AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 21.01.2022.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 21.01.2022.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 17.01.2022.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 17.01.2022.
Predlagač: Vlada