Otvoreni Parlament

O nama

Inicijativa Otvoreni parlament svakodnevno prati rad Narodne skupštine Republike Srbije od 2012. godine. Otvoreni parlament prikuplja i objavljuje podatke o aktivnostima narodnih poslanika i poslanika, radu i rezultatima rada Narodne skupštine, kao i analize različitih procesa iz perspektive transparentnosti, odgovornosti i participativnosti.

Osnovni cilj inicijative Otvoreni parlament je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Svoj rad baziramo na vrednostima koje su sadržane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.

Donatori ProjektaInicijativu Otvoreni parlament podržavaju Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i Vlada Švajcarske. Stavovi izraženi na sajtu Otvorenog parlamenta su isključivo stavovi tima Otvorenog parlamenta i ne odražavaju nužno i stavove donatora.

OTVORENI PARLAMENT SU PODRŽAVALI I