AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 13.01.2023.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 30.12.2022.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 22.12.2022.
Predlagač: Vlada