Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Sažetak

Imajući u vidu da je Odlukom Narodne skupštine ukinuto vanredno stanje uvedeno zbog širenja zarazne bolesti COVID-19, a da je pandemija i dalje u toku, predlagač zakona smatra da je potrebno da se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti striktno poštuju, zbog čega predlaže uvođenje novog prekršaja u kaznene odredbe ovog zakona kao i propisivanje višeg zakonskog minimuma novčanih kazni za kršenje odredaba ovog zakona.

Važećim zakonom nije predviđena sankcija za nepridržavanje odluka i naredaba pojedinih organa kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zarasznih bolesti. Iz tog razloga Predlogom zakona predviđeno je da se Zakon dopuni tako što će se nepostupanje po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predvideti kao prekršaj.

Pored toga, sa 30.000 na 50.000 dinara podignut je zakonski minimum novčanih kazni za fizička lica i odgovorna lica u pravnom licu koja učine prekršaje predviđene ovim zakonom, pa će se kazne za ova lica kretati u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 150
Protiv: 173
150%
173%
0%

Ključne novine

NOVI PREKRŠAJ U ZAKONU O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Za prekršaj će moći da odgovaraju lica koja ne postupaju po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predvideti kao prekršaj.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 154
Protiv: 174
154%
174%
0%

VIŠI ZAKONSKI MINIMUM NOVČANIH KAZNI ZA KRŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Umesto dosadašnjih 30.000 dinara minimalna novčana kazna za kršenje ovog zakona za fizička lica i odgovorna lica u pravnom licu iznosiće 50.000 dinara, što znači da će moći da im bude izrečena kazna u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 144
Protiv: 167
144%
167%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.06.2024, 19:14