AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.
[pdf] 
Datum predloga: 24.11.2016.
Predlagač: Marinika Tepić

[pdf] 
Datum predloga: 01.03.2019.
Predlagač: Žika Gojković

[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Vlada