AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 07.09.2023.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 01.09.2023.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 28.08.2023.
Predlagač: Grupa od 2 poslanika