AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 01.07.2019.
Predlagač: Odbor za kulturu i informisanje

[pdf] 
Datum predloga: 01.07.2019.
Predlagač: Odbor za kulturu i informisanjeNijedan akt nije pronađen.