AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 30.09.2022.
Predlagač: Grupa od 15 poslanika

[pdf] 
Datum predloga: 29.09.2022.
Predlagač: Milija Miletić