AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 09.06.2021.
Predlagač: Narodni poslanici Imamović Enis, Kamberi Šaip, Kučević Selma, Bećiri Nadije, Hodžić Mirsad i Bajrami Arđend
[pdf] 
Datum predloga: 22.03.2021.
Predlagač: Fiskalni savet