AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 14.02.2020.
Predlagač: Saša Radulović
Datum predloga: 14.02.2020.
Predlagač: Poslanik

[pdf] 
Datum predloga: 07.02.2020.
Predlagač: Vlada