Otvoreni Parlament

O nama

Inicijativa Otvoreni parlament svakodnevno prati rad Parlamenta Srbije od 2012. godine. Otvoreni parlament prikuplja i objavljuje podatke o radu i rezultatima rada Parlamenta i bavi se analizom različitih procesa iz perspektive transparentnosti, odgovornosti i participativnosti.

Osnovni cilj inicijative Otvoreni parlament je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Svoj rad baziramo na vrednostima koje su sadržane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.

Od januara 2018. godine, tim Otvorenog parlamenta je pojačao fokus aktivnosti ove inicijative na demokratičnost i odgovornost u ponašanju poslanika i radu institucije.

Rad inicijative Otvoreni parlament je u ranijim godinama podržavan od strane USAID-a, Britanske ambasade u Beogradu i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED).

Od avgusta 2018. godine, rad inicijative Otvoreni parlament podržava Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke.

Donatori Projekta