AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 04.11.2019.
Predlagač: Grupa od 2 poslanika

[pdf] 
Datum predloga: 28.10.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 28.10.2019.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 17.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 01.10.2019.
Predlagač: Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije