AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 29.11.2022.
Predlagač: Visoki savet sudstva


[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2022.
Predlagač: Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2022.
Predlagač: Visoki savet sudstva