Otvoreni Parlament

O nama

Inicijativu Otvoreni parlament pokrenula je Crta, nezavisna i nestranačka organizacija posvećena razvoju demokratske kulture i građanskog aktivizma, sa ciljem unapređenja javnosti rada Narodne skupštine i približavanja građana i njihovih izabranih predstavnika.

Otvoreni parlament svakodnevno prati rad Narodne skupštine Republike Srbije od 2012. godine, redovno prikuplja i objavljuje podatke o radu i rezultatima rada Skupštine, i bavi se analizom različitih skupštinskih procesa iz perspektive transparentnosti, odgovornosti i participativnosti. Od januara 2018. godine Otvoreni parlament je usredsređen na odgovornost u ponašanju narodnih poslanika i radu Skupštine.

Rad Otvorenog parlamenta zasnovan je na vrednostima međunarodne Deklaracije o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao.

Donatori ProjektaInicijativu Otvoreni parlament podržavaju Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i Vlada Švajcarske. Stavovi izraženi na sajtu Otvorenog parlamenta su isključivo stavovi tima Otvorenog parlamenta i ne odražavaju nužno i stavove donatora.

OTVORENI PARLAMENT SU PODRŽAVALI I