AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 01.03.2019.
Predlagač: Žika Gojković


[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2016.
Predlagač: Marinika Tepić

Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.