AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 16.06.2021.
Predlagač: Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava


[pdf] 
Datum predloga: 11.06.2021.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 09.06.2021.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu