Radna tela

Radna tela su oblik unutrašnje organizacije Narodne skupštine. Radna tela mogu biti stalna (odbori) i privremena (anketni odbor i komisija). Podeljena su po resorima koji najčešće odgovaraju resornim ministarstvima u Vladi.