Uporedi poslanike

AKTIVNOSTI

...
Aleksandar Čotrić
Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve
...
Aleksandar Jovanović
MORAMO - ZAJEDNO
Govori o amandmanima 0 0
Govori o zakonima 0 0
Govori po poslovniku 0 2
Poslanička pitanja 0 0
Traženje obaveštenja i objašnjenja 0 0
Replike 0 1
Podneto amandmana 0 0
Usvojeno amandmana 0 0
Predloženo zakona 0 0

PITANJA KORISNIKA

...
Aleksandar Čotrić
Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve
...
Aleksandar Jovanović
MORAMO - ZAJEDNO
Postavljeno 0 0
Odgovoreno 0 0
Zadovoljavajući odgovori 0 0
Nezadovoljavajući odgovori 0 0