AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 18.12.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 17.12.2019.
Predlagač: 30.000 biračaNijedan akt nije pronađen.