ISTRAŽIVANJA

Kao kritički prijatelj, Otvoreni parlament se bavi analizom različitih procesa i rada Narodne skupštine iz perspektive transparentnosti, odgovornosti i participativnosti.

Summary of proposed amendments to the Rules of Procedure of the National Assembly

[24.06.2022.]
By monitoring the work of the National Assembly through several legislatures, the CRTA working team has recognised a need for amending the particular provisions of the National Assembly Rules of Procedure, and such amendments and supplements should, on the one hand, formally and legally solve the particular issues that have arisen in the practice of this highest representative body, and on the other hand, help improve the existing and develop new institutes within the rules of procedure and mechanisms relevant for the National Assembly representative, legislative, oversight and electoral functions.

Rezime predloženih izmena Poslovnika Narodne skupštine

[24.06.2022.]
Prateći rad Narodne skupštine u više saziva Narodne skupštine, radni tim Crte je prepoznao potrebu da se pojedine odredbe Poslovnika Narodne skupštine izmene, odnosno dopune kako bi se na taj način, sa jedne strane formalnopravno rešila pojedina pitanja koja su se u radu ovog najvišeg predstavničkog tela u praksi pojavljivala, a sa druge strane radi unapređenja postojećih i razvijanja novih poslovničkih instituta i mehanizama od značaja za obavljanje predstavničke, zakonodavne, kontrolne i izborne funkcije Narodne skupštine.

Godišnji izveštaj o radu Narodne skupštine - 2021. godina

[24.06.2022.]
Stanje demokratije u Srbiji u 2021. godini i funkcionisanje 12. saziva Narodne skupštine nose određene specifičnosti koje prevazilaze i ne mogu se objasniti opštom krizom parlamentarizma, sa kojom se suočavaju i stabilne demokratije. Važno je, prilikom analize rada Narodne skupštine, imati u vidu širi kontekst koji, u slučaju Srbije, podrazumeva duboku krizu svih važnih institucija političkog sistema, čije razmere ugrožavaju samu podelu vlasti.
Iako je Srbija, po svom ustavnom uređenju, parlamentarna demokratija sa određenim elementima tipičnijim za predsedničke sisteme, koncentracija moći u rukama predsednika Republike (i najveće partije u parlamentu) je u potpunosti istisnula svaku drugu dinamiku među preostalim institucijama. Parlament je marginalizovan, a bojkot prethodnih izbora koji su doveli do skoro pa potpunog izostanka opozicije je navedenu okolnost dodatno ogolio.

Annual State of Play Report of the National Assembly 2021

[24.06.2022.]
The state of democracy in Serbia in 2021 and the functioning of the 12th convocation of the National Assembly demonstrate certain specifics that go beyond parliamentarism and cannot be explained by its general crisis that affects even stable democracies. While analysing the work of the National Assembly, it is important to keep in mind the broader context which, in the case of Serbia, implies a deep crisis of all important institutions of the political system, the scale of which threatens the very division of power.

Bilten PARLAMENT POD LUPOM 18. broj

[23.06.2022.]
U ovom izdanju biltena "Parlament pod lupom" pročitajte koja su očekivanja od novog skupštinskog saziva novinara, predstavnika civilnog sektora, bivših funkcionera i profesora fakulteta. Gde su do sada učinjeni propusti u radu i na koji način ih preduprediti, saznajte u ostatku Biltena.

Open Parliament Newsletter - PARLIAMENTARY INSIDER: Issue 18

[23.06.2022.]
The absence of an operational parliament encouraged us to take steps to overcome the obstacles that “burdened” the work of the last convocation. Through these texts written by eminent experts who follow the work of the parliament from their specific fields, we want to draw the attention of the public and future MPs onto how the work of Parliament can be improved and the quality of laws and executive control can be raised to the highest quality.

Stari saziv parlamenta i nove izborne liste

[15.03.2022.]
Tabela koja sadrži podatke o pozicijama poslanika na izbornim listama za prethodne i naredne izbore, kao i podatke o broju njihovih obraćanja u plenumu u formatu koji dozvoljava obradu podataka.

Speeches in the National Assembly of the Republic of Serbia - Discourses on the executive and the opposition

[03.03.2022.]
As an initiative dedicated to increasing the publicity of the work of the Parliament and informing the citizens about the work of the Assembly, the Open Parliament researched the way that MPs talk about the holders of executive power in the plenum – about the President, the Prime Minister and ministers – as well as about leaders and prominent politicians of opposition parties.

Speeches in the National Assembly of the Republic of Serbia - Discourses on the EU and foreign countries

[03.03.2022.]
The Open Parliament, as an initiative dedicated to increasing the publicity of the work of the Parliament and informing the citizens about the work of the Assembly, researched the way the MPs talk about the most important foreign actors in Serbian political life – European Union (EU), United States, Russia, China and Turkey.

BILTEN "PARLAMENT POD LUPOM" / 17. BROJ, septembar - decembar 2021.

[14.02.2022.]
Dvanesti parlamentarni saziv karakteriše visok intenzitet aktivnosti. 130 zasedajućih dana, 38 redovnih sednica (u poređenju sa 13 tokom 2016-2017) i 14 vanrednih (u poređenju sa 3 tokom 2016-2017). Pojačana aktivnost, međutim, ne znači i više rada na kvalitetu propisa. Skupštinske rasprave se koriste za obračun sa političkim neistomišjenicima. Čak 70 odsto zakona je usvojeno bez amandmanda a 40 odsto sednica odbora je trajalo kraće od 10 minuta. Skupština je u najvećem broju bespogovorno usvajala predloge propisa koje je podnosila Vlada.
Pročitajte šta je obeležilo redovno jesenje zasedanje Narodne skupštine u ovom broju biltena "Parlament pod lupom", za period od septembra do decembra 2021. godine.