AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 18.03.2019.
Predlagač: Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja


[pdf] 
Datum predloga: 11.03.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Nijedan akt nije pronađen.