AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do

[pdf] 
Datum predloga: 04.03.2020.
Predlagač: Odbor za kontrolu službi bezbednosti[pdf] 
Datum predloga: 02.12.2019.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 01.03.2019.
Predlagač: Žika Gojković


Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.