Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Goran Bogdanović

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom se širi krug skupova definisanih zakonom kao “oblici okupljanja” – uz postojeće navedene oblike okupljanja, dodaju se i “okupljanja čija je svrha zaštita socio-ekonomskih i sindikalnih interesa”.

Predlaže se, takođe, brisanje zabrane okupljanja ispred zdravstvenih ustanova, škola i predškolskih ustanova, jer se, prema tvrdnjama predlagača, ovakvom zabranom ugrožava pravo na štrajk zaposlenih u ovim ustanovama.

Predlaže se takođe da se ukine obaveza prijavljivanja okupljanja koje organizuje Narodna skupština Republike Srbije, kao i novi izuzeci od obaveze prijave skupa –
kada je u pitanju mirno okupljanje, pre svega sindikalno (uz obavezu prijave MUP-u).

Predlogom se definišu rokovi – momenat od kada teče rok za dopunu prijave okupljanja
nadležnom organu.
25%
31%
0%

Ključne novine

NOVE VRSTE OKUPLJANJA

- Uvode se nove vrste ,,okupljanja”, pre svega skupovi posvećeni sindikalnim pravima i,

- Događaji koje organizje Narodna skupština ne moraju biti prijavljeni.

35%
23%
0%

UKIDANJE ZABRANE OKUPLJANJA

- Dozvoljavaju se okupljanja ispred domova zdravlja, škola i vrtića i
26%
24%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.11.2019, 10:56