API pozivi

Lista dostupnih API poziva.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/poslanik

OPIS: Ova ruta dohvata listu aktivnih poslanika iz aktuelnog saziva.
Filteri Tip Opis
stranka int ID stranke.
klub int ID poslaničkog kluba.
ime String Ime i prezime poslanika.
pol int Pol poslanika (0 za muško, 1 za žensko).
profesija int Profesija poslanika.
mesto int Mesto poslanika.
page int Stranica poslanika.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/poslanik/{poslanik}

OPIS: Ova ruta dohvata jednog poslanika i sve informacije vezane za poslanika.
Parametri Tip Opis
poslanik int ID poslanika.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/poslanik/{id}/glasanje

OPIS: Ova ruta dohvata sva glasanja jednog poslanika.
Filteri Tip Opis
status int ID statusa akta. (1: Odbacen, 2: Usvojen)
glasanje int ID poslaničkog glasanja poslanika za akt. (1: za, 2: protiv, 3: uzdržan, 0: nije glasao, 4: nije prisustvovao)
page int Stranica poslaničkog glasanja.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/poslanik/{id}/govori

OPIS: Ova ruta dohvata sve govore jedong poslanika.
Filteri Tip Opis
tip String Tip govora (Pitanje | Obracanje)
page int Stranica govora poslanika.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/osoba

OPIS: Ova ruta dohvata sve osobe.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/osoba/{id}

OPIS: Ova ruta dohvata osobu i sve informacije o toj osobi.
Parametri Tip Opis
id int ID osobe.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/transkript

OPIS: Ova ruta dohvata listu steno beleški poređanih po datumu od najskorije ka pređašnjim.
Filteri Tip Opis
od Date Transkript posle datuma. (format: Y-m-d)
do Date Transkript pre datuma. (format: Y-m-d)
saziv int ID saziva.
page int Stranica transkripta.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/transkript/{transkript}

OPIS: Ova ruta dohvata listu govora vezanih za steno belešku, dnevni red, statistike zasedanja.
Parametri Tip Opis
transkript int ID transkripta.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/poslanicki-klub/{id}

OPIS: Ova ruta dohvata poslanički klub, sve njegove članove i političke partije članova kluba.
Parametri Tip Opis
id int ID poslaničkog kluba.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/poslanicki-klub

OPIS: Ova ruta dohvata sve poslaničke klubove.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/uporedi-poslanike

OPIS: Ova ruta poredi dva poslanika po njihovim aktivnostima, po pitanjima koja su im postavili korisnici i po tome kako su glasali za zakone.
Filteri Tip Opis
poslanik1 int ID prvog poslanika
poslanik2 int ID drugog poslanika

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/politicka-partija

OPIS: Ova ruta dohvata sve političke partije

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/grad

OPIS: Ova ruta dohvata sva mesta.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/sednica-odbora

OPIS: Ova ruta dohvata listu sednica odbora poređanih po datumu održavanja od najskorije ka pređašnjim.
Filteri Tip Opis
naslov String Naziv sednice.
radnoTelo int ID radnog tela.
page int Stranica sednice odbora.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/sednica-odbora/{sednica_odbora}

OPIS: Ova ruta dohvata detalje jedne sednice i dokumenta vezana za tu sednicu.
Parametri Tip Opis
sednica_odbora int ID sednice odbora.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/javno-slusanje

OPIS: Ova ruta dohvata sva javna slušanja poređana po datumu održavanja od najskorijeg ka pređašnjim.
Filteri Tip Opis
naslov String Naziv javnog slusanja.
radnoTelo int ID radnog tela.
page int Stranica javnog slušanja.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/javno-slusanje/{javno_slusanje}

OPIS: Ova ruta dohvata javno slušanje i sve detalje vezane za njega.
Parametri Tip Opis
javno_slusanje int ID javnog slusanja.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/glasanje/{id}

OPIS: Ova ruta dohvata kako su poslanici glasali za određeni akt.
Parametri Tip Opis
id int ID poslaničkog glasanja.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/glasanje/{id}/download/excel

OPIS:

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/glasanje

OPIS: Ova ruta dohvata sva glasanja svih poslanika.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/istrazivanje

OPIS: Ova ruta dohvata listu istraživanja poređanih po datumu od najskorijeg ka pređašnjim.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/istrazivanje/{id}

OPIS: Ova ruta dohvata jedno istraživanje i fajlove vezane za istraživanje.
Parametri Tip Opis
id int ID istrazivanja.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/aktuelno

OPIS: Ova ruta dohvata listu aktuelnosti (članak) poređanih po datumu od najskorijeg ka pređašnjim.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/aktuelno/{id}

OPIS: Ova ruta dohvata jedan članak i sve informacije vezane za njega.
Parametri Tip Opis
id int ID aktuelnih desavanja.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/radno-telo

OPIS: Ova ruta dohvata listu radnih tela poređanih po datumu početka rada od najskorijeg ka pređašnjim.
Filteri Tip Opis
naziv String Naziv radnog tela.
tip String Tip radnog tela.(odbor | pododbor | anketniOdbor | radnaGrupa | grupaPrijateljstva)
page int Stranica radnog tela.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/radno-telo/{radno_telo}

OPIS: Ova ruta dohvata jedno radno telo i sve informacije vezane za njega.
Parametri Tip Opis
radno_telo int ID radnog tela.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/pitanje-poslaniku

OPIS: Ova ruta dohvata listu pitanja postavljenih poslanicima poređanih po datumu kada je pitanje postavljeno od najskorijeg ka pređašnjim.
Filteri Tip Opis
od Date Pitanje postavljeno posle datuma. (format: Y-m-d)
do Date Pitanje postavljeno pre datuma. (format: Y-m-d)
naslov String Naziv pitanja postavljenog poslaniku.
poslanik String Ime i prezime poslanika.
status String Status pitanja (postavljeno | odgovoreno | odbijeno | prosledjeno | odobreno).
page int Stranica pitanja poslaniku.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/pitanje-poslaniku/{pitanje_poslaniku}

OPIS: Ova ruta dohvata pitanje koje je korisnik postavio poslaniku kao i odgovor poslanika (ukoliko je poslanik odgovorio).
Parametri Tip Opis
pitanje_poslaniku int ID pitanja postavljenog poslaniku.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/akt

OPIS: Ova ruta dohvata listu usvojenih, odbijenih i akta u proceduri.
Filteri Tip Opis
od Date Akt posle datuma. (format: Y-m-d)
do Date Akt pre datuma. (format: Y-m-d)
predlagac String Tip predlagaca (poslanik | ostali).
kljucnaRec String Naslov ili sazetak akta.
saziv int Transkript od datuma.
tip String Tip akta (zakon | odluka | deklaracija | rezolucija | ostalo) .
radnoTelo String Tip radnog tela.
page int Stranica akta.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/akt/{akt}

OPIS: Ova ruta dohvata jedan akt i sve informacije vezane za taj akt.
Parametri Tip Opis
akt int ID akta.

GET REQUEST URL: https://otvoreniparlament.rs/saziv

OPIS: Ova ruta dohvata sve sazive poređane po datumu kada je saziv počeo.