Uporedi poslanike

AKTIVNOSTI

...
Akoš Ujhelji
Savez vojvođanskih Mađara
...
Aleksandar Čotrić
ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Govori o amandmanima 0 0
Govori o zakonima 3 0
Govori po poslovniku 0 0
Poslanička pitanja 2 0
Traženje obaveštenja i objašnjenja 3 0
Replike 0 0
Podneto amandmana 0 0
Usvojeno amandmana 0 0
Predloženo zakona 0 1

PITANJA KORISNIKA

...
Akoš Ujhelji
Savez vojvođanskih Mađara
...
Aleksandar Čotrić
ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Postavljeno 0 0
Odgovoreno 0 0
Zadovoljavajući odgovori 0 0
Nezadovoljavajući odgovori 0 0