AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 03.04.2024.
Predlagač: Poslanička grupa Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija


[pdf] 
Datum predloga: 28.03.2024.
Predlagač: Poslanička grupa Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane