AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 17.09.2021.
Predlagač: Vlada[pdf] 
Datum predloga: 17.09.2021.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 16.09.2021.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 15.09.2021.
Predlagač: Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

[pdf] 
Datum predloga: 03.09.2021.
Predlagač: Vlada