AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 04.12.2020.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 04.12.2020.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 27.11.2020.
Predlagač: Vlada