom o budžetu za 2019. godinu biti omogućeno i ostvareno i u 2019. godini.

Koliko je ovo značajno za čitava privredni i društveni razvoj zemlje kao i za bolji život građana znaju oni koji se sećaju kako je bilo onda kada je kurs dinara bio nestabilan sa hiperinflacijom koja je uništavala privredne subjekte a ogromnu većinu građana dovodila na rub siromaštva. Monetarna i fiskalna politika sa reformom političkom i ekonomskog sistema su programski zadaci SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Iz svega ovoga pozivam narodne poslanike da glasaju za ovaj zakon.

Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39