Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika

Tip akta: Zakon

Oblast: Izbori

Status: Povučen

Predlagač: Nenad Konstantinović

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predlaže ukidanje predizborne tišine sa obrazloženjem da ova zabrana ne daje očekivane efekte. Predlaže se i utvrđivanje prava na besplatno oglašavanje u predizbornoj kampanji, u cilju jednake zastupljenosti učesnika na izborima u medijima, kao i rešavanja pitanja skupih medijskih kampanja koje stranke teraju u dugove.

Predlogom zakona se predviđa i novina da RIK utvrđuje rezultate izbora isključivo na osnovu zapisnika o radu biračkih odbora i da se to eksplicitno propiše zakonom, kao dodatna garancija da se neće dešavati slučajevi kada je RIK otvarao džakove glasačkih listića da bi utvrdio rezultate glasanja. U okviru iste promene, predlaže se i promena roka u kome RIK treba da preda izveštaj Narodnoj skupštini i nadležnoj službi za statističku obradu podataka. Takođe, predlogom zakona bliže se uređuje javnost rada RIK-a kroz obavezne TV i internet prenose.


Konkretna promena zakona se predlaže i kod sakupljanja potpisa podrške birača za izborne liste. Naime, ova obaveza se ukida za registrovane stranke, a ostaje za grupe građana. Redosled izbornih lista se, prema predlogu, na zbirnoj izbornoj listi utvrđuju žrebom, a ne kao do sada-onim redosledom po kojim se liste proglašavaju.
Predlogom zakona skraćuje se i rok za dostavljanje izbornog materijala sa biračkog mesta u RIK, sa 18 časova na 6 časova od časa zatvaranja biračkog mesta.

Polazeći od problematike poslednjeg izbornog ciklusa 2016.godine, predlagač smatra da treba u zakonu eksplicitno navesti da se položaj stranke nacionalne manjine utvrđuje uvidom u rešenje o upisu u registar političkih stranaka.

Produžetak roka za objavljivanje konačnih rezultata izbora se produžava sa 96 sati na 5 dana, kako bi bio u skladu sa pravom koje je dato listama da izvrše uvid u birački materijal (takođe 5 dana).

Predlagač zakona na kraju predlaže brisanje odredbi Zakona koje se odnose na zabranu upotrebe vanrednih pravnih lekova, kao i brisanje odredbi koje uređuju položaj, sastav i nadležnost Nadzornog odbora Skupštine Srbije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 159
Protiv: 208
159%
208%
0%

Ključne novine

UKIDANJE IZBORNE TIŠINE

- Ukidanje izborne tišine;

- Besplatni termini za oglašavanje političkih stranaka i,

- Ukidanje Nadzornog odbora za izbore Skupštine Srbije.Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 204
Protiv: 200
204%
200%
0%

PRECIZNIJE DEFINISANJE PROCESA KANDIDOVANJA I UTVRĐIVANJA REZULTATA

- Utvrđivanje izbornih rezultata samo na osnovu uvida u zapisnike;

- Redosled lista na listiću za glasanje se utvrđuje žrebom;

- Ukidanje prikupljanja potpisa podrške za stranke;

- Produžetak roka za utvrđivanje konačnih rezultata izbora na 5 dana i,

- Brisanje zabrane upotrebe vanrednih pravnih lekova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 182
Protiv: 188
182%
188%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.04.2024, 14:59